PDF EndNote BibTex RIS Cite

Evaluation of Web Sites Regarding Corporate Identity: An Analysis of 20 Highly Admired Companies

Year 2008, Issue 9, 165 - 179, 01.04.2008

Abstract

This study aims to determine how the organizations reflect their identity and also how these fundamental corporate identity elements that play an important role in to distinguish corporations, are presented on their web sites. Based on "The most liked organizations of Turkey" survey conducted by Capital Review on 2007; we analyzed the web sites of the 20 most liked organizations with content analysis. Findings reflect the importance given to corporate identity and to its elements by selected organizations. They also determine the relationship between the web sites and the corporate identity.

References

 • CHIPCHASE Jo, THEAKER Alison (2006), İnternetin Halkla İliflkiler Alanında Kullanımı, Halkla İliflkilerin El Kitabı, Alison Theaker (ed), Media Cat Yayınları, İstanbul. DUKE Shearlean (2002), "Wired Science:Use of www and e-mail in Science Public Relations", Public Relations Review, Sayı 28: 311-324.
 • ERDO⁄AN İrfan, (2006), Teori ve Pratikte Halkla İliflkiler, Erk Yayınları, Ankara
 • ESROCK Stuart, LEICHTY Greg (2000), Organization of Corporate Web Pages: Publics and Functions, Public Relations Review, Sayı 26:327-344.
 • GREGORY James, WEICHMANN Jack (1999), Marketing Corporate Image, Lincolnwood, NTC Business Books.
 • JEFKINS Frank, (1994), Public Relations Techniques, Butterworth-Heinemann, Oxford KARSAK, Banu Baskan (2008), Kurumların da Kimliği Olur: Kurum Kimliği Kavramına Genel Bir Bakıfl, KİM Toplumsal yaflamda kimlik izdüflümleri, Hülya Uğur Tanrıöver (ed), Hil Yayınları, 2008, İstanbul, 77-100
 • KENT Michael, TAYLOR Maureen (1998), "Building Dialogic Relationships Throught the WWW", Public Relations Review, sayı 24:321-334.
 • MEECH Peter, (2002), "Kurumsal Kimlik ve Kurumsal İmaj", Halkla İliflkilerde Elefltirel Yaklaflımlar, Jacquie Etang ve Magda Pieczka(ed), Vadi Yayınları, Ankara OKAY Ayla, (2000), Kurum Kimliği, Media Cat Kitapları, Ankara
 • OKTAY Mahmut (1996), İletiflimciler için Davranıfl Bilimlerine Girifl, Der Yayınevi, İstanbul OLINS Wally (2004), "Corporate Identity: The Myth and the Reality", Revealing the Corporation, John M.T. Balmer and Stephan A. Greyser (ed.), Routledge, NewYork.
 • PELTEKO⁄LU Filiz Balta (2007), Halkla İliflkiler Nedir?, Beta Yayınları, İstanbul.
 • RIEL Van, (1995), Principles of Corporate Communication, Prentice Hall, London RYAN Michel, (2003), "Public Relations and the Web: Organizational Problems, Gender and Instıtutıon Type", Public Relations Review, Sayı 29: 335- 349.
 • SEMPRINI Andrea (1996), Analyser la Communication, L’Harmattan, Paris.
 • SIMS Martin (2004), "New Technology and the Changing Face of Corporate Communication", Handbook of Corporate Communication and Public Relations, Sandra M.Oliver (ed.), Routledge, London.

L'évaluation des sites web concernant l'identité institutionelle: une analyse sur 20 entreprises les plus populaires

Year 2008, Issue 9, 165 - 179, 01.04.2008

Abstract

Le but de cette étude est de déterminer comment les organismes reflètent leur identité et de préciser le rôle des éléments d'identité institutionelle fondamentaux présentés sur leurs sites web. Basé sur les entreprises les plus populaires de Turquie conduite par revue capitale 2007 ; nous avons analysé les sites Web des 20 entreprises les plus populaires avec l'analyse du contenu. Les résultats reflètent l'importance donnée à l'identité d'institutionnelle et aux éléments d'identité institutionelle par les entreprises. Ils déterminent également la relation entre les sites Web et l'identité d'institutionnelle.

References

 • CHIPCHASE Jo, THEAKER Alison (2006), İnternetin Halkla İliflkiler Alanında Kullanımı, Halkla İliflkilerin El Kitabı, Alison Theaker (ed), Media Cat Yayınları, İstanbul. DUKE Shearlean (2002), "Wired Science:Use of www and e-mail in Science Public Relations", Public Relations Review, Sayı 28: 311-324.
 • ERDO⁄AN İrfan, (2006), Teori ve Pratikte Halkla İliflkiler, Erk Yayınları, Ankara
 • ESROCK Stuart, LEICHTY Greg (2000), Organization of Corporate Web Pages: Publics and Functions, Public Relations Review, Sayı 26:327-344.
 • GREGORY James, WEICHMANN Jack (1999), Marketing Corporate Image, Lincolnwood, NTC Business Books.
 • JEFKINS Frank, (1994), Public Relations Techniques, Butterworth-Heinemann, Oxford KARSAK, Banu Baskan (2008), Kurumların da Kimliği Olur: Kurum Kimliği Kavramına Genel Bir Bakıfl, KİM Toplumsal yaflamda kimlik izdüflümleri, Hülya Uğur Tanrıöver (ed), Hil Yayınları, 2008, İstanbul, 77-100
 • KENT Michael, TAYLOR Maureen (1998), "Building Dialogic Relationships Throught the WWW", Public Relations Review, sayı 24:321-334.
 • MEECH Peter, (2002), "Kurumsal Kimlik ve Kurumsal İmaj", Halkla İliflkilerde Elefltirel Yaklaflımlar, Jacquie Etang ve Magda Pieczka(ed), Vadi Yayınları, Ankara OKAY Ayla, (2000), Kurum Kimliği, Media Cat Kitapları, Ankara
 • OKTAY Mahmut (1996), İletiflimciler için Davranıfl Bilimlerine Girifl, Der Yayınevi, İstanbul OLINS Wally (2004), "Corporate Identity: The Myth and the Reality", Revealing the Corporation, John M.T. Balmer and Stephan A. Greyser (ed.), Routledge, NewYork.
 • PELTEKO⁄LU Filiz Balta (2007), Halkla İliflkiler Nedir?, Beta Yayınları, İstanbul.
 • RIEL Van, (1995), Principles of Corporate Communication, Prentice Hall, London RYAN Michel, (2003), "Public Relations and the Web: Organizational Problems, Gender and Instıtutıon Type", Public Relations Review, Sayı 29: 335- 349.
 • SEMPRINI Andrea (1996), Analyser la Communication, L’Harmattan, Paris.
 • SIMS Martin (2004), "New Technology and the Changing Face of Corporate Communication", Handbook of Corporate Communication and Public Relations, Sandra M.Oliver (ed.), Routledge, London.

