PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Kamusallık, Toplumsal Katılım ve Medya: Kadın Programları Etnografisi

Year 2010, Volume , Issue 13, 55 - 84, 01.04.2010

Abstract

References

  • ABU-LUGHOD Lila (1997), “The Interpretation of Culture(s) After Television”, Representations, No. 59: 109-134.
  • AKÇA Emel B. & AKBULUT Hasan (2008), “‘Kadının Sesi’ ve ‘Sizin Sesiniz’ de Tür Anlatı ve Format”, İletişim Araştırmaları, 2005 3(1-2): 41-73.
  • ARENDT Hannah (2003), İnsanlık Durumu, Çev. Bahadır Sina Şener, İstanbul,

Kamusallık, Toplumsal Katılım ve Medya: Kadın Programları Etnografisi

Year 2010, Volume , Issue 13, 55 - 84, 01.04.2010

Abstract

References

  • ABU-LUGHOD Lila (1997), “The Interpretation of Culture(s) After Television”, Representations, No. 59: 109-134.
  • AKÇA Emel B. & AKBULUT Hasan (2008), “‘Kadının Sesi’ ve ‘Sizin Sesiniz’ de Tür Anlatı ve Format”, İletişim Araştırmaları, 2005 3(1-2): 41-73.
  • ARENDT Hannah (2003), İnsanlık Durumu, Çev. Bahadır Sina Şener, İstanbul,

Kamusallık, Toplumsal Katılım ve Medya: Kadın Programları Etnografisi

Year 2010, Volume , Issue 13, 55 - 84, 01.04.2010

Abstract

Bu çalışmada kamusallık toplumsal eşitlik ve kültürel çeşitliliğin bir arada olduğu, zaman ve mekan sınırlamalarını aşan, kişilerin “kendi sesleriyle” konuşabildiği, farklı fikirlerin müzakere edildiği ve karşıtlıkların üretici bir aradalığının tesis edildiği bir katılım olanağı olarak kabul edilmektedir. “Herkese ulaşan, farklı sınıf ve gruplara aynı kamusal diyaloga katılma fırsatı veren bir medya, ana akımtecimsel medya söz konusu olduğunda ne kadar mümkündür?” sorusu etrafında örülen bu çalışmada, “sıradan insan”ın kendi öyküsünü anlattığı, izleyicinin var olan konuşmaları seyretmekten çıkıp, ele alınan meselelere yorumlarıyla aktif olarak katıldığı “izleyici tartışma programları” kategorisinde değerlendirilebilecek “gündüz kuşağı kadın programları”, yukarıda özetlenen argümanlar ışığında etnografik incelemeye tabi tutulmaktadır. Çalışmanın amacı kamusallık, sosyalleşme gibi kavramlar etrafında gündüz kuşağı programlarının katılımcılarının kendilerini bu programlarda nasıl konumlandırdıklarını, oluşturdukları sosyal ortamın politik bir kamusal alana olanak sağlayıp sağlamadığı sorgulamasıyla tartışmaktır.

References

  • ABU-LUGHOD Lila (1997), “The Interpretation of Culture(s) After Television”, Representations, No. 59: 109-134.
  • AKÇA Emel B. & AKBULUT Hasan (2008), “‘Kadının Sesi’ ve ‘Sizin Sesiniz’ de Tür Anlatı ve Format”, İletişim Araştırmaları, 2005 3(1-2): 41-73.
  • ARENDT Hannah (2003), İnsanlık Durumu, Çev. Bahadır Sina Şener, İstanbul,

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Öğr. Gör. Dr. Emek Çayli RAHTE This is me

Publication Date April 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume , Issue 13

Cite

APA Rahte, Ö. G. D. E. Ç. (2010). Kamusallık, Toplumsal Katılım ve Medya: Kadın Programları Etnografisi . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (13) , 55-84 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7366/96448

Creative Commons Lisansı