Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İnternette Dizi İzleme Pratiklerinin Dönüşümü: Aşırı İzleme (Binge- watching) Üzerine Bir Araştırma

Year 2020, Issue 32, 108 - 136, 27.06.2020
https://doi.org/10.16878/gsuilet.560832

Abstract

Televizyonun zaman içerisinde geçirdiği dönüşümler sonucu izleme deneyimi de değişir, yeni izleme pratikleri ortaya çıkar. Bir dizinin birçok bölümünü peşi sıra izlemeye gönderme yapan aşırı izleme (binge-watching) kavramının ilk kullanımı DVD’lerin ortaya çıkmasıyla başlar. Ancak bu pratik dijitalleşme ile birlikte dizilerin internet üzerinden izlenmesiyle yaygınlaşır. Aşırı izleme kavramı günümüzde Netflix ve diğer talebe bağlı görüntü hizmeti sağlayan (VOD) platformlarla özdeşleşmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de de yaygınlaşan bir izleme deneyimi olan aşırı izleme pratiği odak grup görüşmesi yöntemi ile veri toplanarak incelenmiştir. Katılımcıların neden ve nasıl aşırı izleme yaptıkları ve aşırı izlemeye dair görüşleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Katılımcılar görüşmelerde aşırı izleme deneyimine dair görüşlerini aktarırken, aşırı izlemenin vakit kaybına, yorulmaya, sersemliğe neden olduğunu, bağımlılık yarattığını ifade etmişlerdir. Fakat bu izleme deneyimine dair olumsuz görüşlerine rağmen katılımcıların odaklanarak izlemek, spoiler almamak, diziler hakkındaki konuşmalara katılarak sosyalleşebilmek, boş vakitlerini değerlendirmek, gündemden kaçmak gibi nedenlerle aşırı izleme yapmayı tercih ettikleri görülmüştür.

