Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

A Case-Study from Turkey in Prevention of Perinatal Risks: Ministry of Health’s “Safe Motherhood Project”

Year 2010, Volume , Issue 13, 163 - 176, 01.04.2010

Abstract

Globalized public health problems need for global solutions. Medical science can not fight alone with global health issues such as HIV/AIDS, bird flu, maternal and infant mortality and need for multi-disciplinary intéractions in the field of public health. Due to gradual increase in the number of mother-baby deaths cases in Turkey, Ministry of Health’s has started “safe motherhood project” in cooperation with the European Union Coordination Department to minimize this negative position. In this study, this project, which is still continuing, was evaluated in terms of preventive health communication within the different scopes of applications (maternal mortality survey, enhancing the capacity of civil society organizations, family planning, sexually transmitted diseases, mass communication campaign to enhance public awareness, ... and so on.) in Zeynep Kamil Women and Children Diseases Education and Research Hospital with their obstetricians, gynecologists and their education nurses.

Communiquer sur le risque péri-natal; un exemple Turc : "la maternité rassurée"

Year 2010, Volume , Issue 13, 163 - 176, 01.04.2010

Abstract

Les problèmes de santé publique mondialisés nécessitent de solutions globales. Les sciences médicales ne peuvent plus combattre seules contre ces problèmes de santé, tels que le HIV/sida, la grippe aviaire, la mortalité maternelle et infantile. Elles nécessitent de coopérations multi-disciplinaires dans ce domaine. Dans ce travail, le sous-projet de “la maternité rassurée” du Programme de la Santé de Reproduction; menée par Le Ministère de la Santé de la Turquie et financeé par l’Union Européenne, est analysé en termes de communication préventive de santé avec ses champs d’application comme (enquête sur la mortalité maternelle, accroître la capacité des organisations non-gouvernementales et des services de formations sur la santé sexuelle, la planification familiale, les maladies infectieuses sexuelles, les campagnes de communication de masse pour renforcer la conscience publique, ... etc.) dans l’hôpital d’éducation et de Recherche sur les Maladies des Femmes et des Enfants Zeynep Kamil avec leurs obstétriciens, les gynécologues et les infirmières de l’éducation.

Perinatal Risklerin Önlenmesinde Türkiye Örneği: T.C. Sağlık Bakanlığı “Güvenli Annelik Projesi”

Year 2010, Volume , Issue 13, 163 - 176, 01.04.2010

Abstract

Küreselleşen kamu sağlığı sorunları, küresel çözümlere ihtiyaç göstermektedir. Tıp bilimi, HIV/AIDS, kuş gribi, anne-bebek ölümlerinin artması gibi ulusal ve küresel sağlık sorunlarıyla tek başına mücadele edememekte; bu nedenle çok disiplinli ve disiplinlerarası etkileşimler kamu sağlığı alanında karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma da, Türkiye’deki anne-bebek ölümleri vaka sayısının artması nedeniyle, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile işbirliğine girerek “güvenli annelik” projesini başlatan ve halen sürdüren TC Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaları (Anne Ölümleri Araştırması, Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitelerinin Arttırılması, Üreme Sağlığı Hizmetiçi Eğitim Kapasitesinin Güçlendirilmesi, Üreme Sağlığı Programının Yaşam Döngüsü Yaklaşımı ve Güvenli Annelik, Aile Planlaması, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Toplum Bilincinin Artırılması için Kitle İletişim Kampanyası vb.) Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde kadın doğum uzmanları ve eğitim hemşireleri tarafından hastalara yönelik olarak yürütülen uygulamalar temel alınmış ve önleyici sağlık iletişimi açısından değerlendirilerek bir vaka analizi yapılmıştır.

Details

Primary Language French
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Yrd. Doç. Dr. Elgiz YILMAZ This is me

Publication Date April 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume , Issue 13

Cite

APA Yılmaz, Y. D. D. E. (2010). Communiquer sur le risque péri-natal; un exemple Turc : "la maternité rassurée" . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (13) , 163-176 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7366/96452

Creative Commons Lisansı