PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

-

Year 2013, Volume , Issue , 31 - 52, 27.10.2014

Abstract

Workplace Violence against Healthcare Workers in Turkey with the Perspective of Health Communication The perspective of health communication on workplace violence against health care workers could first and foremost contribute to addressing this subject as a public health problem. And analysing the media coverage of this subject could enhance the effective implementation of informing function of the media and to build of more suited public information environment in terms of effective health communication. This article is analysing the discourse of the news on this particular issue in Turkish newspapers, examining how violence against health care workers has been represented by the means of the language and visual materials in these news. It could be identified that these news have been conveyed as ‘third page news’ and with an effort of creating a narrative, a story telling, and thus making the issue more sensational. This discourse contributes to the perception of violent incidents as an entertaining spectacle and to the reproduction, generalisation, and even legitimisation of the violence.

References

 • ALLI Benjamin O. (2008), Fundamental Principles of Occupational Health and Safety, 2.Baskı, Geneva, ILO.
 • ANNAGÜR Bilge (2010), “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Risk Faktörleri, Etkileri, Değerlendirilmesi ve Önlenmesi”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2(2): 161-173.
 • AYDIN Berna Aydın vd. (2009), “Violence Against General Practitioners in Turkey”, Journal of Interpersonal Violence, 24 (12):1980-1995.
 • BERRY Dianne (2007), Health Communication: Theory and Practice, London, Open University Press.
 • BUBİK Nedim, “Bir doktor annesinden… Ölmeyi hak ediyorsunuz”, Hürriyet Gazetesi, 18.12.2012.
 • CHAPELL Duncan ve Di MARTINO Vittorio (2006), Violence at Work, 3.baskı, Geneva, International Labour Organisation.
 • DAHLBERG Linda L. ve MERCY James E. (2009), “The History of Violence as a Public Health Problem”, Virtual Mentor, American Medical Association Journal of Ethics, 11(2):167-172.
 • Di MARTINO Vittorio (2000), “Violence in the workplace: The global challenge”. International Labour Organization, in Focus programme on safety and health at work and the environment, http://www.ilo.org, 11.01.2013.
 • ERGUR Ali (2009), “İnsan ve Şiddet”, Hekime Yönelik Şiddet Çalıştayı, İstanbul, Türk Tabipleri Birliği-İstanbul Tabip Odası Yayını.
 • GABE Jonathan (2008), “Violence against Doctors in the English National Health Service: The undermining of trust?”, [PPT], http://www.fcm.unicamp.br , 02013.
 • Habertürk Gazetesi, “Beyaz İsyan”, 20.4.2012.
 • Habertürk Gazetesi, “Karşılarında beni bulurlar”, 21.4.12. Habertürk Gazetesi, “Doktora saldırıya karşı ‘afişli’ önlem”, 22.4.2012.
 • Habertürk Gazetesi, “Siyah kuşak doktorlar geliyor!”, 10.5.2012.
 • Habertürk Gazetesi, “Oğlu ölen baba kadın doktoru boğmak istedi”, 25.5.2012.
 • Habertürk Gazetesi, “Doktora şiddet dizilerde işlensin”, 12.10.2012.
