Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Voice of America’dan Ankara Radyosu’na: Kore Savaşı’nda Kamuoyu Oluşturma

Year 2015, Issue: 22, 83 - 100, 26.08.2015
https://doi.org/10.16878/gsuilet.96690

Abstract

Türkiye’nin 25 Haziran 1950’de başlayan Kore Savaşı’na katılma kararı alması, siyasi ve askeri açıdan ülke tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Alınan bu karar ile Türkiye, Cumhuriyet Tarihi’nde ilk defa hem fiili olarak bir savaşa katılmış hem de yurt dışına asker göndermiştir. İktidar, dönemin uluslararası siyasi konjonktürünün etkisi altında, belirlediği dış politika hedeflerine ulaşabilmek için bu kararı almıştır. Halkın herhangi bir şekilde görüşünü almadan asker göndermeye karar veren hükümet, sahip olduğu kamuoyu desteğini kaybetmemek için karar sonrasında çeşitli siyasi halkla ilişkiler strateji ve taktikleri uygulayarak hedeflediği doğrultuda kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. Araştırmada, hükümetin kontrolü altındaki radyonun, alınan karar doğrultusunda kamuoyunu oluşturma faaliyetindeki rolü klasik niteliksel inceleme yöntemiyle incelenecektir. Makalenin ele aldığı konunun önemi yakın tarihin dikkat çekici olaylarından biri olan Kore Savaşı’ndaki kamuoyunu inşasının halkla ilişkiler tarihi bakımından ele alınmamış bir konu olmasıdır.

anahtar kelimeler: Kore Savaşı, kamuoyu oluşturma, Ankara Radyosu, Amerika’nın Sesi 

References

 • ADELMAN K (1981), “Speaking of Amerika: Public Diplomacy in our Time”,
 • Foreign Affairs, Volume: 59 (4):920. ADORNO Theodor W. and SIMPSON G. (1941), “On Popular Music” http:// www.bibliopedant.com/Mjcit3rIxNDtC8jS2Qs1, 15.12.2014.
 • AHISKA Meltem (2005), Radyonun Sihirli Kapısı: Garbiyatçılık ve Politik
 • Öznellik, İstanbul, Metis Yayınları. AKARCALI Sezer (2003), Radyo ve Televizyonda Türk Dış Yayınları, Ankara, İmaj Yayınevi.
 • AKSOY Muammer (1960), Partizan Radyo, Ankara, Forum Yayınları.
 • ANALI Serdar (2013a, 15 Temmuz), Kore Gazisi Osman Yaşar Eken İle Kore
 • Savaşı Üzerine Yapılan Söyleşi, Muharip Gaziler Derneği Binası, Ankara. ANALI Serdar (2013b, 22 Temmuz), Kore Gazisi Ali Cengiz Türkoğul İle Kore
 • Savaşı Üzerine Yapılan Söyleşi, Muharip Gaziler Derneği Binası, Ankara. ANALI Serdar (2014) Kore Savaşı Sürecinde Siyasal Halkla İlişkiler ve Kamuoyu
 • Oluşturma, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) no: 358635, Ankara.
 • Ayın Tarihi (Ağustos 1950), Sayı: 201: 86-87.
 • BROCKETT Gavin D. (2003), Betwixt And Between: Turkish Print Culture and The Emergence Of A National Identity 1945-1954, Unpublished Doctoral Thesis,
 • University Of Chicago, Ilinois. Bu Hafta Radyodan Neler Dinleyeceksiniz? (1950, 1 Temmuz), Radyo Haftası, Sayı: 6: 40-47.
 • Bu Hafta Radyodan Neler Dinleyeceksiniz? (1950, 28 Ekim), Radyo Haftası, Sayı: 23: 40-49.
 • CANKAYA Özden (2002), Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi TRT 1927-2000,
 • İstanbul, Yapı Kredi Yayınları. CAVIN S.E. (2008), “Adorno. Lazarsfeld & The Princeton Radio Project, 1938- 1941”, Paper presented at the annual meeting of the American Sociological
 • Association Annual Meeting, Sheraton Boston and the Boston Marriott Copley Place, Boston, http://citation.allacademic.com/meta/p237089_index.html, 2014.
 • DORA Celal (1963), Kore Savaşında Türkler 1950-51, İstanbul, İsmail Akgün Matbaacılık.
 • FENİK Faruk (Hazırlayan) (1951, 23 Şubat), Kore’de bulunan Türk Birliğinden röportaj (Kayıt No: 104), Kore.
 • Foreign Relations of United States [FRUS], 1950, V: V: 1275-1277.
 • GÜLİZAR Jülide (1983), “Türkiye Radyoları”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye
 • Ansiklopedisi, Cilt: 10: 2738-2747.
 • GÜLİZAR Jülide (2008), Burası Türkiye Radyoları, Ankara, Sinemis.
 • HÜRKUŞ Sevim (Hazırlayan) (1950, 21 Aralık), Amerika’nın Sesi Radyosundan
 • Alınan Kore’deki Askerlerimizin Konuşmaları (Kayıt no: 372), Ankara, Ankara Radyosu. KATZ Elihu (1987), “Communications Research Since Lazarsfeld”, The Public
 • Opinion Quarterly, Volume 51(4), S:25-45. KILÇIK Haluk (1991), Adnan Menderes’in Konuşmaları, Demeçleri, Makaleleri
 • (İkinci Cilt), Ankara, Demokratlar Kulübü Yayınları. KOCABAŞOĞLU Uygur (1980), Şirket Telsizinden Devlet Radyosuna (TRT Öncesi Dönemde Radyonun Tarihsel Gelişimi ve Türk Siyasal Hayatı İçindeki Yeri), Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • KOLOĞLU Orhan (1992), Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Basın, İstanbul,