References

 • Adler, R. (1981). Introduction, R. Adler (Ed.), Understanding Television içinde (XI-XV). New York: Praeger.
 • Adorno, W. T. ve Horkheimer M. (2007). Kültür Endüstrisi Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma. (N. Ülner ve M.Tüzel, Çev.). Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi içinde, (47–109). İstanbul: İletişim.
 • Baudrillard, J. (2008). Tüketim Toplumu (3. baskı). (H. Deliceçaylı ve F. Keskin, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Boorstin, J. (31 Ocak 2013). Netflix's House of Cards Binge Strategy. Erişim 20 Şubat 2019, https://www.cnbc.com/id/100425665 Breus, J. M. (18 Ocak 2018). Binge Watching and Its Effects On Your Sleep. Erişim 01 Ocak 2019, https://www.psychologytoday.com/us/blog/sleep-newzzz/201801/binge-watching-and-its-effects-your-sleep
 • Brunsdon, C. (2010). Bingeing on Box-sets: The National and The Digital in Television Crime Drama. J. Gripsrud, (Ed), Relocating Television: Television in the Digital Context içinde (63–75). New York: Routledge.
 • Chandler, D. ve Munday R. (2011). Oxford A Dictionary of Media and Communication, Oxford: Oxford University Press.
 • Creeber, G. (2011). It’s not TV, it’s online drama: The return of the intimate screen, International Journal of Cultural Studies, 14(6), 591–606.
 • Curtin, M. (2009). Matrix Media. G. Turner, & J. Tay, (Ed.), Television Studies After TV Understanding Television in the Post-Broadcast Era içinde (9–19). New York: Routledge.
 • Çam, A. ve Şanlıer Yüksel, İ. (2015). Türkiye’de Medyanın 2002 Sonrası Dönüşümü: Ekonomi Politik Bir Yaklaşım, U. Uraz Aydın (Der.), Neoliberal Muhafazakâr Medya içinde (66–103), İstanbul: Ayrıntı.
 • Dikmen, E. Ş. (2017), Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Dönüşümü Sosyal TV Yayıncılığı, e-GİFDER Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(1), 425–448.
 • Ellis, J. (1992). Visible Fictions: Cinema, Television, Video. Londra: Routledge.
 • Emre Çetin, K. B. (2016). Televizyon İzleyicisi Kimdir? Kavramsal Bir Tartışma, ERDEM, 70, 25–40.
 • Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University.
 • Jenner, M. (2014). Is This TVIV? On Netflix, TVIII and Binge-watching. New Media & Society, 1–17.
 • Jenner, M. (2015). Binge-watching: Video-on-demand, Quality TV and Mainstreaming Fandom. International Journal of Cultural Studies, 1–17.
 • Kolker, G. (05 Şubat 2013). House of Cards: what I learned by watching the whole series in one sitting, The Guardian. Erişim 20 Şubat 2019, https://www.theguardian.com/media/tvandradioblog/2013/feb/05/house-cards-watching-whole-series
 • Kümbetoğlu, B. (2012). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma (3. baskı). İstanbul: Bağlam.
 • Lotz, A. (2014). The Television Will Be Revolutionized (2. baskı). New York & London: New York University.
 • Marshall, D. (2009). Screens: television’s dispersed ‘broadcast’, G. Turner ve J. Tay, (Ed.). Television Studies After TV: Understanding Television in the Post-Broadcast Era içinde (41–51). New York: Routledge.
 • Matrix, S. (2014). The Netflix Effect: Teens, Binge Watching, and On-Demand Digital Media Trends. Jeunesse: Young People, Texts, Cultures, 6(1), 119–138.
 • Mikos, L. (2016). Digital Media Platforms and the Use of TV Content: Binge Watching and Video-on-Demand in Germany. Media and Communication, 4(3), 154–161.
 • Netflix Declares Binge Watching is the New Normal. (13 Aralık 2013). Erişim 20 Şubat 2018, https://media.netflix.com/en/press-releases/netflix-declares-binge-watching-is-the-new-normal-migration-1
 • Netflix Türkiye: Lisans Başvuru Sürecimizi Başlattık. (3 Eylül 2019). Erişim 21 Kasım 2019, https://www.cnnturk.com/yerel-haberler/istanbul/merkez/netflix-turkiye-lisans-basvuru-surecimizi-baslattik-1049247
 • Page D. (4 Kasım 2017). What happens to your brain when you bingewatch a TV Series. Erişim 20 Şubat 2018, https://www.nbcnews.com/better/health/what-happens-your-brain-when-you-binge-watch-tv-series-ncna816991
