PDF EndNote BibTex RIS Cite

Etkileşim Düzlemi ve Tüketim Mekânı Olarak Postmodern Müzeler İstanbul’daki Özel Müzeler Üzerine Bir İnceleme

Year 2012, 105 - 132, 24.10.2014

Abstract

Günümüzde işlevi bazı insanlarda aidiyet duygusunu, bazı insanlarda ise
dışlanma duygusunu pekiştirmek olan müzeye yönelik eski sosyolojik eleştiri
geçerliliğini yitirmiş görünüyor; zira yeni müze anlayışı, müzeyi artık esin
perilerine ait bir mâbet yeri olmaktan çıkarmış, onu halk panayırı ile alışveriş
merkezi arası melez bir mekân olarak yeniden diriltmiş bulunmaktadır. Bu çalışma
ekonomik sermaye ve kültürel sermaye arasındaki (artık bir endüstri görünümü
alan) ilişkiden yola çıkarak, özel müzelerin Türkiye’ye yeni müzecilik anlayışıyla
getirdiği postmodern müze kavramını tartışmaktadır; postmodern müzelerin
müze ve toplum arasında kurdukları etkileşime dayalı ilişkiyi gündelik hayat, boş
zaman ve turizm kavramları etrafında ele almaktadır. Kavramlar üzerine edinilen
teorik bilgi, Pera Müzesi ve Sabancı Müzesi ziyaretçileriyle gerçekleştirilen saha
çalışmalarıyla desteklenmektedir.

anahtar kelimeler: müzecilik, postmodernizm, küreselleşme, tüketim
kültürü

Year 2012, 105 - 132, 24.10.2014

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

E. Çiğdem ARTAN This is me

Publication Date October 24, 2014
Published in Issue Year 2012, Volume , Issue

Cite

APA Artan, E. Ç. (2014). Etkileşim Düzlemi ve Tüketim Mekânı Olarak Postmodern Müzeler İstanbul’daki Özel Müzeler Üzerine Bir İnceleme . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , ÖZEL SAYI: 2 (AYNALI LABİRENT: KÜRESELLEŞEN KENTTE TÜKETİM) , 105-132 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7382/96646

Creative Commons Lisansı