From the Voice of America to Radio Ankara: The Construction of Public Opinion During the Korean War

Year 2015, Issue: 22, 83 - 100, 26.08.2015
https://doi.org/10.16878/gsuilet.96690

Abstract

From the Voice of America to Radio Ankara: The Construction of Public Opinion During the Korean WarTaking a decision for participation in the Korean War, which outbroke in June 25, 1950, has been one of the major turning points in the history of the Turkey in terms of the political and military perspective. Turkey with that decision taken, for the first time in the history of the Republic, both participated in a de facto war and also sent troops abroad. The government took such a decision under the influence of international political conjuncture in order to achieve his predetermined foreign policy objectives. The government, taking that decision without having the public opinion, had tried to mold a public opinion to avoid losing public support after the decision by applying various political public relations strategy and tactics accordingly. In this study, public opinion setting of the radio, which operated under the control of the government at the time, in accordance with the government’s decision, will be analyzed through the conventional qualitative analysis method. Analysis of the public opinion setting during the Korean War, which was an important phonemenon in the recent history, from the public relations perspective for the first time is what makes this study unique

References

 • ADELMAN K (1981), “Speaking of Amerika: Public Diplomacy in our Time”,
 • Foreign Affairs, Volume: 59 (4):920. ADORNO Theodor W. and SIMPSON G. (1941), “On Popular Music” http:// www.bibliopedant.com/Mjcit3rIxNDtC8jS2Qs1, 15.12.2014.
 • AHISKA Meltem (2005), Radyonun Sihirli Kapısı: Garbiyatçılık ve Politik
 • Öznellik, İstanbul, Metis Yayınları. AKARCALI Sezer (2003), Radyo ve Televizyonda Türk Dış Yayınları, Ankara, İmaj Yayınevi.
 • AKSOY Muammer (1960), Partizan Radyo, Ankara, Forum Yayınları.
 • ANALI Serdar (2013a, 15 Temmuz), Kore Gazisi Osman Yaşar Eken İle Kore
 • Savaşı Üzerine Yapılan Söyleşi, Muharip Gaziler Derneği Binası, Ankara. ANALI Serdar (2013b, 22 Temmuz), Kore Gazisi Ali Cengiz Türkoğul İle Kore
 • Savaşı Üzerine Yapılan Söyleşi, Muharip Gaziler Derneği Binası, Ankara. ANALI Serdar (2014) Kore Savaşı Sürecinde Siyasal Halkla İlişkiler ve Kamuoyu
 • Oluşturma, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) no: 358635, Ankara.
 • Ayın Tarihi (Ağustos 1950), Sayı: 201: 86-87.
 • BROCKETT Gavin D. (2003), Betwixt And Between: Turkish Print Culture and The Emergence Of A National Identity 1945-1954, Unpublished Doctoral Thesis,
 • University Of Chicago, Ilinois. Bu Hafta Radyodan Neler Dinleyeceksiniz? (1950, 1 Temmuz), Radyo Haftası, Sayı: 6: 40-47.
 • Bu Hafta Radyodan Neler Dinleyeceksiniz? (1950, 28 Ekim), Radyo Haftası, Sayı: 23: 40-49.
 • CANKAYA Özden (2002), Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi TRT 1927-2000,
 • İstanbul, Yapı Kredi Yayınları. CAVIN S.E. (2008), “Adorno. Lazarsfeld & The Princeton Radio Project, 1938- 1941”, Paper presented at the annual meeting of the American Sociological
 • Association Annual Meeting, Sheraton Boston and the Boston Marriott Copley Place, Boston, http://citation.allacademic.com/meta/p237089_index.html, 2014.
 • DORA Celal (1963), Kore Savaşında Türkler 1950-51, İstanbul, İsmail Akgün Matbaacılık.
 • FENİK Faruk (Hazırlayan) (1951, 23 Şubat), Kore’de bulunan Türk Birliğinden röportaj (Kayıt No: 104), Kore.
 • Foreign Relations of United States [FRUS], 1950, V: V: 1275-1277.
 • GÜLİZAR Jülide (1983), “Türkiye Radyoları”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye
 • Ansiklopedisi, Cilt: 10: 2738-2747.
 • GÜLİZAR Jülide (2008), Burası Türkiye Radyoları, Ankara, Sinemis.
 • HÜRKUŞ Sevim (Hazırlayan) (1950, 21 Aralık), Amerika’nın Sesi Radyosundan
 • Alınan Kore’deki Askerlerimizin Konuşmaları (Kayıt no: 372), Ankara, Ankara Radyosu. KATZ Elihu (1987), “Communications Research Since Lazarsfeld”, The Public
 • Opinion Quarterly, Volume 51(4), S:25-45. KILÇIK Haluk (1991), Adnan Menderes’in Konuşmaları, Demeçleri, Makaleleri
 • (İkinci Cilt), Ankara, Demokratlar Kulübü Yayınları. KOCABAŞOĞLU Uygur (1980), Şirket Telsizinden Devlet Radyosuna (TRT Öncesi Dönemde Radyonun Tarihsel Gelişimi ve Türk Siyasal Hayatı İçindeki Yeri), Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • KOLOĞLU Orhan (1992), Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Basın, İstanbul,

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Esra İLKAY


Serdar ANALI

Publication Date August 26, 2015
Published in Issue Year 2015Issue: 22

Cite

APA İlkay, E. & Analı, S. (2015). From the Voice of America to Radio Ankara: The Construction of Public Opinion During the Korean War . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (22) , 83-100 . DOI: 10.16878/gsuilet.96690

Creative Commons Lisansı