 • Pena, L. L. (2015). Breaking Binge: Exploring The Effects Of Binge Watching On Television Viewer Reception. Yayınlanmamış Master Tezi, Syracuse University. Erişim 01 Ocak 2019, https://surface.syr.edu/etd/283/
 • Pittman M. ve Sheehan K. (2015). Sprinting a media marathon: Uses and gratifications of binge-watching television through Netflix, First Monday 20 (10).
 • Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik (2019). Erişim 21 Kasım 2019, https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/70203335
 • Rodriguez, A. (30 Temmuz 2019). Netflix execs were once anxious about the term ‘binge-watching’ so they tried to make ‘marathon’ viewing happen instead – but it never caught on. Erişim 28 Kasım 2019, https://www.businessinsider.com/netflix-disliked-term-binge-preferred-alternatives-marathon-viewing-2019-7.
 • RTÜK (2018). Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması. Erişim 23 Nisan 2019, https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/AltSiteler/televizyonizlemeegilimleriarastirmasi2018.pdf
 • Ryan, J. (2010). A History of The Internet and The Digital Future. London: Reaktion Books.
 • Steiner, E. ve Xu, K. (2018). Binge-watching motivates change: Uses and gratifications of streaming video viewers challenge traditional TV Research, Convergence The International Journal of Research into New Media Technologies, XX(X).
 • Tay, J. ve Turner. G. (2010). Not the Apocalypse: Television Futures in the Digital Age, International Journal of Digital TV, 1:1.
 • Thompson, R. (1997). From Hill Street Blues to ER Television’s Second Golden Age. New York: Syracuse University.
 • Tryon, C. (2015). TV Got Better: Netflix's Original Programming Strategies and Binge Viewing. Media Industries Journal, 2(2), 104–116.
 • Turner, G., ve Tay, J. (2009). Introduction. G. Turner ve J. Tay, (Ed.). Television Studies After TV: Understanding Television in the Post-Broadcast Era içinde (1–7). New York: Routledge.
 • TÜİK (2019). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. Erişim 28 Kasım 2019, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028
 • Türkiye’nin Dijital Gözü. (Temmuz 2018). Erişim 23 Nisan 2019, https://www.twentify.com/tr/raporlar/medya-dagitim-servislerinde-kullanim-ve-memnuniyet-arastirmasi-raporu
 • Tüzün Ateşalp, S. (2016). "Nitelikli Televizyon" Medya Profesyonellerinin Perspektifinden Türk Televizyon Dizilerinde Nitelik, İleti-ş-im Dergisi, 25, 9–37.
 • Tweedie, S. Netflix CEO: Broadcast TV Will Die Within 16 Years, Business Insider. (28 November 2014). Erişim 25 Mart 2019, https://www.businessinsider.com/netflix-ceo-broadcast-tv-dead-in-16-years-2014-11
 • Uğur Tanrıöver, H. ve Kara. B. (2015). Yabancı Dizi İzleyicisi Gençlerin Yaşam Tarzları ve Tüketim Alışkanlıkları, Kavramdan Pratiğe Medya ve Tüketim, B. Sabuncuoğlu Peksevgen vd., (Ed). Libra: İstanbul.
 • Williams, R. (2003). Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim. (A. U. Türkbağ, Çev.). Ankara: Dost.
 • Wired. (2014). TV Got Better. Erişim 04 Nisan 2018, http://brandlab.wiredinsider.com/portfolio/netflix-tv-got-better/
 • www.oxforddictionaries.com. Erişim 03 Nisan 2019, https://en.oxforddictionaries.com/definition/binge_watching
 • Vitrinel, E. (2018). The Introduction of Netflix in Turkey: How to Fit (or is it possible to fit) in an Audio-visual Landscape marked by Piracy and Local Taste?, Athens: Atiners’s Conference Paper Series, No: ART2018-2604.
 • Wallenstein, A. (2013). ‘Arrested Development’ Draws Big Early Netflix Audience, Variety. Erişim 21 Kasım 2019, https://variety.com/2013/digital/news/arrested-development-draws-big-early-netflix-audience-1200488489/
 • Webster, J. G. (2005). Beneath the Veneer of Fragmentation: Television Audience Polarization in a Multichannel World, Journal of Communication, 55(2), 366–382.
 • Yengin, D. ve Kınay, Ö. (2016) Transformation of Leisure Time in New Media: Bingewatch, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 6: 4, 351–379.

