Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

KKTC Basınında Dava ve Barış Politikalarının Günümüzdeki Durumu

Year 2019, Volume , Issue 30, 193 - 214, 26.06.2019

Abstract

Bu çalışmada, Kıbrıs Türk basınının ve siyasetinin merkezinde yer alan dava ve barış anlayışı irdelenmektedir. Kıbrıs adasındaki ilk Türkçe gazeteler, Kıbrıs Türk basınının ilk ortaya çıktığı Osmanlı’dan itibaren dava siyasetinin hem bir sonucu hem de nedeni olmuştur. Bu durum, 2004 Annan Referandumu ile birlikte kırılmaya uğramış ve KKTC basını da bu bağlamda değişim ve dönüşüm geçirmiştir. Araştırmanın yapıldığı Mayıs-Haziran 2018 tarihleri arasında KKTC’de yayımlanmakta olan 15 gazete, iki basın kamu kurumu, gazeteciler birliği ve medya etik kurulundaki editörlerle/yöneticilerle derinlemesine görüş alma gerçekleştirilmiş, muhabirlere ise anket uygulanmıştır. Çalışmanın önemi, Kıbrıs Türk basınının tarihsel olarak merkezinde yer alan dava anlayışının, ilkin saha olarak daha sonra ise sınırlılık açısından bütünlüklü olarak ele alınmasıdır. Araştırmada öne çıkan vurgu, hem dava hem de barış yanlısı siyasette bir durgunluk, kendini sorgulama dönemine girildiğidir. 

References

 • Agamben, G. (2004). Auschwitz’den Artakalanlar: Tanık ve Arşiv. (A. İ. Başgül, Çev.). Ankara: Bağımsız Kitaplar.
 • Akgün, S. (2011). Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş Sürecinde Kıbrıs Türk Aydınları ve Jön Türk Hareketi ile Olan İlişkileri (1865-1918). History Studies, 3 (3), 1-22.
 • Alankuş, S. (2016). Barış Gazeteciliği El Kitabı. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • Anastasio, T. J., Ehrenberger, K. A., Watson, P., Zhang, W. (2012). Individual and Collective Memory Consolidation: Analogous Processes on Different Levels. Cambridge: The MIT Press.
 • Bauman, Z. (1997). Modernite ve holocaust. (S. Sertabiboğlu, Çev.). İstanbul: Sarmal Yayınevi.
 • Beratlı, N. (2012). Kıbrıs’ta Ulusal Sorun. Lefkoşa: Khora.
 • Berkes, N. (2016). Atatürk ve Devrimler. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Brinkmann, S. (2013). Qualitative Interviewing: Understanding Qualitative Research. Oxford: Oxford University Press.
 • Canefe, N. (2007). Anavatandan Yavruvatana Milliyetçilik, Bellek ve Aidiyet. (D. Boyraz, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çiftcioğlu, V. (2017). Barış Gazeteciliği: Kıbrıs’taki Gazeteciler İçin Pratik El Kitabı. Lefkoşa: IKME ve Naci Talat Vakfı.
 • Ersoy, M. (2009). Medyada Barışa Bir Şans Vermek: Kuzey Kıbrıs’ta Barış Gazeteciliği. H. Aliefendioğlu ve N. Kara, (Eds), Kuzey Kıbrıs’ta Medya ve Temsil içinde (121-140). Ankara: Dipnot.
 • Filibeli, T. E. (2016). Gezi Parkı Protestoları ve Haber Dili: Barış Gazeteciliği Perspektifiyle Haber Analizleri. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, 25, 39-74.
 • Halbwachs, M. (1980). The Collective Memory (F. J. Ditter ve V. Y. Ditter, Çev.). New York: Harper Colophon Books.
 • Hasgüler, M. (2007). Kıbrıs’ta Enosis ve Taksim Politikalarının Sonu. İstanbul: Alfa Basım Yayın.
 • Hasgüler, M. (2008). Kıbrıslılık Kimliği: Kıbrıslı Rumlardaki Farklılaşmalar. Mehmet Hasgüler, (Ed.), Kıbrıslılık içinde (1-19). İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • İrvan, S. (2006). Kıbrıslı Türk Gazetecilerin Mesleki ve Etik Değerleri. Küresel İletişim Dergisi, 1, 1-14.
 • Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) (2012). Kıbrıs Türk Basın Tarihi. Lefkoşa: Söylem Matbaacılık.
 • Lin, N. (1976). Foundations of social research. New York: McGraw-Hill.
 • Mert, Ö. (2003). Osmanlı Belgelerine Göre Bir Kıbrıs Gazetesi: Zaman. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, 0 (4), 61-88.
 • Ünlü, C. (1982). Kıbrıs’ta Basın Olayı (1878-1981). Ankara: Basın-Yayın Genel Müdürlüğü Yayını.
 • Volkan, V. D. (2008). Kıbrıs: Savaş ve Uyum: Çatışan İki Etnik Grubun Psikanalitik Tarihi. (B. Kılınçer, Çev.). İstanbul: Everest Yayınları.

