Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Artık Ben de Bir Yazarım

Year 2007, Volume , Issue 7, 27 - 54, 01.08.2007

Abstract

Blog system has worldwidely emerged against the hegemony of the mainstream media as an alternative media which enables participation, and criticism. Blog is a web-based service, which has an easy access and use providing the active participation of the individual to the communication process. In this study, the blog service of Milliyet Newspaper, being the first example, has been examined in terms of the opportunities and innovations generated by the blog system. For this purpose, 44 Milliyet blog writers have been questioned. Under the light of the collected data, this study indicates that Milliyet blog is an institution representing the institutional identity of Milliyet Newspaper rather than constructing an alternative media space. This study illustrates that although they actively participate to the communication process, all Milliyet blog writers, being away from creating alternatives and critical standpoints, have been transformed into the Milliyet writers. All these findings underline the fact that in search of alternatives in the communication process, the access to the technological innovations is not itself sufficient and the development of alternatives in content by readers/writers is so crucial.

References

 • ATABEK, Ümit, ÖZDEMİR, Gamze Yücesan ve YÜCE, Erman (2006), "Siberuzayda Sendikalar: Yeni Olanaklar, Yeni Sorunlar", İnternet ve Toplum: Bilgi Toplumuna Doğru, XI. Türk İnternet Konferansı, TOBB Üniversitesi, Ankara, Aralık 21-23.
 • HALL, Stuart (2005), "Kodlama, Kodaçımlama", Çev. Yiğit Yavuz, Medya ve İzleyici-Bitmeyen Tartıflma içinde, Der. fiahinde Yavuz, Ankara, Vadi Yayınları.
 • Handbook For Bloggers and Cyber-Dissidents, Reporters Without Borders, www.rsf.org
 • İRVAN, Süleyman (2001), "Gündem Belirleme Yaklaflımının Genel Bir Değerlendirmesi", İletiflim, Bahar, Sayı: 9.
 • KEJANLIO⁄LU, Beybin (2006), "Türkiye’de Medyanın Dönüflümü ve Medya Okur-Yazarlığı Zemini", Medya Okur-Yazarlığı, Editör: Nurçay Türkoğlu, İstanbul, Marmara Üniversitesi İletiflim Fakültesi Yayını.
 • LOFT, Jan B. (2004), Understanding Community Weblogs, Phd, South Dakota State University.
 • Milliyet Gazetesi, 15 Ocak 2007.
 • ROGER, Robin (2006), Creating Community and Gaining Readers Through Newspaper Blogs, Phd, Chapel Hill.
 • SAKTANBER, Binnaz (2007), "İmdat Değil, Yaflasın ", Radikal 2, 14 Ocak.
 • WALL, Melissa, (2006), "Blogging Gulf War II", Journalism Studies, Vol: 7, No: 1. www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR-KOD=59522&ForArsiv=1

Artık Ben de Bir Yazarım

Year 2007, Volume , Issue 7, 27 - 54, 01.08.2007

Abstract

Le système de blogues s'annonce dans l'espace virtuel comme un média alternatif qui rend possible la participation, la polyphonie et le criticisme contre l'hégémonie des médias mainstream dans le monde entier. Le blogue est un service du web facile à accéder et à utiliser, qui assure la participation active de l'individu au processus de la communication. Dans ce travail, le service de blogue du journal Milliyet, le premier de son type en Turquie, a été examiné à l'égard des perspectives et des nouveautés offertes par ce système. Pour faire cela, 44 écrivains du Blogue Milliyet ont été interviewés. A la lumière des données obtenues, il s'est révélé que le Blogue Milliyet ne se fonctionne pas comme un média alternatif mais comme un dispositif qui représente l'identité institutionnelle du journal Milliyet. Il est aussi remarquable que les écrivains du Blogue Milliyet, bien qu'ils participent activement au processus de la communication, se sont transformés en écrivains de Milliyet qui ne peuvent pas créer l'alternatif du système de la communication dominante et qui sont loin du criticisme. Ces points mettent en évidence que dans le recherche des alternatifs dans le processus de la communication, il ne suffit pas en soi à accéder aux nouveautés technologiques et que les lecteurs/les écrivains doivent aussi développer des nouvelles alternatives dans la production de contenu.