Transformation of Drama Series Watching Practices on The Internet: A Study on Binge-watching

Year 2020, Issue 32, 108 - 136, 27.06.2020
https://doi.org/10.16878/gsuilet.560832

Abstract

The television watching experience has changed due to the transformation of television in time and new watching practices have emerged. The concept of binge-watching which refers to watching multiple episodes of a series consecutively started to be used with DVDs. However, the use of the concept has become widespread with digitalization, which enabled access to drama series through the internet. Nowadays the binge-watching concept has been associated with Netflix and other videos on demand (VOD) platforms. In this study, we explore the binge-watching practice, which has become popular in Turkey, through data obtained by focus group discussion. We aim to understand why and how the participants binge-watch and learn about their opinions towards the practice. While conveying their views on the binge-watching experience, the participants expressed that binge-watching caused a waste of time, fatigue, dizziness, and addiction. Despite their negative views on the practice, participants prefer binge-watching for different reasons such as concentration, avoiding spoilers, being able to socialize through conversations on dramas, getting away from the agenda,
and passing their free time.

 

References

 • Adler, R. (1981). Introduction, R. Adler (Ed.), Understanding Television içinde (XI-XV). New York: Praeger.
 • Adorno, W. T. ve Horkheimer M. (2007). Kültür Endüstrisi Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma. (N. Ülner ve M.Tüzel, Çev.). Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi içinde, (47–109). İstanbul: İletişim.
 • Baudrillard, J. (2008). Tüketim Toplumu (3. baskı). (H. Deliceçaylı ve F. Keskin, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Boorstin, J. (31 Ocak 2013). Netflix's House of Cards Binge Strategy. Erişim 20 Şubat 2019, https://www.cnbc.com/id/100425665 Breus, J. M. (18 Ocak 2018). Binge Watching and Its Effects On Your Sleep. Erişim 01 Ocak 2019, https://www.psychologytoday.com/us/blog/sleep-newzzz/201801/binge-watching-and-its-effects-your-sleep
 • Brunsdon, C. (2010). Bingeing on Box-sets: The National and The Digital in Television Crime Drama. J. Gripsrud, (Ed), Relocating Television: Television in the Digital Context içinde (63–75). New York: Routledge.
 • Chandler, D. ve Munday R. (2011). Oxford A Dictionary of Media and Communication, Oxford: Oxford University Press.
 • Creeber, G. (2011). It’s not TV, it’s online drama: The return of the intimate screen, International Journal of Cultural Studies, 14(6), 591–606.
 • Curtin, M. (2009). Matrix Media. G. Turner, & J. Tay, (Ed.), Television Studies After TV Understanding Television in the Post-Broadcast Era içinde (9–19). New York: Routledge.
 • Çam, A. ve Şanlıer Yüksel, İ. (2015). Türkiye’de Medyanın 2002 Sonrası Dönüşümü: Ekonomi Politik Bir Yaklaşım, U. Uraz Aydın (Der.), Neoliberal Muhafazakâr Medya içinde (66–103), İstanbul: Ayrıntı.
 • Dikmen, E. Ş. (2017), Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Dönüşümü Sosyal TV Yayıncılığı, e-GİFDER Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(1), 425–448.
 • Ellis, J. (1992). Visible Fictions: Cinema, Television, Video. Londra: Routledge.
 • Emre Çetin, K. B. (2016). Televizyon İzleyicisi Kimdir? Kavramsal Bir Tartışma, ERDEM, 70, 25–40.
 • Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University.
 • Jenner, M. (2014). Is This TVIV? On Netflix, TVIII and Binge-watching. New Media & Society, 1–17.
 • Jenner, M. (2015). Binge-watching: Video-on-demand, Quality TV and Mainstreaming Fandom. International Journal of Cultural Studies, 1–17.
 • Kolker, G. (05 Şubat 2013). House of Cards: what I learned by watching the whole series in one sitting, The Guardian. Erişim 20 Şubat 2019, https://www.theguardian.com/media/tvandradioblog/2013/feb/05/house-cards-watching-whole-series
 • Kümbetoğlu, B. (2012). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma (3. baskı). İstanbul: Bağlam.
 • Lotz, A. (2014). The Television Will Be Revolutionized (2. baskı). New York & London: New York University.
 • Marshall, D. (2009). Screens: television’s dispersed ‘broadcast’, G. Turner ve J. Tay, (Ed.). Television Studies After TV: Understanding Television in the Post-Broadcast Era içinde (41–51). New York: Routledge.
