Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Bir Anne-Oğul Mücadelesi: Kevin Hakkında Konuşmalıyız Filminin Analizi

Year 2015, Volume , Issue 22, 119 - 140, 26.08.2015
https://doi.org/10.16878/gsuilet.96704

Abstract

Ana akım filmler ataerkil yapıyı ve onun egemen normlarını yeniden üretirler. Ancak nadiren de olsa hegemonik cinsiyet kalıplarının dışında yer alan ya da en azından tarafsız bir duruş sergileyen filmler de vardır. Bu çalışmanın konusu olan ve Lionel Shriver’ın aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan Kevin Hakkında Konuşmalıyız (We Need to Talk About Kevin, Lynne Ramsay, 2011) adlı film, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın ile erkeğe yüklenen görevlerle ilgili sorular sormaktadır. Bunu yaparken ise film, hiçbir fikri empoze etmeye çalışmaz veya bir suçlu ilan etmez. Bu çalışmanın temel amacı ve sorunsalı, filmin, modern toplumda neredeyse kutsal değerler atfedilen aile, annelik, anne-çocuk ilişkisi gibi meseleleri ele alış biçimiyle, ana akım filmlerden nasıl ayrı durduğunu göstermektir. Filmdeki saklı anlamlar göstergebilimsel analiz yönteminden yararlanılarak ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.

anahtar kelimeler: Toplumsal cinsiyet, aile, kadınlık, annelik, anne-çocuk ilişkisi 

References

 • AKŞİT VURAL Elif E. (2013), “Annelik, Feminizm, Tarih”, Doğu Batı, Sayı: 64
 • (Şubat, Mart, Nisan), Ankara, Doğu Batı Yayınları, ss. 181-200. AKVARDAR Yıldız, ÇALAK Erdoğan, ETANER Ulviye, HÜROL Cem, SUNAT Haluk, TÜKEL Raşit, ÜÇOK Alp ve YÜCEL Başak (2010), Psikanalitik Kurama
 • Giriş, İstanbul, Bağlam Yayınları. ARPACI Murat (2013), “Modernitenin Eşiğinde Toplumsal Cinsiyet Rejimi:
 • Pastoral İktidar, Beden Politikaları ve Evlilik”, Doğu Batı, Sayı: 63 (Kasım, Aralık, Ocak 2012-13), Ankara, Doğu Batı Yayınları, ss.131-146.
 • BAKIR Burak (2008), Sinema ve Psikanaliz, İstanbul, Hayalet Kitap.
 • BAYHAN Vehbi (2013), “Beden Sosyolojisi ve Toplumsal Cinsiyet”, Doğu Batı,
 • Sayı: 63 (Kasım, Aralık, Ocak 2012-13), Ankara, Doğu Batı Yayınları, ss.147-164.
 • BUTLER Judith (2010), Cinsiyet Belası, Çev. Başak Ertür, İstanbul, Metis Yayınları.
 • ÇELER Zafer (2013), “Annenin Serüveni: Kadının Anne Olarak Toplumsal
 • Kurgulanışı”, Doğu Batı, Sayı: 63 (Kasım, Aralık, Ocak 2012-13), Ankara, Doğu Batı Yayınları, ss.165-181.
 • DEBORD Guy (2012), Gösteri Toplumu, Çev. Ayşen Ekmekçi ve Okşan Taşkent,
 • İstanbul, Ayrıntı Yayınları. ERDEM Nilüfer (2011), “İlk Sahne: Gerçek mi Düşlem mi?”, Doğu Batı, Sayı: 56
 • (Şubat, Mart, Nisan), Ankara, Doğu Batı Yayınları, ss. 115-125. FREUD Sigmund (1998), Rüyaların Yorumu I, Çev. Selçuk Budak, Ankara, Öteki Yayınevi.
 • FREUD Sigmund (2002), Totem ve Tabu, Çev. K. Sahir Sel, İstanbul, Sosyal Yayınlar.
 • GREEN André (2004), Hadım Edilme Kompleksi, Çev. Levent Kayaalp, İstanbul, Metis Yayınları.
 • HABİP Bella (2007), Psikanalizin İçinden, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • KABADAYI Lale (2014), Film Eleştirisi, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • KRISTEVA Julia (2004), Korkunun Güçleri, İğrençlik Üzerine Deneme, Çev.
 • Nilgün Tutal, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. MULVEY Laura (t.y.), “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, https://www. amherst.edu/system/files/media/1021/Laura%20Mulvey,%20Visual%20 Pleasure.pdf
 • PORTER Marie (2010), “Focus on Mothering”, Hecate, Sayı: 36, Santa Lucia, Hecate Press, ss. 5-16.
 • RYAN Michael ve LENOS Melissa (2012), Film Çözümlemesine Giriş, Çev.
 • Emrah Suat Onat, Ankara, De ki Basım Yayım. TUTAL CHEVIRON Nilgün (2010), “Cadılar da Sevimli Olabilir”, Kadın ve Bedeni,
 • Der. Yasemin İnceoğlu, Altan Kar, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, ss. 93-129. TUTAL Nilgün (2011), “Bu Epigraflı Bir Yazı Olacak”, Doğu Batı, Sayı: 56 (Şubat, Mart, Nisan), Ankara, Doğu Batı Yayınları, ss. 217-237.

