PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

-

Year 2013, Volume , Issue , 93 - 108, 27.10.2014

Abstract

The Impact of Patients’ Medical Information Seeking Behaviours on the Internet on Doctor-Patient Communication in TurkeyThe widespread use and high penetration rates of internet, the development of digital channels, free and easy availability of information have an impact on the process of communication in the field of health. In general, patients began to seek some medical information in personal web-sites of physicians, hospital websites, portals, wikis, blogs or social networks in any case of illness or symptoms.This study aims to define, through a descriptive analysis, the impact and the causes of patients' medical information research behaviours on the internet on doctor-patient communication, according to the results of the researches conducted in Turkey and in some other countries.Our findings on the medical information research behaviours of Turkish patients on the internet are evaluated in two different groups as “the patients with acute illnesses” and “the patients with chronic illnesses”. The patients with acute problems look up their symptoms on the internet prior to visit the doctor, and also they look up their diagnosis following the doctor’s consultation. As for “the patients with chronic illnesses”, they prefer to look up online in order to know their illnesses and to gather information about its current treatment methods.

References

 • ADALIĞ Burkay (2011), “Sosyal Tıp”, IKU Dergisi, 25: 5-9.
 • BABROW Austin S. Babrow ve MATTSON Marifran. (2003). “Theorizing About
 • Health Communication”, Teresa Thompson vd. (ed.), Handbook of Health Communication, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. BECAN Bülent (2011), “İlaç Firmaları ve İletişim Etiği Açısından Dijital İletişim ve Sosyal Medya”, IKU Dergisi, 25: 26-29.
 • BENKER Taylan ve ARIKAN Yelda (2011), “Turkish Patients’ Use of Internet and Social Media for Health Care and Drug Side Effect Information”, Drug Saf, 34: (10):1003.
 • BERNHARDT Jay M. ve CAMERON Kenzie A. (2003), “Accessing, Understanding and Applying Health Communication Messages: The Challenge of Health
 • Literacy”, Handbook of Health Communication, New Jersey, Lawrens Erlbaum Associates. BERRY Dianne, Health Communication: Theory and Practice, Buckingham: Open University Press. BOZKURT Serra (2012), “GfK Türkiye - İnternetin Hastanın Hayatındaki Rolü
 • Çalışması”, Digital Health Summit 2012, 11-12 Eylül 2012, İstanbul.
 • Centers for Disease Control and Prevention, Office of Communication, http:// www.cdc.gov/od/oc/hcomm, (002013).?
 • ÇINARLI İnci (2008), Sağlık İletişimi ve Medya, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • DEBRONKART Dave (2012), “e-Patients: Equipped, Engaged, Empowered, Enabled”, http:www.ted.com, TED Talks, 26.11.2012.
 • EMMANUEL E.J., EMMANUEL L.L., (1992), “Four models of the physicianpatient relationship”, Journal of the American Medical Association, 267:222122
 • GREEN L.W. (1998), Prevention and Health Education in Clinical, School and Community Settings, içinde: Maxcy Rosenau-Last Public Health & Preventive Medicine, 14.Baskı, Robert B. Wallace (ed.), Appleton & Lange A Simon & Schuster Company, Stamford, Connecticut.
 • KREPS Gary L. ve THORNTON Barbara C. (1992), Health Communication Theory and Practice, 2. Baskı, Illinois, Waveland Press.
 • KREPS Gary L. (2003), “Trends and Directions in Health Communication Research”, Medien & Kommunikationswissenschaft, 51: 3-4.
 • Number of “Cyberchondriacs ” –Adults Going Online for Health Information– Has Plateaued or Declined, http://www.harrisinteractive.com/vault/HI_ HealthCareNews2008Vol8_Iss08.pdf, 26.11.2012.
 • ORTAKMAÇ Aslı (2009), “Netteki Doktorun Hastasıyız”, Newsweek Türkiye, Aralık.
 • ÖZVARIŞ Şevkat Bahar (2011), “Sağlığı Geliştirme ve Destekleyici Sağlık Çevreleri”, Uluslararası Sağlığın Geliştirilmesi ve İletişimi Sempozyumu Kitabı, 11-13 Nisan 2011, İstanbul, http://www.saglik.gov.tr/SGGM/dosya/175989/h/sempozyum-kitap-tr.pdf
 • Sağlık Bakanlığı, http://www.saglık.gov.tr, 11.12.2010.
 • SINGER C. vd. (2000), “Pharmaceutical Marketing Online”, July, http://www.jup. com/sps/research, 02.08.2011.
 • Socialbakers, http:www.socialbakers.com, 27.06.2012.
 • THOMAS Richard K. (2006), Health Communication, New York, Springer Science+Business Media Inc.
 • TÜİK, http://www.tuik.gov.tr, 01.03.2013.
 • UĞUR Ayşenur Asuman, “Doktor, Hasta, İnternet”, Doktor Dergisi, http://www. saglikplatformu.com/haberler/Ayrinti.asp?HaberNo=6684, 30.05.2011.
 • Van DULMEN Sandra (2011), “Avrupa’da Hizmet Sağlayıcı - Hasta İletişimi; Neler Biliyoruz ve (Henüz) Neler Bilmiyoruz?”, Uluslararası Sağlığın Geliştirilmesi ve İletişimi Sempozyumu, 11-13 Nisan 2011, İstanbul. http://www.saglik.gov.tr/
 • SGGM/dosya/175989/h/sempozyum-kitap-tr.pdf
 • WOODS Dan ve THOENY Peter (2007), Wikis for Dummies, Indiana, Wiley Publishing, Inc.
 • YILMAZ Aylin A. (2005), “Hasta-Hekim İlişkisinde Güven İletişimi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya, http://www.harrisinteractive.com/ vault/HI_HealthCareNews2008Vol8_Iss08.pdf, 6.11.2012.

