PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Representations of Foreign Women in the Turkish Media: A Study on Regional Supplements of National Newspapers and Local Newspapers in Antalya

Year 2010, Volume , Issue 13, 29 - 53, 01.04.2010

Abstract

Media reality is an important tool in how people perceive, interpret and evaluate the world. Therefore, the power of the media in the formation of positive or negative judgments about different cultures is inevitable. Antalya is a place of intense human mobility due to its historical past and climatic conditions. In such an environment of intense cultural diversity, the study of how women from different cultures are represented in the media becomes worthwhile. The role of the media in alleviating or worsening conflicts is significant and its contribution to the creation and shaping of public representations of the body is huge. The media present the element of sexuality through the female body and thus shape the opinon of readers within the boundaries of traditional gender roles. This study seeks to answer the question “how do ‘foreign women’ become represented in newspapers printed in the Antalya region?”

References

 • ABİSEL Nilgün (2000), “Yeşilçam Filmlerinde Kadının Temsilinde Kadına Yönelik Şiddet”, Televizyon, Kadın ve Şiddet içinde, (der.) Nur Betül Çelik, ss.173-212, Ankara, KİV.
 • ALANKUŞ Sevda ve İNAL Ayşe (2000), “Güldürü Programlarında Kadının Temsili ve Kadına Yönelik Şiddet”, Televizyon, Kadın ve Şiddet, (der.) N. Betül Çelik, ss. 65-109, Ankara, KİV.
 • ALVER Füsun (2006), “Doğu Batı Karşıtlığı Ekseninde Medyada Düşman Tasarımları”, Medya Mercek Altında içinde, (der.) Nesrin Tan Akbulut ve Elif Eda Balkaş, ss. 9-32, İstanbul, Beta.
 • BOURDIEU Pierre (1997), Televizyon Üzerine, Çev. Turhan Ilgaz, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • BÜKER Seçil ve KIRAN (Eziler) Ayşe (1999), Televizyon Reklamlarında Kadına Yönelik Şiddet, İstanbul, Alan.
 • DURSUN Çiler (2001), TV Haberlerinde İdeoloji, Ankara, İmge
 • ERDOĞAN İrfan (2003), Pozitivist Metodoloji, Ankara, Erk.
 • FISKE John (2003), İletişim Çalışmalarına Giriş, Ankara, Bilim ve Sanat.
 • FOWLER Roger (1991), Language in the News: Discourse and Ideology in the Press, Londra ve New York, Routledge.
 • GENCEL BEK Mine ve BİNARK Mutlu (2000), Medya ve Cinsiyetçilik, Ankara, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi. http://kasaum.ankara.edu.tr/gorsel/dosya/1215414832MedyaVeCinsiyetcilik.pdf (19.05.2010)
 • GENCEL BEK Mine (2006). "Medya ve Toplumsal Katılım Araştırması İçerik Analizi Sonuçları Raporu". http://www.britishcouncil.org/turkey-society-mediaand-social-inclusion-report-turkish.doc (19.05.2010)
 • ALL Stuart (1999), "İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü", Medya, İktidar ve İdeoloji, (Der. ve Çev.) Mehmet Küçük, ss. 271-327, Ankara, Ark.
 • IRIGARAY Luce (2006), Ben Sen Biz: Farklılık Kültürüne Doğru, Çev. Sabri Büyükdüvenci, Nilgün Tutal, Ankara, İmge.
 • KAHF Mohja (2006). Batı Edebitayında Müslüman Kadın İmajı, Çev. Yeşim Sezdirmez, İstanbul, Küre.
