PDF EndNote BibTex RIS Cite

-

Year 2013, Issue 19, 65 - 84, 24.10.2014

Abstract

Tracing Globalization On FoursquareAs a result of technological convergence, Foursquare is a new convenient course in terms of globalization arguments. Technically, its working condition depends on “smart phones” and other mobile devices which have access of Internet and GPS services and Foursquare assures for its users both local and global activity. In this study, the relation between Foursquare and globalization is considered taking into accounts of main topics including increasing global interconnectedness, transformation of places, non-places and deterritorialization, depending the diversities of the globalization literature. Foursquare, as a new smart phone application, provides developments on discussions around global interconnectedness, transformation of places, non-places and deterritorialization.

References

 • APPADURAI Arjun (1990), “Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy”, Theory, Culture&Society, Vol: 7, s. 295-235.
 • AUGÉ Marc (1995), Non-Places, London, Verso Publishing.
 • BARNES Stuart, J. (2003), “Location-Based Services: The State of The Art”, e-Service Journal, Vol: 2 No: 3, s. 59-70.
 • BENJAMIN Walter (2012), Pasajlar, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • BUCHANAN Ian (1999), “Non-Places: Space in the Age of Supermodernity”, Social Semiotics, Vol: 9 No: 3, s. 393-398.
 • CASTELLS Manuel (2008), Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum, Kültür, Cilt. 1, Çev. Ebru Kılıç, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • EASTWOOD Nathan (2009), “Marc Augé ‘Non Place’ in the Age of ‘Spaces of Flow’, http://eastwood2009.wordpress.com/2011/08/04/marc-auge-%E2 %80%98non-place%E2%80%99-in-the-age-of-%E2%80%98spaces-offlow%E2%80%99/
 • GAZZARD Alison (2011), “Location, Location, Location: Collecting Space and Place in Mobile Media”, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, Vol: 17, No: 4, s. 405-417.
 • GIDDENS Anthony (2012), Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • HELD David, MCGREW Anthony, GLODBLATT David ve PERRATON Jonathan (2008), “Küreselleşmeyi Yeniden Düşünmek”, Küresel Dönüşümler içinde, (der.) David Held ve Anthony McGrew, Çev. Mehmet Ali Çelebi, Ankara, Phonix Yayınları, s. 88-96.
 • HARVEY David (1989), The Condition of Postmodernity, Oxford, Blackwell Publishing.
 • HJORTH Larisa (2012), “Relocating the Mobile: A Case Study of Locative
 • Media in Seoul, South Korea”, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, (http://con.sagepub.com/content/ early/2012/12/04/1354856512462360.abstract), 1-13.
 • INNIS Harold (2006), İmparatorluk ve İletişim Araçları, Çev. Nurcan Törenli, Ankara, Ütopya Yayınları.
 • JENSEN Klaus Bruhn (2002), A Handbook of Media and Communication
 • Research, London, Routledge. KELLNER Douglas (2002), “Theorizing Globalization”, Sociological Theory, Vol: 20, No: 3, s. 285-305.
 • MODELSKI George (2008), “Küreselleşme”, Küresel Dönüşümler içinde, (der.)
 • David Held ve Anthony McGrew, Çev. Eray Sarıot, Ankara, Phonix Yayınları, s. 75ROBERTSON Roland (1999), Küreselleşme, Çev. Ümit Hüsrev Yolsal, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları.
 • ROSENBERG Justin (2008), “Küreselleşme Kuramının Sorunu”, Küresel
 • Dönüşümler içinde, (der.) David Held ve Anthony McGrew, Çev. Mehmet Ali Çelebi, Ankara, Phonix Yayınları, s. 116-122. SCHOLTE Jan Art (2008), “Küreseşelleşmede ‘Küresel’ Olan Ne?”, Küresel
 • Dönüşümler içinde, (der.) David Held ve Anthony McGrew, Çev. Mehmet Ali Çelebi, Ankara, Phonix Yayınları, s. 107-115. SYNDER Tom (2011), Real-Time Marketing for Foursquare, New York, Alpha Publishing.
 • DE SOUZA E SILVA Adriana (2004), “Mobile Networks and Public Spaces: Bringing Multiuser Environments into the Physical Space”, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, Vol: 10, No: 15, s. 15-25.
 • TOMLINSON John (2004), Küreselleşme ve Kültür, Çev. Arzu Eker, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • TÖRENLİ Nurcan (2004), Enformasyon Toplumu ve Küreselleşme Sürecinde
 • Türkiye, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları. URRY John (2005), “The Complexities of the Global”, Theory, Culture & Society, Vol: 22, No: 5, 137-176.

