PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

-

Year 2014, Volume , Issue 20, 33 - 51, 24.10.2014
https://doi.org/10.16878/gsuilet.55835

Abstract

Defining the Boundaries of Reason in Turkish Cinema: Representation of Madness in Çıplak Vatandaş and Gişe MemuruWho is the mad? Who is the reasonable? Is it possible to define the boundaries of reason by definition of madness? According to Michel Foucault, the reason can only define itself by the opposition of madness. In this point, it is crucial to understand the binary opposition of mad and reason and their social meanings. The aim of this study is to understand the representation of “madness” in cinema as a sphere where the meaning is reproduced by representations. In order to achieve this goal, representation of madness in two Turkish films as Çıplak Vatandaş (1985) and Gişe Memuru (2010) has been analyzed. It can be concluded that in two selected films, being reasonable has been identified with nonresistance, acceptance, coping with the all negative conditions of modern life and “being mad” has been identified with resistance and difference.

References

  • ABİSEL Nilgün (2005), Türk Sineması Üzerine Yazılar, Ankara, Phoenix Kitap. AĞAOĞULLARI Mehmet A., KÖKLER Levent (1994), Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı, Ankara, İmge Kitabevi.
  • BERGSON Henri (1990), Gülme, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi.
  • BEST Steven ve KELLNER Douglas (2011), Postmodern Teori Eleştirel Soruşturmalar, İstanbul, Ayrıntı Yayınevi.
  • CASSEY Jo (2005), Mental Ilness, İçinde, Understanding Representation, W. Helsby (ed.), London, British Film Institute.
  • FOUCAULT Michel (2006), Deliliğin Tarihi, Çev. M. Ali Kılıçbay, Ankara, İmge Kitabevi.

Türkiye Sinemasında Aklın Sınırlarını Belirlemek: Çıplak Vatandaş ve Gişe Memuru Filmlerinde Delilik Temsilleri

Year 2014, Volume , Issue 20, 33 - 51, 24.10.2014
https://doi.org/10.16878/gsuilet.55835

Abstract

Deli kimdir? Akıllı kimdir? Deliliğin tanımlanması aklın sınırlarını çizer mi? Michel Foucault, aklın kendisini sadece deliliğin zıddında tanımladığının altını çizer. Bu noktada toplumsal bağlamda akıllı ve deli ayrımı ve bu iki kavrama yüklenen anlamlar bize önemli veriler sağlar. Bu çalışmada, söylemler aracılığıyla anlamın yeniden üretildiği bir alan olarak sinemada “delilik” temsillerine bakmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Türkiye sinemasındaki Çıplak Vatandaş (1985) ve Gişe Memuru (2010) adlı filmlerdeki delilik temsilleri çözümlenmiştir. İncelenen filmlerdeki karakterler analiz edildiğinde; akıllı olmanın, toplumsal baskılara rağmen gündelik hayata devam etmek, direniş göstermemek, kabullenmekle ilişkilendirildiği, “deli olmanın” ise farklı olmak ve toplumsal baskılara direniş göstermekle ilişkilendirildiği gözlemlenmiştir.

anahtar kelimler: Türkiye sineması, delilik, akıl, temsil

References

  • ABİSEL Nilgün (2005), Türk Sineması Üzerine Yazılar, Ankara, Phoenix Kitap. AĞAOĞULLARI Mehmet A., KÖKLER Levent (1994), Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı, Ankara, İmge Kitabevi.
  • BERGSON Henri (1990), Gülme, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi.
  • BEST Steven ve KELLNER Douglas (2011), Postmodern Teori Eleştirel Soruşturmalar, İstanbul, Ayrıntı Yayınevi.
  • CASSEY Jo (2005), Mental Ilness, İçinde, Understanding Representation, W. Helsby (ed.), London, British Film Institute.
  • FOUCAULT Michel (2006), Deliliğin Tarihi, Çev. M. Ali Kılıçbay, Ankara, İmge Kitabevi.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Deniz, Sevcan Bilge, Sönmez

Publication Date October 24, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume , Issue 20

Cite

APA Bilge, Sönmez, D. S. (2014). Türkiye Sinemasında Aklın Sınırlarını Belirlemek: Çıplak Vatandaş ve Gişe Memuru Filmlerinde Delilik Temsilleri . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (20) , 33-51 . DOI: 10.16878/gsuilet.55835

Creative Commons Lisansı