PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Yeni Ankaralı Müzik Anlayışı ve Eğlence Geleneğinin Dönüşümü: Metâlaşma ve Tüketim Kültürü Bağlamında Bir İnceleme

Year 2012, Volume , Issue , 203 - 214, 24.10.2014

Abstract

Yapılan bu çalışmada, Ankara’nın geleneksel nitelikli müzikli eğlence
biçimlerine odaklanılarak, yeni Ankaralı müzik anlayışı ve eğlence geleneği,
tüketim kültürü ve metâlaşma bağlamında değerlendirilecektir. Aynı zamanda
bu kültürün gelenek, modernite ve postmodernite üçgeninde nasıl bir dönüşüm
evresi içinde olduğu belirlenmeye çalışılacaktır. Araştırmada, katılımcı gözlem
yöntemi kullanılmıştır. Oyun havası icra eden mekânlardan veriler toplanmış,
bu müziğin kaynak kişileriyle bir dizi görüşme yapılmıştır. Elde edilen bulgular
ışığında, temelini gelenekten alan Ankaralı müzik eğlence pratiklerinin kültürün
rasyonelleşmesi, metâlaşması ve modernleşmesi bağlamında bir tüketim
nesnesine dönüştüğü; bunun yanında müziksel dinamikler ve eğlence ritüelleri
açısından kendini her dönemde yeniden inşa ederek temsili varlığını sürdürdüğü
görülmektedir.

anahtar kelimeler: Ankaralı müziği, geleneğin dönüşümü, eğlence,
metâlaşma ve tüketim

References

 • ALEMDAR Korkmaz ve ERDOĞAN İrfan (1994), Popüler Kültür ve İletişim,
 • Ankara, Ümit Yayıncılık. BİLGİN Nuri (2007). Kimlik İnşası, Ankara, Aşina Kitapları.
 • DORST John D. (2006), “Postmodernizm ve Folklor”, Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar, Haz. Gülin Öğüt Eker, Metin Ekici, M. Öcal Oğuz, Nebi Özdemir,
 • Ankara, Milli Folklor Yayınları. DUNDES Alan (2006), “Halk Kimdir?”, Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar,
 • Haz. Gülin Öğüt Eker, Metin Ekici, M. Öcal Oğuz, Nebi Özdemir, Ankara, Milli Folklor Yayınları. EDGAR Andrew ve SEDGWİCK Peter (ed.) (2007), Kültürel Kuramda Anahtar
 • Kavramlar, İstanbul, Açılım Kitap. FEATHERSTONE Mike (2005), Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • HOBSBAWM Eric ve RANGER Terence (2006). Geleneğin İcadı, İstanbul, Agora Kitaplığı.
 • İÇLİ Gönül (2001). “Küreselleşme ve Kültür”, C.Ü. Sosyal Sosyal Bilimler Dergisi, 25(2):163-172.
 • KARAKURT Sebati (2003), Sincan’da Kaşıksız Gezilmez, http://www.hurriyet. com.tr, 16.09.2003
 • TERZİOĞLU Öykü (2007), Çağdaş Kentte Türkü ve “Ankaralı Folkloru”. Milli Folklor, 19(75): 60-65.
 • TOMLINSON John (2004), Küreselleşme ve Kültür, Çev. Arzu Eker, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • ÖZSAN Hasan (2010), Arabesk Müzikten Angara’nın Alemcilerine, http:// www.dorduncukuvvetmedya.com, 20.07. 2010.
 • YÖNETKEN Halil Bedi (2006), Derleme Notları, Ankara, Sun Yayınevi. Görüşmeler
 • Kazanlı Volkan Yaprak, 24.02.2012; Yalıkent Gazinosu.
 • Gözlem Yapılan Eğlence Mekânları Elhamra Gazinosu, 26.03.2012.
 • Megashow Gece Kulübü, 22.03.2012. Parlement Gazinosu, 26.03.2012.

Year 2012, Volume , Issue , 203 - 214, 24.10.2014

Abstract

References

 • ALEMDAR Korkmaz ve ERDOĞAN İrfan (1994), Popüler Kültür ve İletişim,
 • Ankara, Ümit Yayıncılık. BİLGİN Nuri (2007). Kimlik İnşası, Ankara, Aşina Kitapları.
 • DORST John D. (2006), “Postmodernizm ve Folklor”, Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar, Haz. Gülin Öğüt Eker, Metin Ekici, M. Öcal Oğuz, Nebi Özdemir,
 • Ankara, Milli Folklor Yayınları. DUNDES Alan (2006), “Halk Kimdir?”, Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar,
 • Haz. Gülin Öğüt Eker, Metin Ekici, M. Öcal Oğuz, Nebi Özdemir, Ankara, Milli Folklor Yayınları. EDGAR Andrew ve SEDGWİCK Peter (ed.) (2007), Kültürel Kuramda Anahtar
 • Kavramlar, İstanbul, Açılım Kitap. FEATHERSTONE Mike (2005), Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • HOBSBAWM Eric ve RANGER Terence (2006). Geleneğin İcadı, İstanbul, Agora Kitaplığı.
 • İÇLİ Gönül (2001). “Küreselleşme ve Kültür”, C.Ü. Sosyal Sosyal Bilimler Dergisi, 25(2):163-172.
 • KARAKURT Sebati (2003), Sincan’da Kaşıksız Gezilmez, http://www.hurriyet. com.tr, 16.09.2003
 • TERZİOĞLU Öykü (2007), Çağdaş Kentte Türkü ve “Ankaralı Folkloru”. Milli Folklor, 19(75): 60-65.
 • TOMLINSON John (2004), Küreselleşme ve Kültür, Çev. Arzu Eker, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • ÖZSAN Hasan (2010), Arabesk Müzikten Angara’nın Alemcilerine, http:// www.dorduncukuvvetmedya.com, 20.07. 2010.
 • YÖNETKEN Halil Bedi (2006), Derleme Notları, Ankara, Sun Yayınevi. Görüşmeler
 • Kazanlı Volkan Yaprak, 24.02.2012; Yalıkent Gazinosu.
 • Gözlem Yapılan Eğlence Mekânları Elhamra Gazinosu, 26.03.2012.
 • Megashow Gece Kulübü, 22.03.2012. Parlement Gazinosu, 26.03.2012.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ömer SATIR This is me

Publication Date October 24, 2014
Published in Issue Year 2012, Volume , Issue

Cite

APA Satır, Ö. (2014). Yeni Ankaralı Müzik Anlayışı ve Eğlence Geleneğinin Dönüşümü: Metâlaşma ve Tüketim Kültürü Bağlamında Bir İnceleme . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , ÖZEL SAYI: 2 (AYNALI LABİRENT: KÜRESELLEŞEN KENTTE TÜKETİM) , 203-214 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7382/96650

Creative Commons Lisansı