 • Habertürk Gazetesi, “Akdağ’dan asistan doktorlara müjde”, 24.12.2012.
 • Hürriyet Gazetesi, “Hemşireye hakarete 1 yıl hapis”, 4.4.2012.
 • Hürriyet Gazetesi, “Çenemi geri verin”, 13.4.2012.
 • Hürriyet Gazetesi, “Doktora şiddet dünya basınında”, 1.5.2012.
 • Hürriyet Gazetesi, “Kalp uzmanı! Hasta yakınları doktora saldırdı”, 3.5.2012.
 • Hürriyet Gazetesi, “O eli bükmek benim boynumun borcu”, 10.5.2012.
 • Hürriyet Gazetesi, “Hemşireye hakarete 1 yıl hapis”, 4.4.2012.
 • İDİZ Semih, “Doktora Şiddet Evrensel Sorun, Milliyet Gazetesi, 25.04.2012.
 • ILO, ICN, WHO ve PCI (2002), “Framework Guidelines for Addressing Workplace
 • Violence in the Health Sector”, Geneva, Joint Programme on Workplace Violence of Health Sector. International Labour Organization Fact Sheet (2003), “Workplace Violence in the Health Services”.
 • KESER ÖZCAN Neslihan ve BİLGİN Hülya (2011), “Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına
 • Yönelik Şiddet: Sistematik Derleme”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 13(6):1442-1456.
 • LINSLEY Paul (2006), Violence and Agression in the Workplace: A Practical
 • Guide for All Health Care Staff, UK, Radcliffe Publishing. MILCZAREK Malgorzata (2010), Workplace Harassment: A European Picture, Luxembourg: European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).
 • Milliyet Gazetesi, “Hemşireden profesöre mobbing davası”, 13.2.2012.
 • Milliyet Gazetesi, “Kadın doktora meydan dayağı”, 24.4.2012.
 • Milliyet Gazetesi, “Doktora şiddet evrensel sorun”, 25.4.2012.
 • Milliyet Gazetesi, “Doktorlara hakaret eden üç kişiye 14 ay hapis”, 27.11.2012.
 • Milliyet Gazetesi, “Kolunda serumla 50 hastaya baktı”, 27.4.2012.
 • Milliyet Gazetesi, “Doktora Şiddet Dinmiyor! Eşi Düşük Yapınca Doktoru Bıçakladı”, 31.5.2012.
 • Milliyet Gazetesi, “Doktora saldırı cezasız kalmadı”, 20.7.2012.
 • Milliyet Gazetesi, Bir şeyin yok dediler, 10 gün sonra komaya girip öldü”, 2012.
 • Milliyet Gazetesi, “Erkek hasta kadın doktorun kolunu kırdı”, 22.9.2012.
 • RIPPON Thomas J. (2000), “Agression and Violence in Health Care Professions”, Journal of Advence Nursing, 31(2): 452-460.
 • Posta Gazetesi, “Doktorun şikâyeti çıldırttı”, 5.6.2012.
 • Sağlık-Sen (2011), “Sağlık İşyeri Ortamında Şiddet: Halkın Şiddet Algısı ve Değerlendirmeleri-Ön Bulgular Raporu”, Ankara.
 • Sözcü Gazetesi, “Alo 184 yetti artık çık devreden”, 2.12.2012.
 • Sözcü Gazetesi, “Ölen bir hastanın yakınının hemşireyi duvarı fırlattığı an güvenlik kameralarına böyle yansıdı”, 30.11.2012.
 • Star Gazetesi, “Hastalara ukalalık yapmayın”, 28.8.2012.
 • STATHOPOULOU Hariklia (2003), “Violence and Agression Towards Health Care Professionals”, Health Science Journal, 1(2):1-7.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı (2012), “Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod Birimi” [PPT], TBMM Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu, Ankara.
 • Vatan Gazetesi, “Yine doktora şiddet”, 5.7.2012.
 • World Health Organization Report (2002), Violence and Health: Summary, Geneva.

Sağlık İletişiminin Bakış Açısı ile Türkiye’de Sağlık İşyeri Ortamında Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet

