Yıl 2015, Cilt 0, Sayı 23, Sayfalar 9 - 38 2017-01-11

Zaman Gazetesi Köşe Yazarlarının Bir Rol Değişim Göstergesi Olarak Bourdieucü Bağlamda Söylemsel Dönüşümleri (2011’den 2014’e)

İsmet PARLAK [1] , Nigar DEĞİRMENCİ [2]

1620 1237

Egemen olanın güdümünde şekillenen medya içerikleri, siyasal ve toplumsal ilişkilerin analizine önemli bir materyal sunar. Bu çalışmada, Bourdieu’nün medya ve siyaset alanlarının birbirleri üzerindeki etkisini analiz etmede kullandığı terminolojiden (simgesel sermaye, alan, habitus, doxa) yararlanarak, Mart 2011 ve Aralık 2014’te gerçekleşen gazeteci tutuklamalarının Zaman Gazetesi köşe yazıları özelinde nasıl değerlendirildiği ve bu bağlamda gerçekleşen söylemsel dönüşüm irdelenmiştir.

2011 tutuklamaları evresinde bir tür ‘kanaat teknisyenliği’ rolüyle hareket eden ve iktidarın söylemlerinin taşıyıcılığını ve meşrulaştırılmasını hedefleyen gazetenin, iktidarla olan ilişkileri dolayımıyla sembolik sermayesinde meydana gelen dönüşüm ve habitusundaki direnme ile ortaya çıkan yeni stratejiler nedeniyle muhalif alana savrulduğu; doxasophus kimliğinden yoksun kalan gazetenin, o güne kadar tartışmasız kabul ettiği pek çok doxa’yı sorgular hale geldiği ortaya konulmuştur.

anahtar kelimeler: doxa, kanaat teknisyenliği, habitus, Zaman gazetesi, demokrasi

 • AÇIKEL Fethi (Nisan 2012), “Muhafazakar Sosyal Mühendisliğin Yükselişi: ‘Yeni Türkiye’nin Eski Siyaseti”, Birikim, Sayı. 276, ss. 14-20.
 • ALPAN Aytek Soner (2014), “Çürürken Çürütüyorlar: ‘Yeni Türkiye’nin Kanaat Teknisyenleri”, Sol Dergi, ss.18-19.
 • BAUDRILLARD Jean (2011), Simülakrlar ve Simülasyon, (Çev. O. Adanır), Ankara, Doğu Batı Yayınları.
 • BOURDIEU Pierre (1989), “Social Space And Symbolic Power”, Sociological Theory, 7 (1), pp.14-25.
 • BOURDIEU Pierre (1991, Mayıs 15), Doxa And Common Life, (Röportaj Yapan: T. Eagleton,) Londra.
 • BOURDIEU Pierre (1998), Contre-Feux, Paris: Raisons D’agir.
 • BOURDIEU Pierre (2000), Televizyon Üzerine (Sur la Television), İstanbul, YKY.
 • BOURDIEU Pierre (2006), Karşı Ateşler, İstanbul: YKY.
 • BOURDIEU Pierre (2013), Pratik Nedenler (Raisons Pratiques), Çev. H. U. Tanrıöver, Adıyaman, Hil Yayınları.
 • BOURDIEU Pierre (2014), Seçilmiş Metinler, Çev. L. Ünsaldı, Ankara, Heretik Yayınları.
 • BOURDIEU Pierre (2014), “Simgesel Sermaye ve Toplumsal Sınıflar”, Cogito, Sayı. 76, ss. 192-203.
 • DEMİR Ebru (2014), 17 Aralık Ve Anti-Kapitalizme Reaksiyoner Düşmanlık, http://www.birikimdergisi.com/guncel/17-aralik-ve-anti-kapitalizme-reaksiyonerdusmanlik, [15.01.2015].
 • GAMBETTİ Zeynep (2014), Siyaset ve Yalan, http://Baslangicdergi.Org/Siyaset-Ve-Yalan-Zeynep-Gambetti/, [4.2.2015].
 • HAZIR Irmak Karademir (2014, Bahar), Bourdieu Sonrası Yeni Eşitsizlik
 • Gündemleri: Kültürel Sınıf Analizi, Beğeni ve Kimlik, Cogito, Sayı. 76, ss. 230-261.
 • HERMAN Edward ve CHOMSKY Noam (1998), Medya Halka Nasıl Evet Dedirtir: Kitle İletişim Araçlarının Ekonom Politiği, Çev. B. Akyoldaş, T. Han, M. Çetin, İ. Kaplan, İstanbul, Minerva Yayınları.
 • İNSEL Ahmet (2011), “Bir İktidar Aracı Olarak Terör Kavramı”, Birikim, Sayı. 270.
 • KAYA Ali (2010), “Pierre Bourdieu’nün Pratik Kuramının Kilidi: Alan Kavramı”, Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi, Der. G. Çeğin, İstanbul, İletişim Yay, ss. 397-419.
 • KÖSE Hüseyin (2004), Bourdieu Medyaya Karşı, Medya: İşbirlikçi, Zorba Ve Çığırtkan, İstanbul, Papirus.
 • LAÇİNER Ömer (2014), “17 Aralık Depremi: 30 Mart Seçimleri ve AKP”, Birikim, Sayı. 298.
 • LIZARDO Omar (2012), Habitus, University Of Notre Dame: http://www3.nd.edu/~olizardo/papers/habitus-entry.pdf, [4.4.2015].
 • MOUZELIS Nicos (2010), “Katılımcı-Toplumsal Bütün Sorunu: Parsons, Bourdieu, Giddens”, Ocak Ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi, Der. G. Çeğin, İstanbul, İletişim Yayınları, ss.s187-266.
 • MÜCEN Barış (2010), “Sabitfikirlerle Yüzleşen Bilimsel Tutum”, Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi, Der. G. Çeğin, İstanbul, İletişim Yayınları, ss. 421- 435.
 • ÖZKIRIMLI Umut (2014), Yeni Türkiye’nin Üç ‘Genç Aydın’ı Üzerinden Rakamlarla Yandaşlık, http://www.diken.com.tr/rakamlarla-yandaslik/, [24.11.2014].
 • ÖZSÖZ Cihad (2014), “Pierre Bourdieu: Simgesel Şiddet, Eğitim, İktidar”, Cogito, Sayı. 76, ss. 290-311.
 • TATLICAN Ümit ve ÇEĞİN Güney (2010), “Bourdieu ve Giddens: Habitus veya Yapının İkiliği”, Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi, Der. G. Çeğin, İstanbul, İletişim Yayınları, ss. 303-366.
 • TÖNNIES Ferdinand (2000), “Gemeinschaft ve Gesellschaft”, Şehir ve Cemiyet, Haz. A. Aydoğan, İstanbul: İz Yayıncılık, ss. 185-218.
 • TÜRK Bahadır (2013), “Kanaat Teknisyenliği Dünyasının Yeni Yıldızları: Akp Medyasının Zorlu İkilisi Olarak Rasim Ozan Ve Nagehan Alçı”, Birikim, (http://www.birikimdergisi.com/guncel/kanaat-teknisyenligi-dunyasinin-yeni-yildizlariakp-medyasinin-zorlu-ikilisi-olarak-rasim).
 • TÜRK Bahadır (2012), “AKP ve Kanaat Teknisyenleri”, Birikim, Sayı. 276.
 • YILDIRIM Kansu (2014), Sağın Dil Hapishanesi, http://www.birikimdergisi.com/guncel/sagin-dil-hapishanesi, [15.1.2015].
 • YILDIRIM Kansu (2015), Milli Eskatoloji: Komplo, Kavga Ve Ölüm Gölgesinde Siyaset, http://www.birikimdergisi.com/guncel/milli-eskatoloji-komplo-kavga-veolum-golgesinde-siyaset, [13.2.2015].
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İsmet PARLAK