 • KAPLAN F. Neşe ve AKYOL Şeyda (2006), “Ulusallık ve Evrensellik Arasında Modern Toplumun ‘Mobilite’ Kimlikleri ve Yeni Kimlik Arayışları: ‘Herkes Kendi Evinde’ Filminde Kimlik Sorunsalı", Medya Mercek Altında içinde, (der.) Nesrin Tan Akbulut ve Elif Eda Balkaş, ss. 197-209, İstanbul, Beta.
 • KÖKER Eser (2007),”Kadınların Medyadaki Hak İhlalleriyle Baş Etme Stratejileri”, Kadın Odaklı Habercilik içinde, (der.) Sevda Alankuş, ss. 149-166, İstanbul, İPS İletişim Vakfı.
 • KÖKER Eser (2000), “Medya Çalışanlarının Cinsel Şiddeti Yorumlama Biçimleri”, Televizyon, Kadın ve Şiddet içinde, (der.) Nur Betül Çelik, ss. 316-352, Ankara, KİV.
 • LAUBER Achim (2003), “Die Rezeptionsanalyse”, Was quckst du, was denkst du? Der Einfluss des Fernsehens auf das Auslaenderbild von Kindern im Alter von 9 bis 14 Jahren içinde, Bernd Schorb v.d. (der.) ss. 34-42.
 • MATELLART Armand (2001), İletişimin Dünyasallaşması, İstanbul, İletişim. MARCUSE Herbert (1997), Tek Boyutlu İnsan, Çev. Aziz Yıldırımlı, İstanbul, İDEA.
 • MILES Robert ve SATZEWICH Viktor (2007), “Göç, Irkçılık ve Postmodern Kapitalizm”, Fark-Kimlik- Sınıf içinde, (der.) Hayriye Erbaş. Çev. Özge Yalçın, Deniz Yüzüak, ss. 301-333.
 • ODABAŞ Sevim (2008), “Güzelliğin On Para Etmez Şu Estetik Cerrahlar Olmasa, Medyada Beden Politikalarının Temsili", Kültür ve İletişim (11)1. ss. 53-72.
 • ONARAN, Oğuz (2000), “Televizyonda Gösterilen Yabancı Filmlerde Kadının Sunumu“, Televizyon, Kadın ve Şiddet içinde, (der.) Nur Betül Çelik, ss. 214- 247, Ankara, KİV.
 • ÖZDEMIR Sadi (1998), Medya Emperyalizmi ve Küreselleşme, İstanbul, Timaş. ÖZTÜRK Ruken (2000), Sinemada Kadın Olmak, İstanbul, Alan.
 • SANCAR Serpil (2008), İdeolojinin Serüveni, Ankara, İmge.
 • SCHAHRZAD Farrokhzat (2006), “Exotin, Unterdrückte und Fundementalistinkonstruktionen der fremden Frau”, Massenmedien, Migration und Integration içinde, (der.) Christoph Butterwegge, Gudrun Hertges, ss. 53-84.
 • SEDAN Meral Pınar (2008), ”Küreselleşme Ya da Emperyalizm:Değişen Gündelik Hayatın Reklamlardaki Yeni Yüzü”, Küreselleşme Makinesi: Medya, Medya Eleştirileri içinde, (der.) Can Bilgili, Nesrin Tan Akbulut, ss. 173-188, İstanbul, Beta.
 • SMITH Philip (2007), Kültür Kuramı, İstanbul, Babil. TANRIÖVER Hülya Uğur (2007), “Medyada Kadınların Temsil Biçimleri ve Kadın Hakları İhlalleri”, Kadın Odaklı Habercilik içinde, (der.) Sevda Alankuş, ss. 149- 166, İstanbul, İPS İletişim Vakfı.
 • TİMİSİ Nilüfer ve ÇELENK Sevilay (2000), “Yerli Dramalarda Kadın Temsili ve Şiddet“, Televizyon, Kadın ve Şiddet içinde, (der.) N. Betül Çelik, 23-64, Ankara, KİV.
 • TUTAL, Nilgün (2006), Küreselleşme, İletişim, Kültürlerarasılık, İstanbul, Kırmızı.
 • TEKİNALP Şermin ve UZUN Ruhdan (2004), İletişim Araştırmaları ve Kuramları, İstanbul, Derin.
 • VAN DIJK Teun (1994), “Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları”, Medya, İktidar ve İdeoloji içinde, (der. ve çev.) Mehmet Küçük, Ss. 331-377, Ankara, Ark.
 • VAN DIJK Teun (1991), “The Interdisciplinary study of news as discourse“, Handbook of Qualitative Methods in Mass Communication Research içinde, (ed.)K. Bruhn-Jensen&N. Jankowski, ss. 108-120.
 • VAN-ZOONEN Liesbet (2002), “Medyada Feminist Yaklaşımlar”, Medya Kültür Siyaset içinde, (der. ve çev.) Süleyman İrvan, ss. 467-514, Ankara, Alp