Türkiye’de Hastaların İnternette Tıbbi Enformasyon Arama Davranışlarının Doktor-Hasta İletişimine Etkileri

Year 2013, Volume , Issue , 93 - 108, 27.10.2014

Abstract

İnternetin yaygın ve yoğun kullanımı, artan internet erişiminin
beraberinde getirdiği dijital kanalların gelişimi, bilginin kolay ve ücretsiz
erişilebilirliği birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da iletişim süreçlerini
etkilemektedir. Genellikle hastalar ya da bazı belirtiler nedeniyle herhangi
bir hastalıktan şüphe eden potansiyel hastalar, herhangi bir sağlık kuruluşu
ya da doktora başvurmadan önce sağlıkla ilgili web sitelerine, portallara,
bloglara, wiki’lere, sosyal ağlara, forumlara, doktorların kişisel web
sitelerine ve sağlık kuruluşlarının kurumsal web sitelerine başvurmaya
başlamışlardır.
Bu çalışmamızda, ülkemizde ve dünyada yapılan araştırma sonuçlarını
göz önünde bulundurularak, hastaların internette tıbbi enformasyon arama
davranışlarının nedenleri ve etkilerinin doktor ve hasta iletişimine etkileri;
betimleyici bir incelemeyle ele alınmıştır.
Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgulara göre; Türkiye’de hastaların
internette tıbbi enformasyon arama davranışları “akut hastalığı olanlar” ve
“kronik hastalığı olanlar” şeklinde iki ayrı bölümde değerlendirilmiştir. "Akut
hastalığı olanlar", kendilerinde ortaya çıkan semptomları anlayabilmek için
doktora gitmeden önce semptomları hakkında ve doktora gittikten sonra
kendilerine konulan tanı hakkında; "kronik hastalığı olanlar" ise hastalıklarını
tanımak ve güncel tedavi yöntemleri hakkında enformasyona ulaşmak
amacıyla internette araştırma yapmaktadırlar.