Year 2013, Volume , Issue , 31 - 52, 27.10.2014

Abstract

Nedenleri ve çözümleri itibarı ile çok disiplinli bir anlayışla ele alınması
gereken sağlık işyerinde şiddet konusunda sağlık iletişiminin bakış açısı,
öncelikle bu konunun bir kamu sağlığı sorunu olarak ele alınmasına katkıda
bulunabilir. Ayrıca bu soruna yönelik haberlerin medyada yer alış biçiminin
çözümlenmesi de medyanın kamuyu bilgilendirme işlevinin daha etkin
kullanılmasında ve sağlık iletişimi için daha ideal bir kamusal enformasyon
ortamının oluşturulmasında da faydalı olabilir.
Türkiye’de yazılı basında söz konusu haberlerin nasıl bir söylem ile
ele alındığını inceleyen bu makalede; söz konusu haberlerde kullanılan
dil ve görsel malzemenin aracılığıyla sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin
nasıl temsil edildiği araştırılmıştır. Bu haberlerin birer üçüncü sayfa haberi
olarak yansıtıldığı ve bir anlatı, bir öykü yaratma, böylece sorunu daha
çarpıcı kılma çabası içinde bulunulduğu göze çarpmaktadır. Kullanılan
söylem şiddet olaylarının eğlencelik bir gösteri gibi algılanmasına, şiddetin
yeniden üretilmesine, genelleştirilmesine, kanıksanmasına ve hatta
meşrulaştırılmasına katkıda bulunmaktadır.

anahtar kelimeler: sağlık iletişimi, sağlık çalışanlarına yönelik
şiddet, işyeri ortamında şiddet, söylem çözümlemesi