La représentation de “la femme étrangère” dans les médias Turcs : une analyse sur les suppléments régionaux de la presse nationale et la presse locale d’Antalya

Year 2010, Volume , Issue 13, 29 - 53, 01.04.2010

Abstract

Les médias sont l’instrument principal de l’accès à l’information et la connaissance. Ils occupent aujourd’hui une place importante dans les activités de loisir, dans l’éducation, dans le monde professionnel, voire à chaque instant de la vie quotidienne. La réalité médiatique, en tant que réalité subsidiaire, joue un rôle déterminant dans la perception, l’interprétation et l’évaluation du monde. L’influence des médias sur les jugements positifs ou négatifs que l’on se fait des cultures différentes est très souvent déterminante. Ce travail analyse les femmes étrangères en Turquie ainsi que leur représentation dans la presse écrite. L’objectif principal est d’analyser les formes de représentations des femmes étrangères dans les informations médiatiques. Celles-ci sont souvent transformées en objet érotique et assimilées à un objet sexuel. Pour ce faire, nous allons analyser les faits divers dans trois quotidiens nationaux et quatre quotidiens locaux de la ville d’Antalya ainsi que leurs suppléments.

References

 • ABİSEL Nilgün (2000), “Yeşilçam Filmlerinde Kadının Temsilinde Kadına Yönelik Şiddet”, Televizyon, Kadın ve Şiddet içinde, (der.) Nur Betül Çelik, ss.173-212, Ankara, KİV.
 • ALANKUŞ Sevda ve İNAL Ayşe (2000), “Güldürü Programlarında Kadının Temsili ve Kadına Yönelik Şiddet”, Televizyon, Kadın ve Şiddet, (der.) N. Betül Çelik, ss. 65-109, Ankara, KİV.
 • ALVER Füsun (2006), “Doğu Batı Karşıtlığı Ekseninde Medyada Düşman Tasarımları”, Medya Mercek Altında içinde, (der.) Nesrin Tan Akbulut ve Elif Eda Balkaş, ss. 9-32, İstanbul, Beta.
 • BOURDIEU Pierre (1997), Televizyon Üzerine, Çev. Turhan Ilgaz, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • BÜKER Seçil ve KIRAN (Eziler) Ayşe (1999), Televizyon Reklamlarında Kadına Yönelik Şiddet, İstanbul, Alan.
 • DURSUN Çiler (2001), TV Haberlerinde İdeoloji, Ankara, İmge
 • ERDOĞAN İrfan (2003), Pozitivist Metodoloji, Ankara, Erk.
 • FISKE John (2003), İletişim Çalışmalarına Giriş, Ankara, Bilim ve Sanat.
 • FOWLER Roger (1991), Language in the News: Discourse and Ideology in the Press, Londra ve New York, Routledge.
 • GENCEL BEK Mine ve BİNARK Mutlu (2000), Medya ve Cinsiyetçilik, Ankara, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi. http://kasaum.ankara.edu.tr/gorsel/dosya/1215414832MedyaVeCinsiyetcilik.pdf (19.05.2010)
 • GENCEL BEK Mine (2006). "Medya ve Toplumsal Katılım Araştırması İçerik Analizi Sonuçları Raporu". http://www.britishcouncil.org/turkey-society-mediaand-social-inclusion-report-turkish.doc (19.05.2010)
 • ALL Stuart (1999), "İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü", Medya, İktidar ve İdeoloji, (Der. ve Çev.) Mehmet Küçük, ss. 271-327, Ankara, Ark.
 • IRIGARAY Luce (2006), Ben Sen Biz: Farklılık Kültürüne Doğru, Çev. Sabri Büyükdüvenci, Nilgün Tutal, Ankara, İmge.
 • KAHF Mohja (2006). Batı Edebitayında Müslüman Kadın İmajı, Çev. Yeşim Sezdirmez, İstanbul, Küre.