Küreselleşmenin İzini Foursquare’de Sürmek

Year 2013, Issue 19, 65 - 84, 24.10.2014

Abstract

Teknolojik yakınsamanın sonucu olarak ortaya çıkmış Foursquare, küreselleşme tartışmaları açısından oldukça elverişli bir mecradır. Teknik olarak çalışma koşulu, akıllı telefonlar olarak da tanımlanan cep telefonları ve diğer mobil cihazların İnternet ve GPS hizmetlerine erişimine bağlıdır ve kullanıcılarına hem yerel hem de küresel bir etkinlik olanağı sağlar. Bu çalışmada, Foursquare ve küreselleşme tartışmaları arasındaki ilişki, küreselleşme yazınının değindiği konularının zenginliğine koşut olarak, küresel düzeyde artan bağlantılılıklar, mekânın dönüşümü, yer-olmayanlar ve yersiz-yurtsuzlaşma gibi temel tartışma başlıkları göz önünde bulundurularak sürdürülmüştür. Foursquare, yeni bir mobil uygulama olarak, artan küresel bağlantılıkları yansıtır, mekânın dönüşümüne, yerolmayanlar ve yersiz-yurtsuzlaşma tartışmalarına yeni açılımlar sağlar. 

anahtar kelimeler: foursquare, küreselleşme, İnternet, mekân, yerolmayanlar,
yersiz-yurtsuzlaşma

References

 • APPADURAI Arjun (1990), “Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy”, Theory, Culture&Society, Vol: 7, s. 295-235.
 • AUGÉ Marc (1995), Non-Places, London, Verso Publishing.
 • BARNES Stuart, J. (2003), “Location-Based Services: The State of The Art”, e-Service Journal, Vol: 2 No: 3, s. 59-70.
 • BENJAMIN Walter (2012), Pasajlar, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • BUCHANAN Ian (1999), “Non-Places: Space in the Age of Supermodernity”, Social Semiotics, Vol: 9 No: 3, s. 393-398.
 • CASTELLS Manuel (2008), Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum, Kültür, Cilt. 1, Çev. Ebru Kılıç, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • EASTWOOD Nathan (2009), “Marc Augé ‘Non Place’ in the Age of ‘Spaces of Flow’, http://eastwood2009.wordpress.com/2011/08/04/marc-auge-%E2 %80%98non-place%E2%80%99-in-the-age-of-%E2%80%98spaces-offlow%E2%80%99/
 • GAZZARD Alison (2011), “Location, Location, Location: Collecting Space and Place in Mobile Media”, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, Vol: 17, No: 4, s. 405-417.
 • GIDDENS Anthony (2012), Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • HELD David, MCGREW Anthony, GLODBLATT David ve PERRATON Jonathan (2008), “Küreselleşmeyi Yeniden Düşünmek”, Küresel Dönüşümler içinde, (der.) David Held ve Anthony McGrew, Çev. Mehmet Ali Çelebi, Ankara, Phonix Yayınları, s. 88-96.
 • HARVEY David (1989), The Condition of Postmodernity, Oxford, Blackwell Publishing.
 • HJORTH Larisa (2012), “Relocating the Mobile: A Case Study of Locative
 • Media in Seoul, South Korea”, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, (http://con.sagepub.com/content/ early/2012/12/04/1354856512462360.abstract), 1-13.
 • INNIS Harold (2006), İmparatorluk ve İletişim Araçları, Çev. Nurcan Törenli, Ankara, Ütopya Yayınları.
 • JENSEN Klaus Bruhn (2002), A Handbook of Media and Communication
 • Research, London, Routledge. KELLNER Douglas (2002), “Theorizing Globalization”, Sociological Theory, Vol: 20, No: 3, s. 285-305.
 • MODELSKI George (2008), “Küreselleşme”, Küresel Dönüşümler içinde, (der.)
 • David Held ve Anthony McGrew, Çev. Eray Sarıot, Ankara, Phonix Yayınları, s. 75ROBERTSON Roland (1999), Küreselleşme, Çev. Ümit Hüsrev Yolsal, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları.
 • ROSENBERG Justin (2008), “Küreselleşme Kuramının Sorunu”, Küresel
 • Dönüşümler içinde, (der.) David Held ve Anthony McGrew, Çev. Mehmet Ali Çelebi, Ankara, Phonix Yayınları, s. 116-122. SCHOLTE Jan Art (2008), “Küreseşelleşmede ‘Küresel’ Olan Ne?”, Küresel
 • Dönüşümler içinde, (der.) David Held ve Anthony McGrew, Çev. Mehmet Ali Çelebi, Ankara, Phonix Yayınları, s. 107-115. SYNDER Tom (2011), Real-Time Marketing for Foursquare, New York, Alpha Publishing.
 • DE SOUZA E SILVA Adriana (2004), “Mobile Networks and Public Spaces: Bringing Multiuser Environments into the Physical Space”, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, Vol: 10, No: 15, s. 15-25.
 • TOMLINSON John (2004), Küreselleşme ve Kültür, Çev. Arzu Eker, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • TÖRENLİ Nurcan (2004), Enformasyon Toplumu ve Küreselleşme Sürecinde
 • Türkiye, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları. URRY John (2005), “The Complexities of the Global”, Theory, Culture & Society, Vol: 22, No: 5, 137-176.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Arş. Gör. Emre CANPOLAT>

0000-0001-9539-5217

Publication Date October 24, 2014
Published in Issue Year 2013, Volume , Issue 19

Cite

APA Canpolat, A. G. E. (2014). Küreselleşmenin İzini Foursquare’de Sürmek . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (19) , 65-84 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7379/96601

Creative Commons Lisansı