Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1305-2411 | e-ISSN 2548-124X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Galatasaray Üniversitesi | http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/tr/


İLETİ-Ş-İM

ODAK VE KAPSAM

İleti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan, hakemli bir akademik dergidir. 

Derginin yayın politikasının esası, iletişim bilimleriyle ilgili farklı perspektifleri hareket noktası alarak alana katkı sağlayacak, kuramsal temeli kuvvetli, yeni ve özgün araştırmalara yer vermektir. Dergide iletişim bilimleriyle ilgili konuları (radyo, televizyon, sinema, gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık, yeni medya vb.) ele alan, Türkçe, Fransızca veya İngilizce olarak yazılmış, bilimsel ve özgün çalışmalar; makale, çeviri, kitap eleştirisi ve bildiriler yer almaktadır.

İNDEKSLER

İlk sayısı Aralık 2004’te yayınlanan İleti-ş-im, ULAKBİM TR Dizin - Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO Communication & Mass Media Complete (CMMC) ve Index Copernicus tarafından taranmaktadır.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

İleti-ş-im, bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Dergi, BOAI'nin (Budapest Open Access Initiative) "açık erişim" tanımına uygun olarak, okuyucularına makaleleri "okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma" izni vermektedir.

MAKALE ÇAĞRISI

Dergimizin önümüzdeki sayılarında değerlendirilmesini istediğiniz makalelerinizi vmahmutoglu@gsu.edu.tr adresi üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Dergimize gönderilecek makaleler, Yazar Rehberi/Yayın Kuralları'nda belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmalıdır.

Yeni sayılarımız için belli bir makale son gönderim tarihi ilan etmediğimizi; değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan makaleleri, bize gönderilme tarihlerine göre sıraya koyarak takip eden sayılarımızda yayınladığımızı hatırlatmak isteriz.

Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi

ISSN 1305-2411 | e-ISSN 2548-124X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Galatasaray Üniversitesi | http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/tr/
Kapak Resmi


İLETİ-Ş-İM

ODAK VE KAPSAM

İleti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan, hakemli bir akademik dergidir. 

Derginin yayın politikasının esası, iletişim bilimleriyle ilgili farklı perspektifleri hareket noktası alarak alana katkı sağlayacak, kuramsal temeli kuvvetli, yeni ve özgün araştırmalara yer vermektir. Dergide iletişim bilimleriyle ilgili konuları (radyo, televizyon, sinema, gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık, yeni medya vb.) ele alan, Türkçe, Fransızca veya İngilizce olarak yazılmış, bilimsel ve özgün çalışmalar; makale, çeviri, kitap eleştirisi ve bildiriler yer almaktadır.

İNDEKSLER

İlk sayısı Aralık 2004’te yayınlanan İleti-ş-im, ULAKBİM TR Dizin - Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO Communication & Mass Media Complete (CMMC) ve Index Copernicus tarafından taranmaktadır.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

İleti-ş-im, bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Dergi, BOAI'nin (Budapest Open Access Initiative) "açık erişim" tanımına uygun olarak, okuyucularına makaleleri "okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma" izni vermektedir.

MAKALE ÇAĞRISI

Dergimizin önümüzdeki sayılarında değerlendirilmesini istediğiniz makalelerinizi vmahmutoglu@gsu.edu.tr adresi üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Dergimize gönderilecek makaleler, Yazar Rehberi/Yayın Kuralları'nda belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmalıdır.

Yeni sayılarımız için belli bir makale son gönderim tarihi ilan etmediğimizi; değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan makaleleri, bize gönderilme tarihlerine göre sıraya koyarak takip eden sayılarımızda yayınladığımızı hatırlatmak isteriz.

Sayı 31 - 28 Ara 2019
 1. Sunuş
  Sayfalar 5 - 7
  Halime YÜCEL
 2. Normalizing Human-Animal Power Relations Through Media: Zoo discourses in Turkey
  Sayfalar 9 - 33
  Sezen ERGİN ZENGİN
 3. Bourdieu Sosyolojisi Bağlamında Bir Alt-Alan Olarak Yerel Basın: İzmir Örneği
  Sayfalar 35 - 65
  Gokcen Basaran INCE
 4. Radyodan Yükselen İlahiler: Türkiye’de Dini Radyo Yayıncılığının Gelişimi
  Sayfalar 67 - 90
  Sinem AKYÖN ÇELİK
 5. Big Data, Artificial Intelligence, and Machine Learning Algorithms: A Descriptive Analysis of the Digital Threats in the Post-truth Era
  Sayfalar 91 - 110
  Tirse FİLİBELİ
 6. Perspectives on Fatherhood and Manhood in New Media: A Narration Analysis of Polish, Turkish and British ‘Daddy Blogs’
  Sayfalar 111 - 136
  İdil SAYİMER , Malgorzata RABENDA DERMAN
 7. Evaluation of Digital Media Usage of Women Through Motherhood Models As a Cultural Ideology
  Sayfalar 137 - 167
  Derya GÜL ÜNLÜ
 8. Tüketicilerin Kadın Temalı Reklamcılık (Femvertising) Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri: Kalitatif Bir Araştırma
  Sayfalar 169 - 190
  Zehra BOZBAY , Aylin Ecem GÜRŞEN , Habib Mehmet AKPINAR , Özlem KOMİTOĞLU YAMAN
 9. Yeni Nesil Kurumsal Kriz Nedeni Olarak Negatif Halkla İlişkiler Kavramı
  Sayfalar 191 - 207
  Elgiz YILMAZ ALTUNTAŞ , Gülay ÖZTÜRK
 10. Küresel Kuruluşların Kriz Yönetimi ve İletişimi Süreçlerine Yönelik Bir Değerlendirme: Facebook & Cambridge Analytica Veri Skandalının Retoriksel Arena Kuramı Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 209 - 231
  Onurcan GÜDEN
 11. Türk Markalarının "Debranding" Stratejisine Uyumu
  Sayfalar 233 - 250
  Meftune ÖZBAKIR UMUT
 12. Müşteri Şikayet Yönetimi Kalitesi Belirleyicilerinin Marka İmajı ve Marka Bağlılığı Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 251 - 276
  S.süreyya BENGÜL
 13. Self-Servis Teknolojilerinin Marka Deneyimine ve Müşteri Memnuniyetine Etkileri
  Sayfalar 277 - 296
  Sena KILIÇ , Elif KARAOSMANOĞLU
 14. Özel Etkinlikler İçin Genişletilmiş Tüketici Odaklı Marka Denkliği Modeli Önerisi - Efes Pilsen Blues Festivali Örneği
  Sayfalar 297 - 326
  Levent ÖZKOÇAK
 15. Kiki ve Bouba Etkisi Olarak Bilinen Ses ve Şekil Sembolizmi Teorisinin Pazarlamada Kullanımı
  Sayfalar 327 - 338
  Nargiz ZULFUGAROVA , Cenk Arsun YÜKSEL
 16. Geçmiş ve Gelecek Arasında Yeni Medya Kültürleri ve Dijital Kültür Arkeolojileri
  Sayfalar 339 - 351
  İlker ERDOĞAN
Dizinler