 • KAPLAN F. Neşe ve AKYOL Şeyda (2006), “Ulusallık ve Evrensellik Arasında Modern Toplumun ‘Mobilite’ Kimlikleri ve Yeni Kimlik Arayışları: ‘Herkes Kendi Evinde’ Filminde Kimlik Sorunsalı", Medya Mercek Altında içinde, (der.) Nesrin Tan Akbulut ve Elif Eda Balkaş, ss. 197-209, İstanbul, Beta.
 • KÖKER Eser (2007),”Kadınların Medyadaki Hak İhlalleriyle Baş Etme Stratejileri”, Kadın Odaklı Habercilik içinde, (der.) Sevda Alankuş, ss. 149-166, İstanbul, İPS İletişim Vakfı.
 • KÖKER Eser (2000), “Medya Çalışanlarının Cinsel Şiddeti Yorumlama Biçimleri”, Televizyon, Kadın ve Şiddet içinde, (der.) Nur Betül Çelik, ss. 316-352, Ankara, KİV.
 • LAUBER Achim (2003), “Die Rezeptionsanalyse”, Was quckst du, was denkst du? Der Einfluss des Fernsehens auf das Auslaenderbild von Kindern im Alter von 9 bis 14 Jahren içinde, Bernd Schorb v.d. (der.) ss. 34-42.
 • MATELLART Armand (2001), İletişimin Dünyasallaşması, İstanbul, İletişim. MARCUSE Herbert (1997), Tek Boyutlu İnsan, Çev. Aziz Yıldırımlı, İstanbul, İDEA.
 • MILES Robert ve SATZEWICH Viktor (2007), “Göç, Irkçılık ve Postmodern Kapitalizm”, Fark-Kimlik- Sınıf içinde, (der.) Hayriye Erbaş. Çev. Özge Yalçın, Deniz Yüzüak, ss. 301-333.
 • ODABAŞ Sevim (2008), “Güzelliğin On Para Etmez Şu Estetik Cerrahlar Olmasa, Medyada Beden Politikalarının Temsili", Kültür ve İletişim (11)1. ss. 53-72.
 • ONARAN, Oğuz (2000), “Televizyonda Gösterilen Yabancı Filmlerde Kadının Sunumu“, Televizyon, Kadın ve Şiddet içinde, (der.) Nur Betül Çelik, ss. 214- 247, Ankara, KİV.
 • ÖZDEMIR Sadi (1998), Medya Emperyalizmi ve Küreselleşme, İstanbul, Timaş. ÖZTÜRK Ruken (2000), Sinemada Kadın Olmak, İstanbul, Alan.
 • SANCAR Serpil (2008), İdeolojinin Serüveni, Ankara, İmge.
 • SCHAHRZAD Farrokhzat (2006), “Exotin, Unterdrückte und Fundementalistinkonstruktionen der fremden Frau”, Massenmedien, Migration und Integration içinde, (der.) Christoph Butterwegge, Gudrun Hertges, ss. 53-84.
 • SEDAN Meral Pınar (2008), ”Küreselleşme Ya da Emperyalizm:Değişen Gündelik Hayatın Reklamlardaki Yeni Yüzü”, Küreselleşme Makinesi: Medya, Medya Eleştirileri içinde, (der.) Can Bilgili, Nesrin Tan Akbulut, ss. 173-188, İstanbul, Beta.
 • SMITH Philip (2007), Kültür Kuramı, İstanbul, Babil. TANRIÖVER Hülya Uğur (2007), “Medyada Kadınların Temsil Biçimleri ve Kadın Hakları İhlalleri”, Kadın Odaklı Habercilik içinde, (der.) Sevda Alankuş, ss. 149- 166, İstanbul, İPS İletişim Vakfı.
 • TİMİSİ Nilüfer ve ÇELENK Sevilay (2000), “Yerli Dramalarda Kadın Temsili ve Şiddet“, Televizyon, Kadın ve Şiddet içinde, (der.) N. Betül Çelik, 23-64, Ankara, KİV.
 • TUTAL, Nilgün (2006), Küreselleşme, İletişim, Kültürlerarasılık, İstanbul, Kırmızı.
 • TEKİNALP Şermin ve UZUN Ruhdan (2004), İletişim Araştırmaları ve Kuramları, İstanbul, Derin.
 • VAN DIJK Teun (1994), “Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları”, Medya, İktidar ve İdeoloji içinde, (der. ve çev.) Mehmet Küçük, Ss. 331-377, Ankara, Ark.
 • VAN DIJK Teun (1991), “The Interdisciplinary study of news as discourse“, Handbook of Qualitative Methods in Mass Communication Research içinde, (ed.)K. Bruhn-Jensen&N. Jankowski, ss. 108-120.
 • VAN-ZOONEN Liesbet (2002), “Medyada Feminist Yaklaşımlar”, Medya Kültür Siyaset içinde, (der. ve çev.) Süleyman İrvan, ss. 467-514, Ankara, Alp