Web Sitelerinin Kurumsal Kimlik Açısından Değerlendirilmesi: En Beğenilen 20 Şirket Üzerine Bir Analiz

Year 2008, Issue 9, 165 - 179, 01.04.2008

Abstract

Kuruluşların ayırt edilmesinde önemli rol oynayan kurum kimliğini oluşturan öğelerin web sitelerinde ne şekilde yer aldığı ve kuruluşların kimliklerini hangi öğeler aracılığıyla yansıttığı bu çalışmanın sorunsalını oluşturmaktadır. Bu amaçla Capital Dergisi'nin yaptığı, Türkiye'de itibar yönetimi konusunda yapılmış en kapsamlı araştırma olan "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri"araştırmasının sonucuna göre en beğenilen 20 şirketin web siteleri içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen veriler incelenen şirketlerin kurum kimliğine ve kurum kimliğini oluşturan öğelere verdiği önemi yansıtırken, web sitelerinin kurumsal kimlikle olan bağlantısını belirlemektedir.

References

 • CHIPCHASE Jo, THEAKER Alison (2006), İnternetin Halkla İliflkiler Alanında Kullanımı, Halkla İliflkilerin El Kitabı, Alison Theaker (ed), Media Cat Yayınları, İstanbul. DUKE Shearlean (2002), "Wired Science:Use of www and e-mail in Science Public Relations", Public Relations Review, Sayı 28: 311-324.
 • ERDO⁄AN İrfan, (2006), Teori ve Pratikte Halkla İliflkiler, Erk Yayınları, Ankara
 • ESROCK Stuart, LEICHTY Greg (2000), Organization of Corporate Web Pages: Publics and Functions, Public Relations Review, Sayı 26:327-344.
 • GREGORY James, WEICHMANN Jack (1999), Marketing Corporate Image, Lincolnwood, NTC Business Books.
 • JEFKINS Frank, (1994), Public Relations Techniques, Butterworth-Heinemann, Oxford KARSAK, Banu Baskan (2008), Kurumların da Kimliği Olur: Kurum Kimliği Kavramına Genel Bir Bakıfl, KİM Toplumsal yaflamda kimlik izdüflümleri, Hülya Uğur Tanrıöver (ed), Hil Yayınları, 2008, İstanbul, 77-100
 • KENT Michael, TAYLOR Maureen (1998), "Building Dialogic Relationships Throught the WWW", Public Relations Review, sayı 24:321-334.
 • MEECH Peter, (2002), "Kurumsal Kimlik ve Kurumsal İmaj", Halkla İliflkilerde Elefltirel Yaklaflımlar, Jacquie Etang ve Magda Pieczka(ed), Vadi Yayınları, Ankara OKAY Ayla, (2000), Kurum Kimliği, Media Cat Kitapları, Ankara
 • OKTAY Mahmut (1996), İletiflimciler için Davranıfl Bilimlerine Girifl, Der Yayınevi, İstanbul OLINS Wally (2004), "Corporate Identity: The Myth and the Reality", Revealing the Corporation, John M.T. Balmer and Stephan A. Greyser (ed.), Routledge, NewYork.
 • PELTEKO⁄LU Filiz Balta (2007), Halkla İliflkiler Nedir?, Beta Yayınları, İstanbul.
 • RIEL Van, (1995), Principles of Corporate Communication, Prentice Hall, London RYAN Michel, (2003), "Public Relations and the Web: Organizational Problems, Gender and Instıtutıon Type", Public Relations Review, Sayı 29: 335- 349.
 • SEMPRINI Andrea (1996), Analyser la Communication, L’Harmattan, Paris.
 • SIMS Martin (2004), "New Technology and the Changing Face of Corporate Communication", Handbook of Corporate Communication and Public Relations, Sandra M.Oliver (ed.), Routledge, London.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Yrd. Doç. Dr. Banu Baskan KARSAK This is me

Publication Date April 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume , Issue 9

Cite

APA Karsak, Y. D. D. B. B. (2008). Web Sitelerinin Kurumsal Kimlik Açısından Değerlendirilmesi: En Beğenilen 20 Şirket Üzerine Bir Analiz . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (9) , 165-179 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7370/96493

Creative Commons Lisansı