Yazar: Nigar DEĞİRMENCİ

Bibtex @ { gsuilet285311, journal = {Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi}, issn = {1305-2411}, eissn = {2548-124X}, address = {Galatasaray Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {0}, pages = {9 - 38}, doi = {10.16878/gsuilet.285311}, title = {Zaman Gazetesi Köşe Yazarlarının Bir Rol Değişim Göstergesi Olarak Bourdieucü Bağlamda Söylemsel Dönüşümleri (2011’den 2014’e)}, key = {cite}, author = {PARLAK, İsmet and DEĞİRMENCİ, Nigar} }
APA PARLAK, İ , DEĞİRMENCİ, N . (2017). Zaman Gazetesi Köşe Yazarlarının Bir Rol Değişim Göstergesi Olarak Bourdieucü Bağlamda Söylemsel Dönüşümleri (2011’den 2014’e). Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, 0 (23), 9-38. DOI: 10.16878/gsuilet.285311
MLA PARLAK, İ , DEĞİRMENCİ, N . "Zaman Gazetesi Köşe Yazarlarının Bir Rol Değişim Göstergesi Olarak Bourdieucü Bağlamda Söylemsel Dönüşümleri (2011’den 2014’e)". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 0 (2017): 9-38 <http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/27119/285311>
Chicago PARLAK, İ , DEĞİRMENCİ, N . "Zaman Gazetesi Köşe Yazarlarının Bir Rol Değişim Göstergesi Olarak Bourdieucü Bağlamda Söylemsel Dönüşümleri (2011’den 2014’e)". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 0 (2017): 9-38
RIS TY - JOUR T1 - Zaman Gazetesi Köşe Yazarlarının Bir Rol Değişim Göstergesi Olarak Bourdieucü Bağlamda Söylemsel Dönüşümleri (2011’den 2014’e) AU - İsmet PARLAK , Nigar DEĞİRMENCİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16878/gsuilet.285311 DO - 10.16878/gsuilet.285311 T2 - Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 38 VL - 0 IS - 23 SN - 1305-2411-2548-124X M3 - doi: 10.16878/gsuilet.285311 UR - http://dx.doi.org/10.16878/gsuilet.285311 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi Zaman Gazetesi Köşe Yazarlarının Bir Rol Değişim Göstergesi Olarak Bourdieucü Bağlamda Söylemsel Dönüşümleri (2011’den 2014’e) %A İsmet PARLAK , Nigar DEĞİRMENCİ %T Zaman Gazetesi Köşe Yazarlarının Bir Rol Değişim Göstergesi Olarak Bourdieucü Bağlamda Söylemsel Dönüşümleri (2011’den 2014’e) %D 2017 %J Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi %P 1305-2411-2548-124X %V 0 %N 23 %R doi: 10.16878/gsuilet.285311 %U 10.16878/gsuilet.285311
ISNAD PARLAK, İsmet , DEĞİRMENCİ, Nigar . "Zaman Gazetesi Köşe Yazarlarının Bir Rol Değişim Göstergesi Olarak Bourdieucü Bağlamda Söylemsel Dönüşümleri (2011’den 2014’e)". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 0 / 23 (Ocak 2017): 9-38. http://dx.doi.org/10.16878/gsuilet.285311