Year 2019, Volume , Issue 30, 193 - 214, 26.06.2019

Abstract

References

 • Agamben, G. (2004). Auschwitz’den Artakalanlar: Tanık ve Arşiv. (A. İ. Başgül, Çev.). Ankara: Bağımsız Kitaplar.
 • Akgün, S. (2011). Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş Sürecinde Kıbrıs Türk Aydınları ve Jön Türk Hareketi ile Olan İlişkileri (1865-1918). History Studies, 3 (3), 1-22.
 • Alankuş, S. (2016). Barış Gazeteciliği El Kitabı. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • Anastasio, T. J., Ehrenberger, K. A., Watson, P., Zhang, W. (2012). Individual and Collective Memory Consolidation: Analogous Processes on Different Levels. Cambridge: The MIT Press.
 • Bauman, Z. (1997). Modernite ve holocaust. (S. Sertabiboğlu, Çev.). İstanbul: Sarmal Yayınevi.
 • Beratlı, N. (2012). Kıbrıs’ta Ulusal Sorun. Lefkoşa: Khora.
 • Berkes, N. (2016). Atatürk ve Devrimler. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Brinkmann, S. (2013). Qualitative Interviewing: Understanding Qualitative Research. Oxford: Oxford University Press.
 • Canefe, N. (2007). Anavatandan Yavruvatana Milliyetçilik, Bellek ve Aidiyet. (D. Boyraz, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çiftcioğlu, V. (2017). Barış Gazeteciliği: Kıbrıs’taki Gazeteciler İçin Pratik El Kitabı. Lefkoşa: IKME ve Naci Talat Vakfı.
 • Ersoy, M. (2009). Medyada Barışa Bir Şans Vermek: Kuzey Kıbrıs’ta Barış Gazeteciliği. H. Aliefendioğlu ve N. Kara, (Eds), Kuzey Kıbrıs’ta Medya ve Temsil içinde (121-140). Ankara: Dipnot.
 • Filibeli, T. E. (2016). Gezi Parkı Protestoları ve Haber Dili: Barış Gazeteciliği Perspektifiyle Haber Analizleri. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, 25, 39-74.
 • Halbwachs, M. (1980). The Collective Memory (F. J. Ditter ve V. Y. Ditter, Çev.). New York: Harper Colophon Books.
 • Hasgüler, M. (2007). Kıbrıs’ta Enosis ve Taksim Politikalarının Sonu. İstanbul: Alfa Basım Yayın.
 • Hasgüler, M. (2008). Kıbrıslılık Kimliği: Kıbrıslı Rumlardaki Farklılaşmalar. Mehmet Hasgüler, (Ed.), Kıbrıslılık içinde (1-19). İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • İrvan, S. (2006). Kıbrıslı Türk Gazetecilerin Mesleki ve Etik Değerleri. Küresel İletişim Dergisi, 1, 1-14.
 • Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) (2012). Kıbrıs Türk Basın Tarihi. Lefkoşa: Söylem Matbaacılık.
 • Lin, N. (1976). Foundations of social research. New York: McGraw-Hill.
 • Mert, Ö. (2003). Osmanlı Belgelerine Göre Bir Kıbrıs Gazetesi: Zaman. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, 0 (4), 61-88.
 • Ünlü, C. (1982). Kıbrıs’ta Basın Olayı (1878-1981). Ankara: Basın-Yayın Genel Müdürlüğü Yayını.
 • Volkan, V. D. (2008). Kıbrıs: Savaş ve Uyum: Çatışan İki Etnik Grubun Psikanalitik Tarihi. (B. Kılınçer, Çev.). İstanbul: Everest Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Eren Ekin ERCAN
0000-0003-0643-6270
Türkiye

Publication Date June 26, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume , Issue 30

Cite

APA Ercan, E. E. (2019). KKTC Basınında Dava ve Barış Politikalarının Günümüzdeki Durumu . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (30) , 193-214 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/46346/492309

Creative Commons Lisansı