The Mother and Son Struggle: The Analysis of “We Need To Talk About Kevin”

Year 2015, Volume , Issue 22, 119 - 140, 26.08.2015
https://doi.org/10.16878/gsuilet.96704

Abstract

Mainstream movies reproduce current patriarchal structure and dominant norm patterns.But even if rarely there are movies that stay outside the hegemonic gender roles or at least exhibit a neutral stance. The film of this study We Need to Talk About Kevin (Lynne Ramsay, 2011) which is an adaptaion of Lionel Shriver’s novel, asks bold questions about gender roles and the tasks attributed to women and men. The film doesn’t impose any idea and not declare a guilty. The main purpose and problematic of this study is making clear that the film is positioned outside the mainstream movies through the way it handles the issues on family, motherhood, mother-child relationship that attributed with almost sacred values in the modern society. For this purpose and problematic hidden meanings in the film are being exposed through the method of semiotic analysis. 

References

 • AKŞİT VURAL Elif E. (2013), “Annelik, Feminizm, Tarih”, Doğu Batı, Sayı: 64
 • (Şubat, Mart, Nisan), Ankara, Doğu Batı Yayınları, ss. 181-200. AKVARDAR Yıldız, ÇALAK Erdoğan, ETANER Ulviye, HÜROL Cem, SUNAT Haluk, TÜKEL Raşit, ÜÇOK Alp ve YÜCEL Başak (2010), Psikanalitik Kurama
 • Giriş, İstanbul, Bağlam Yayınları. ARPACI Murat (2013), “Modernitenin Eşiğinde Toplumsal Cinsiyet Rejimi:
 • Pastoral İktidar, Beden Politikaları ve Evlilik”, Doğu Batı, Sayı: 63 (Kasım, Aralık, Ocak 2012-13), Ankara, Doğu Batı Yayınları, ss.131-146.
 • BAKIR Burak (2008), Sinema ve Psikanaliz, İstanbul, Hayalet Kitap.
 • BAYHAN Vehbi (2013), “Beden Sosyolojisi ve Toplumsal Cinsiyet”, Doğu Batı,
 • Sayı: 63 (Kasım, Aralık, Ocak 2012-13), Ankara, Doğu Batı Yayınları, ss.147-164.
 • BUTLER Judith (2010), Cinsiyet Belası, Çev. Başak Ertür, İstanbul, Metis Yayınları.
 • ÇELER Zafer (2013), “Annenin Serüveni: Kadının Anne Olarak Toplumsal
 • Kurgulanışı”, Doğu Batı, Sayı: 63 (Kasım, Aralık, Ocak 2012-13), Ankara, Doğu Batı Yayınları, ss.165-181.
 • DEBORD Guy (2012), Gösteri Toplumu, Çev. Ayşen Ekmekçi ve Okşan Taşkent,
 • İstanbul, Ayrıntı Yayınları. ERDEM Nilüfer (2011), “İlk Sahne: Gerçek mi Düşlem mi?”, Doğu Batı, Sayı: 56
 • (Şubat, Mart, Nisan), Ankara, Doğu Batı Yayınları, ss. 115-125. FREUD Sigmund (1998), Rüyaların Yorumu I, Çev. Selçuk Budak, Ankara, Öteki Yayınevi.
 • FREUD Sigmund (2002), Totem ve Tabu, Çev. K. Sahir Sel, İstanbul, Sosyal Yayınlar.
 • GREEN André (2004), Hadım Edilme Kompleksi, Çev. Levent Kayaalp, İstanbul, Metis Yayınları.
 • HABİP Bella (2007), Psikanalizin İçinden, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • KABADAYI Lale (2014), Film Eleştirisi, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • KRISTEVA Julia (2004), Korkunun Güçleri, İğrençlik Üzerine Deneme, Çev.
 • Nilgün Tutal, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. MULVEY Laura (t.y.), “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, https://www. amherst.edu/system/files/media/1021/Laura%20Mulvey,%20Visual%20 Pleasure.pdf
 • PORTER Marie (2010), “Focus on Mothering”, Hecate, Sayı: 36, Santa Lucia, Hecate Press, ss. 5-16.
 • RYAN Michael ve LENOS Melissa (2012), Film Çözümlemesine Giriş, Çev.
 • Emrah Suat Onat, Ankara, De ki Basım Yayım. TUTAL CHEVIRON Nilgün (2010), “Cadılar da Sevimli Olabilir”, Kadın ve Bedeni,
 • Der. Yasemin İnceoğlu, Altan Kar, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, ss. 93-129. TUTAL Nilgün (2011), “Bu Epigraflı Bir Yazı Olacak”, Doğu Batı, Sayı: 56 (Şubat, Mart, Nisan), Ankara, Doğu Batı Yayınları, ss. 217-237.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Bermal AYDIN


Filiz BİLGİN ÜLKEN

Publication Date August 26, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue 22

Cite

APA Aydın, B. & Bilgin Ülken, F. (2015). The Mother and Son Struggle: The Analysis of “We Need To Talk About Kevin” . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (22) , 119-140 . DOI: 10.16878/gsuilet.96704

Creative Commons Lisansı