References

 • ALLI Benjamin O. (2008), Fundamental Principles of Occupational Health and Safety, 2.Baskı, Geneva, ILO.
 • ANNAGÜR Bilge (2010), “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Risk Faktörleri, Etkileri, Değerlendirilmesi ve Önlenmesi”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2(2): 161-173.
 • AYDIN Berna Aydın vd. (2009), “Violence Against General Practitioners in Turkey”, Journal of Interpersonal Violence, 24 (12):1980-1995.
 • BERRY Dianne (2007), Health Communication: Theory and Practice, London, Open University Press.
 • BUBİK Nedim, “Bir doktor annesinden… Ölmeyi hak ediyorsunuz”, Hürriyet Gazetesi, 18.12.2012.
 • CHAPELL Duncan ve Di MARTINO Vittorio (2006), Violence at Work, 3.baskı, Geneva, International Labour Organisation.
 • DAHLBERG Linda L. ve MERCY James E. (2009), “The History of Violence as a Public Health Problem”, Virtual Mentor, American Medical Association Journal of Ethics, 11(2):167-172.
 • Di MARTINO Vittorio (2000), “Violence in the workplace: The global challenge”. International Labour Organization, in Focus programme on safety and health at work and the environment, http://www.ilo.org, 11.01.2013.
 • ERGUR Ali (2009), “İnsan ve Şiddet”, Hekime Yönelik Şiddet Çalıştayı, İstanbul, Türk Tabipleri Birliği-İstanbul Tabip Odası Yayını.
 • GABE Jonathan (2008), “Violence against Doctors in the English National Health Service: The undermining of trust?”, [PPT], http://www.fcm.unicamp.br , 02013.
 • Habertürk Gazetesi, “Beyaz İsyan”, 20.4.2012.
 • Habertürk Gazetesi, “Karşılarında beni bulurlar”, 21.4.12. Habertürk Gazetesi, “Doktora saldırıya karşı ‘afişli’ önlem”, 22.4.2012.
 • Habertürk Gazetesi, “Siyah kuşak doktorlar geliyor!”, 10.5.2012.
 • Habertürk Gazetesi, “Oğlu ölen baba kadın doktoru boğmak istedi”, 25.5.2012.
 • Habertürk Gazetesi, “Doktora şiddet dizilerde işlensin”, 12.10.2012.
 • Habertürk Gazetesi, “Akdağ’dan asistan doktorlara müjde”, 24.12.2012.
 • Hürriyet Gazetesi, “Hemşireye hakarete 1 yıl hapis”, 4.4.2012.
 • Hürriyet Gazetesi, “Çenemi geri verin”, 13.4.2012.
 • Hürriyet Gazetesi, “Doktora şiddet dünya basınında”, 1.5.2012.
 • Hürriyet Gazetesi, “Kalp uzmanı! Hasta yakınları doktora saldırdı”, 3.5.2012.
 • Hürriyet Gazetesi, “O eli bükmek benim boynumun borcu”, 10.5.2012.
 • Hürriyet Gazetesi, “Hemşireye hakarete 1 yıl hapis”, 4.4.2012.
 • İDİZ Semih, “Doktora Şiddet Evrensel Sorun, Milliyet Gazetesi, 25.04.2012.
 • ILO, ICN, WHO ve PCI (2002), “Framework Guidelines for Addressing Workplace
 • Violence in the Health Sector”, Geneva, Joint Programme on Workplace Violence of Health Sector. International Labour Organization Fact Sheet (2003), “Workplace Violence in the Health Services”.
 • KESER ÖZCAN Neslihan ve BİLGİN Hülya (2011), “Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına
 • Yönelik Şiddet: Sistematik Derleme”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 13(6):1442-1456.
 • LINSLEY Paul (2006), Violence and Agression in the Workplace: A Practical
 • Guide for All Health Care Staff, UK, Radcliffe Publishing. MILCZAREK Malgorzata (2010), Workplace Harassment: A European Picture, Luxembourg: European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).
 • Milliyet Gazetesi, “Hemşireden profesöre mobbing davası”, 13.2.2012.
 • Milliyet Gazetesi, “Kadın doktora meydan dayağı”, 24.4.2012.
 • Milliyet Gazetesi, “Doktora şiddet evrensel sorun”, 25.4.2012.
 • Milliyet Gazetesi, “Doktorlara hakaret eden üç kişiye 14 ay hapis”, 27.11.2012.
 • Milliyet Gazetesi, “Kolunda serumla 50 hastaya baktı”, 27.4.2012.
 • Milliyet Gazetesi, “Doktora Şiddet Dinmiyor! Eşi Düşük Yapınca Doktoru Bıçakladı”, 31.5.2012.
 • Milliyet Gazetesi, “Doktora saldırı cezasız kalmadı”, 20.7.2012.
 • Milliyet Gazetesi, Bir şeyin yok dediler, 10 gün sonra komaya girip öldü”, 2012.
 • Milliyet Gazetesi, “Erkek hasta kadın doktorun kolunu kırdı”, 22.9.2012.
 • RIPPON Thomas J. (2000), “Agression and Violence in Health Care Professions”, Journal of Advence Nursing, 31(2): 452-460.
 • Posta Gazetesi, “Doktorun şikâyeti çıldırttı”, 5.6.2012.
 • Sağlık-Sen (2011), “Sağlık İşyeri Ortamında Şiddet: Halkın Şiddet Algısı ve Değerlendirmeleri-Ön Bulgular Raporu”, Ankara.
 • Sözcü Gazetesi, “Alo 184 yetti artık çık devreden”, 2.12.2012.
 • Sözcü Gazetesi, “Ölen bir hastanın yakınının hemşireyi duvarı fırlattığı an güvenlik kameralarına böyle yansıdı”, 30.11.2012.
 • Star Gazetesi, “Hastalara ukalalık yapmayın”, 28.8.2012.
 • STATHOPOULOU Hariklia (2003), “Violence and Agression Towards Health Care Professionals”, Health Science Journal, 1(2):1-7.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı (2012), “Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod Birimi” [PPT], TBMM Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu, Ankara.
 • Vatan Gazetesi, “Yine doktora şiddet”, 5.7.2012.
 • World Health Organization Report (2002), Violence and Health: Summary, Geneva.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

İnci, Halime ÇINARLI, YÜCEL BOURSE This is me

Publication Date October 27, 2014
Published in Issue Year 2013, Volume , Issue

Cite

APA Çınarlı, Yücel Bourse, İ. H. (2014). Sağlık İletişiminin Bakış Açısı ile Türkiye’de Sağlık İşyeri Ortamında Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , ÖZEL SAYI: 3 (SAĞLIK İLETİŞİMİ) , 31-52 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7383/96657

Creative Commons Lisansı