Türk Medyasında Yabancı Kadın Temsilleri: Ulusal Gazetelerin Bölgesel Ekleri ve Antalya’daki Yerel Gazeteler Üzerine Bir Çalışma

Year 2010, Volume , Issue 13, 29 - 53, 01.04.2010

Abstract

Medya, insanların dünyayı algılamaları, yorumlamaları ve değerlendirmelerinde önemli bir araçtır. Bu anlamda farklı kültürler üzerine olumlu veya olumsuz yargıların oluşmasında medyanın gücü tartışılmaz. Ekonomik, teknolojik küreselleşmeye bağlı olarak bilgi akışı ve insan hareketliliği arttı, farklı kültürlerin biraradalığı olağan hale geldi. Kültürel çeşitlilikle birlikte hem karşılıklı etkileşim hem de farklılıklar temelinde çelişkilerin yaşanması da kaçınılmaz oldu. Antalya, tarihi ve iklim koşulları dolayısıyla insan hareketliliğinin yoğun yaşandığı bir bölgedir. Böylesine kültürel çeşitliliğin yoğun olduğu bir ortamda farklı kültürel gruplardan kadınların medyada temsilleri araştırılması gereken bir alan olmaktadır. Çünkü medyanın farklılıklar temelinde çelişkileri artıran ya da bütünleştiren rolü önemlidir ve medya beden ile ilgili toplumsal temsillerin üretilmesi ve şekillendirilmesinde önemli rol üstlenmektedir. Medya, günümüzde kadın bedeni üzerinden cinsellik öğesini yoğun biçimde sunmakta, böylece yerleşik toplumsal cinsiyet kalıpları doğrultusunda okurlarını yönlendirebilmektedir. Bu çalışmanın amacını “Antalya’ya yönelik yayın yapan gazetelerde ‘yabancı kadınlar’ nasıl temsil edilmektedir” sorusu oluşturmaktadır.