anahtar kelimeler: doktor-hasta iletişimi, internet, tıbbi enformasyon

References

 • ADALIĞ Burkay (2011), “Sosyal Tıp”, IKU Dergisi, 25: 5-9.
 • BABROW Austin S. Babrow ve MATTSON Marifran. (2003). “Theorizing About
 • Health Communication”, Teresa Thompson vd. (ed.), Handbook of Health Communication, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. BECAN Bülent (2011), “İlaç Firmaları ve İletişim Etiği Açısından Dijital İletişim ve Sosyal Medya”, IKU Dergisi, 25: 26-29.
 • BENKER Taylan ve ARIKAN Yelda (2011), “Turkish Patients’ Use of Internet and Social Media for Health Care and Drug Side Effect Information”, Drug Saf, 34: (10):1003.
 • BERNHARDT Jay M. ve CAMERON Kenzie A. (2003), “Accessing, Understanding and Applying Health Communication Messages: The Challenge of Health
 • Literacy”, Handbook of Health Communication, New Jersey, Lawrens Erlbaum Associates. BERRY Dianne, Health Communication: Theory and Practice, Buckingham: Open University Press. BOZKURT Serra (2012), “GfK Türkiye - İnternetin Hastanın Hayatındaki Rolü
 • Çalışması”, Digital Health Summit 2012, 11-12 Eylül 2012, İstanbul.
 • Centers for Disease Control and Prevention, Office of Communication, http:// www.cdc.gov/od/oc/hcomm, (002013).?
 • ÇINARLI İnci (2008), Sağlık İletişimi ve Medya, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • DEBRONKART Dave (2012), “e-Patients: Equipped, Engaged, Empowered, Enabled”, http:www.ted.com, TED Talks, 26.11.2012.
 • EMMANUEL E.J., EMMANUEL L.L., (1992), “Four models of the physicianpatient relationship”, Journal of the American Medical Association, 267:222122
 • GREEN L.W. (1998), Prevention and Health Education in Clinical, School and Community Settings, içinde: Maxcy Rosenau-Last Public Health & Preventive Medicine, 14.Baskı, Robert B. Wallace (ed.), Appleton & Lange A Simon & Schuster Company, Stamford, Connecticut.
 • KREPS Gary L. ve THORNTON Barbara C. (1992), Health Communication Theory and Practice, 2. Baskı, Illinois, Waveland Press.
 • KREPS Gary L. (2003), “Trends and Directions in Health Communication Research”, Medien & Kommunikationswissenschaft, 51: 3-4.
 • Number of “Cyberchondriacs ” –Adults Going Online for Health Information– Has Plateaued or Declined, http://www.harrisinteractive.com/vault/HI_ HealthCareNews2008Vol8_Iss08.pdf, 26.11.2012.
 • ORTAKMAÇ Aslı (2009), “Netteki Doktorun Hastasıyız”, Newsweek Türkiye, Aralık.
 • ÖZVARIŞ Şevkat Bahar (2011), “Sağlığı Geliştirme ve Destekleyici Sağlık Çevreleri”, Uluslararası Sağlığın Geliştirilmesi ve İletişimi Sempozyumu Kitabı, 11-13 Nisan 2011, İstanbul, http://www.saglik.gov.tr/SGGM/dosya/175989/h/sempozyum-kitap-tr.pdf
 • Sağlık Bakanlığı, http://www.saglık.gov.tr, 11.12.2010.
 • SINGER C. vd. (2000), “Pharmaceutical Marketing Online”, July, http://www.jup. com/sps/research, 02.08.2011.
 • Socialbakers, http:www.socialbakers.com, 27.06.2012.
 • THOMAS Richard K. (2006), Health Communication, New York, Springer Science+Business Media Inc.
 • TÜİK, http://www.tuik.gov.tr, 01.03.2013.
 • UĞUR Ayşenur Asuman, “Doktor, Hasta, İnternet”, Doktor Dergisi, http://www. saglikplatformu.com/haberler/Ayrinti.asp?HaberNo=6684, 30.05.2011.
 • Van DULMEN Sandra (2011), “Avrupa’da Hizmet Sağlayıcı - Hasta İletişimi; Neler Biliyoruz ve (Henüz) Neler Bilmiyoruz?”, Uluslararası Sağlığın Geliştirilmesi ve İletişimi Sempozyumu, 11-13 Nisan 2011, İstanbul. http://www.saglik.gov.tr/
 • SGGM/dosya/175989/h/sempozyum-kitap-tr.pdf
 • WOODS Dan ve THOENY Peter (2007), Wikis for Dummies, Indiana, Wiley Publishing, Inc.
 • YILMAZ Aylin A. (2005), “Hasta-Hekim İlişkisinde Güven İletişimi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya, http://www.harrisinteractive.com/ vault/HI_HealthCareNews2008Vol8_Iss08.pdf, 6.11.2012.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Elgiz YILMAZ This is me

Publication Date October 27, 2014
Published in Issue Year 2013, Volume , Issue

Cite

APA Yılmaz, E. (2014). Türkiye’de Hastaların İnternette Tıbbi Enformasyon Arama Davranışlarının Doktor-Hasta İletişimine Etkileri . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , ÖZEL SAYI: 3 (SAĞLIK İLETİŞİMİ) , 93-108 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7383/96660

Creative Commons Lisansı