References

 • ATABEK, Ümit, ÖZDEMİR, Gamze Yücesan ve YÜCE, Erman (2006), "Siberuzayda Sendikalar: Yeni Olanaklar, Yeni Sorunlar", İnternet ve Toplum: Bilgi Toplumuna Doğru, XI. Türk İnternet Konferansı, TOBB Üniversitesi, Ankara, Aralık 21-23.
 • HALL, Stuart (2005), "Kodlama, Kodaçımlama", Çev. Yiğit Yavuz, Medya ve İzleyici-Bitmeyen Tartıflma içinde, Der. fiahinde Yavuz, Ankara, Vadi Yayınları.
 • Handbook For Bloggers and Cyber-Dissidents, Reporters Without Borders, www.rsf.org
 • İRVAN, Süleyman (2001), "Gündem Belirleme Yaklaflımının Genel Bir Değerlendirmesi", İletiflim, Bahar, Sayı: 9.
 • KEJANLIO⁄LU, Beybin (2006), "Türkiye’de Medyanın Dönüflümü ve Medya Okur-Yazarlığı Zemini", Medya Okur-Yazarlığı, Editör: Nurçay Türkoğlu, İstanbul, Marmara Üniversitesi İletiflim Fakültesi Yayını.
 • LOFT, Jan B. (2004), Understanding Community Weblogs, Phd, South Dakota State University.
 • Milliyet Gazetesi, 15 Ocak 2007.
 • ROGER, Robin (2006), Creating Community and Gaining Readers Through Newspaper Blogs, Phd, Chapel Hill.
 • SAKTANBER, Binnaz (2007), "İmdat Değil, Yaflasın ", Radikal 2, 14 Ocak.
 • WALL, Melissa, (2006), "Blogging Gulf War II", Journalism Studies, Vol: 7, No: 1. www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR-KOD=59522&ForArsiv=1

Artık Ben de Bir Yazarım

Year 2007, Volume , Issue 7, 27 - 54, 01.08.2007

Abstract

Blog sistemi, tüm dünyada, anaakım medyanın hegemonyasına karşı, sanal ortamda katılımcılığı, çoksesliliği ve eleştirelliği mümkün kılan bir alternatif medya türü olarak ortaya çıkmıştır. Blog, bireyin iletişim sürecine aktif olarak katılmasını sağlayan, erişimi ve kullanımı kolay bir web hizmetidir. Bu çalışmada, Türkiye'de türünün ilk örneği olan, Milliyet Gazetesi'nin blog hizmeti, blog sisteminin sağladığı açılımlar ve getirdiği yenilikler açısından sorgulanmıştır. Bu amaçla, 44 Milliyet Blog yazarı ile görüşülmüştür. Elde edilen veriler doğrultusunda, Milliyet Blog'un, bir alternatif medya mecrası olarak değil, Milliyet Gazetesi'nin kurumsal kimliğini temsil eden bir kuruluş olarak işlev gördüğü ortaya çıkmıştır. Milliyet Blog yazarlarının da, iletişim sürecine aktif olarak katılmalarına rağmen, hâkim iletişim sistemine alternatif yaratamayan, eleştirellikten uzak, Milliyet yazarlarına dönüştükleri gözlemlenmiştir. Bu saptamalar, iletişim sürecindeki alternatif arayışlarda, teknolojik yeniliklere erişimin tek başına yeterli olmadığını, okurun/yazarın içerik üretiminde de yeni alternatifler geliştirmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

References

 • ATABEK, Ümit, ÖZDEMİR, Gamze Yücesan ve YÜCE, Erman (2006), "Siberuzayda Sendikalar: Yeni Olanaklar, Yeni Sorunlar", İnternet ve Toplum: Bilgi Toplumuna Doğru, XI. Türk İnternet Konferansı, TOBB Üniversitesi, Ankara, Aralık 21-23.
 • HALL, Stuart (2005), "Kodlama, Kodaçımlama", Çev. Yiğit Yavuz, Medya ve İzleyici-Bitmeyen Tartıflma içinde, Der. fiahinde Yavuz, Ankara, Vadi Yayınları.
 • Handbook For Bloggers and Cyber-Dissidents, Reporters Without Borders, www.rsf.org
 • İRVAN, Süleyman (2001), "Gündem Belirleme Yaklaflımının Genel Bir Değerlendirmesi", İletiflim, Bahar, Sayı: 9.
 • KEJANLIO⁄LU, Beybin (2006), "Türkiye’de Medyanın Dönüflümü ve Medya Okur-Yazarlığı Zemini", Medya Okur-Yazarlığı, Editör: Nurçay Türkoğlu, İstanbul, Marmara Üniversitesi İletiflim Fakültesi Yayını.
 • LOFT, Jan B. (2004), Understanding Community Weblogs, Phd, South Dakota State University.
 • Milliyet Gazetesi, 15 Ocak 2007.
 • ROGER, Robin (2006), Creating Community and Gaining Readers Through Newspaper Blogs, Phd, Chapel Hill.
 • SAKTANBER, Binnaz (2007), "İmdat Değil, Yaflasın ", Radikal 2, 14 Ocak.
 • WALL, Melissa, (2006), "Blogging Gulf War II", Journalism Studies, Vol: 7, No: 1. www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR-KOD=59522&ForArsiv=1

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Ar. Gör. Dr. Funda Şenol CANTEK This is me


Ar. Gör. Dr. LE This is me


Nt CANTEK This is me

Publication Date August 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Volume , Issue 7

Cite

APA Cantek, A. G. D. F. Ş. , Le, A. G. D. & Cantek, N. (2007). Artık Ben de Bir Yazarım . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (7) , 27-54 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7372/96515

Creative Commons Lisansı