References

 • ABİSEL Nilgün (2000), “Yeşilçam Filmlerinde Kadının Temsilinde Kadına Yönelik Şiddet”, Televizyon, Kadın ve Şiddet içinde, (der.) Nur Betül Çelik, ss.173-212, Ankara, KİV.
 • ALANKUŞ Sevda ve İNAL Ayşe (2000), “Güldürü Programlarında Kadının Temsili ve Kadına Yönelik Şiddet”, Televizyon, Kadın ve Şiddet, (der.) N. Betül Çelik, ss. 65-109, Ankara, KİV.
 • ALVER Füsun (2006), “Doğu Batı Karşıtlığı Ekseninde Medyada Düşman Tasarımları”, Medya Mercek Altında içinde, (der.) Nesrin Tan Akbulut ve Elif Eda Balkaş, ss. 9-32, İstanbul, Beta.
 • BOURDIEU Pierre (1997), Televizyon Üzerine, Çev. Turhan Ilgaz, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • BÜKER Seçil ve KIRAN (Eziler) Ayşe (1999), Televizyon Reklamlarında Kadına Yönelik Şiddet, İstanbul, Alan.
 • DURSUN Çiler (2001), TV Haberlerinde İdeoloji, Ankara, İmge
 • ERDOĞAN İrfan (2003), Pozitivist Metodoloji, Ankara, Erk.
 • FISKE John (2003), İletişim Çalışmalarına Giriş, Ankara, Bilim ve Sanat.
 • FOWLER Roger (1991), Language in the News: Discourse and Ideology in the Press, Londra ve New York, Routledge.
 • GENCEL BEK Mine ve BİNARK Mutlu (2000), Medya ve Cinsiyetçilik, Ankara, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi. http://kasaum.ankara.edu.tr/gorsel/dosya/1215414832MedyaVeCinsiyetcilik.pdf (19.05.2010)
 • GENCEL BEK Mine (2006). "Medya ve Toplumsal Katılım Araştırması İçerik Analizi Sonuçları Raporu". http://www.britishcouncil.org/turkey-society-mediaand-social-inclusion-report-turkish.doc (19.05.2010)
 • ALL Stuart (1999), "İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü", Medya, İktidar ve İdeoloji, (Der. ve Çev.) Mehmet Küçük, ss. 271-327, Ankara, Ark.
 • IRIGARAY Luce (2006), Ben Sen Biz: Farklılık Kültürüne Doğru, Çev. Sabri Büyükdüvenci, Nilgün Tutal, Ankara, İmge.
 • KAHF Mohja (2006). Batı Edebitayında Müslüman Kadın İmajı, Çev. Yeşim Sezdirmez, İstanbul, Küre.
 • KAPLAN F. Neşe ve AKYOL Şeyda (2006), “Ulusallık ve Evrensellik Arasında Modern Toplumun ‘Mobilite’ Kimlikleri ve Yeni Kimlik Arayışları: ‘Herkes Kendi Evinde’ Filminde Kimlik Sorunsalı", Medya Mercek Altında içinde, (der.) Nesrin Tan Akbulut ve Elif Eda Balkaş, ss. 197-209, İstanbul, Beta.
 • KÖKER Eser (2007),”Kadınların Medyadaki Hak İhlalleriyle Baş Etme Stratejileri”, Kadın Odaklı Habercilik içinde, (der.) Sevda Alankuş, ss. 149-166, İstanbul, İPS İletişim Vakfı.
 • KÖKER Eser (2000), “Medya Çalışanlarının Cinsel Şiddeti Yorumlama Biçimleri”, Televizyon, Kadın ve Şiddet içinde, (der.) Nur Betül Çelik, ss. 316-352, Ankara, KİV.
 • LAUBER Achim (2003), “Die Rezeptionsanalyse”, Was quckst du, was denkst du? Der Einfluss des Fernsehens auf das Auslaenderbild von Kindern im Alter von 9 bis 14 Jahren içinde, Bernd Schorb v.d. (der.) ss. 34-42.
 • MATELLART Armand (2001), İletişimin Dünyasallaşması, İstanbul, İletişim. MARCUSE Herbert (1997), Tek Boyutlu İnsan, Çev. Aziz Yıldırımlı, İstanbul, İDEA.
 • MILES Robert ve SATZEWICH Viktor (2007), “Göç, Irkçılık ve Postmodern Kapitalizm”, Fark-Kimlik- Sınıf içinde, (der.) Hayriye Erbaş. Çev. Özge Yalçın, Deniz Yüzüak, ss. 301-333.
 • ODABAŞ Sevim (2008), “Güzelliğin On Para Etmez Şu Estetik Cerrahlar Olmasa, Medyada Beden Politikalarının Temsili", Kültür ve İletişim (11)1. ss. 53-72.
 • ONARAN, Oğuz (2000), “Televizyonda Gösterilen Yabancı Filmlerde Kadının Sunumu“, Televizyon, Kadın ve Şiddet içinde, (der.) Nur Betül Çelik, ss. 214- 247, Ankara, KİV.
 • ÖZDEMIR Sadi (1998), Medya Emperyalizmi ve Küreselleşme, İstanbul, Timaş. ÖZTÜRK Ruken (2000), Sinemada Kadın Olmak, İstanbul, Alan.
 • SANCAR Serpil (2008), İdeolojinin Serüveni, Ankara, İmge.
 • SCHAHRZAD Farrokhzat (2006), “Exotin, Unterdrückte und Fundementalistinkonstruktionen der fremden Frau”, Massenmedien, Migration und Integration içinde, (der.) Christoph Butterwegge, Gudrun Hertges, ss. 53-84.
 • SEDAN Meral Pınar (2008), ”Küreselleşme Ya da Emperyalizm:Değişen Gündelik Hayatın Reklamlardaki Yeni Yüzü”, Küreselleşme Makinesi: Medya, Medya Eleştirileri içinde, (der.) Can Bilgili, Nesrin Tan Akbulut, ss. 173-188, İstanbul, Beta.
 • SMITH Philip (2007), Kültür Kuramı, İstanbul, Babil. TANRIÖVER Hülya Uğur (2007), “Medyada Kadınların Temsil Biçimleri ve Kadın Hakları İhlalleri”, Kadın Odaklı Habercilik içinde, (der.) Sevda Alankuş, ss. 149- 166, İstanbul, İPS İletişim Vakfı.
 • TİMİSİ Nilüfer ve ÇELENK Sevilay (2000), “Yerli Dramalarda Kadın Temsili ve Şiddet“, Televizyon, Kadın ve Şiddet içinde, (der.) N. Betül Çelik, 23-64, Ankara, KİV.
 • TUTAL, Nilgün (2006), Küreselleşme, İletişim, Kültürlerarasılık, İstanbul, Kırmızı.
 • TEKİNALP Şermin ve UZUN Ruhdan (2004), İletişim Araştırmaları ve Kuramları, İstanbul, Derin.
 • VAN DIJK Teun (1994), “Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları”, Medya, İktidar ve İdeoloji içinde, (der. ve çev.) Mehmet Küçük, Ss. 331-377, Ankara, Ark.
 • VAN DIJK Teun (1991), “The Interdisciplinary study of news as discourse“, Handbook of Qualitative Methods in Mass Communication Research içinde, (ed.)K. Bruhn-Jensen&N. Jankowski, ss. 108-120.
 • VAN-ZOONEN Liesbet (2002), “Medyada Feminist Yaklaşımlar”, Medya Kültür Siyaset içinde, (der. ve çev.) Süleyman İrvan, ss. 467-514, Ankara, Alp

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Yrd. Doç. Dr. Emine Uçar İLBUĞA This is me


Ar. Gör. Tülin SEPETÇİ This is me

Publication Date April 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume , Issue 13

Cite

APA İlbuğa, Y. D. D. E. U. & Sepetçi, A. G. T. (2010). Türk Medyasında Yabancı Kadın Temsilleri: Ulusal Gazetelerin Bölgesel Ekleri ve Antalya’daki Yerel Gazeteler Üzerine Bir Çalışma . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (13) , 29-53 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7366/96447

Creative Commons Lisansı