 • Matrix, S. (2014). The Netflix Effect: Teens, Binge Watching, and On-Demand Digital Media Trends. Jeunesse: Young People, Texts, Cultures, 6(1), 119–138.
 • Mikos, L. (2016). Digital Media Platforms and the Use of TV Content: Binge Watching and Video-on-Demand in Germany. Media and Communication, 4(3), 154–161.
 • Netflix Declares Binge Watching is the New Normal. (13 Aralık 2013). Erişim 20 Şubat 2018, https://media.netflix.com/en/press-releases/netflix-declares-binge-watching-is-the-new-normal-migration-1
 • Netflix Türkiye: Lisans Başvuru Sürecimizi Başlattık. (3 Eylül 2019). Erişim 21 Kasım 2019, https://www.cnnturk.com/yerel-haberler/istanbul/merkez/netflix-turkiye-lisans-basvuru-surecimizi-baslattik-1049247
 • Page D. (4 Kasım 2017). What happens to your brain when you bingewatch a TV Series. Erişim 20 Şubat 2018, https://www.nbcnews.com/better/health/what-happens-your-brain-when-you-binge-watch-tv-series-ncna816991
 • Pena, L. L. (2015). Breaking Binge: Exploring The Effects Of Binge Watching On Television Viewer Reception. Yayınlanmamış Master Tezi, Syracuse University. Erişim 01 Ocak 2019, https://surface.syr.edu/etd/283/
 • Pittman M. ve Sheehan K. (2015). Sprinting a media marathon: Uses and gratifications of binge-watching television through Netflix, First Monday 20 (10).
 • Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik (2019). Erişim 21 Kasım 2019, https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/70203335
 • Rodriguez, A. (30 Temmuz 2019). Netflix execs were once anxious about the term ‘binge-watching’ so they tried to make ‘marathon’ viewing happen instead – but it never caught on. Erişim 28 Kasım 2019, https://www.businessinsider.com/netflix-disliked-term-binge-preferred-alternatives-marathon-viewing-2019-7.
 • RTÜK (2018). Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması. Erişim 23 Nisan 2019, https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/AltSiteler/televizyonizlemeegilimleriarastirmasi2018.pdf
 • Ryan, J. (2010). A History of The Internet and The Digital Future. London: Reaktion Books.
 • Steiner, E. ve Xu, K. (2018). Binge-watching motivates change: Uses and gratifications of streaming video viewers challenge traditional TV Research, Convergence The International Journal of Research into New Media Technologies, XX(X).
 • Tay, J. ve Turner. G. (2010). Not the Apocalypse: Television Futures in the Digital Age, International Journal of Digital TV, 1:1.
 • Thompson, R. (1997). From Hill Street Blues to ER Television’s Second Golden Age. New York: Syracuse University.
 • Tryon, C. (2015). TV Got Better: Netflix's Original Programming Strategies and Binge Viewing. Media Industries Journal, 2(2), 104–116.
 • Turner, G., ve Tay, J. (2009). Introduction. G. Turner ve J. Tay, (Ed.). Television Studies After TV: Understanding Television in the Post-Broadcast Era içinde (1–7). New York: Routledge.
 • TÜİK (2019). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. Erişim 28 Kasım 2019, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028
 • Türkiye’nin Dijital Gözü. (Temmuz 2018). Erişim 23 Nisan 2019, https://www.twentify.com/tr/raporlar/medya-dagitim-servislerinde-kullanim-ve-memnuniyet-arastirmasi-raporu
 • Tüzün Ateşalp, S. (2016). "Nitelikli Televizyon" Medya Profesyonellerinin Perspektifinden Türk Televizyon Dizilerinde Nitelik, İleti-ş-im Dergisi, 25, 9–37.
 • Tweedie, S. Netflix CEO: Broadcast TV Will Die Within 16 Years, Business Insider. (28 November 2014). Erişim 25 Mart 2019, https://www.businessinsider.com/netflix-ceo-broadcast-tv-dead-in-16-years-2014-11
 • Uğur Tanrıöver, H. ve Kara. B. (2015). Yabancı Dizi İzleyicisi Gençlerin Yaşam Tarzları ve Tüketim Alışkanlıkları, Kavramdan Pratiğe Medya ve Tüketim, B. Sabuncuoğlu Peksevgen vd., (Ed). Libra: İstanbul.
 • Williams, R. (2003). Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim. (A. U. Türkbağ, Çev.). Ankara: Dost.
 • Wired. (2014). TV Got Better. Erişim 04 Nisan 2018, http://brandlab.wiredinsider.com/portfolio/netflix-tv-got-better/
 • www.oxforddictionaries.com. Erişim 03 Nisan 2019, https://en.oxforddictionaries.com/definition/binge_watching
 • Vitrinel, E. (2018). The Introduction of Netflix in Turkey: How to Fit (or is it possible to fit) in an Audio-visual Landscape marked by Piracy and Local Taste?, Athens: Atiners’s Conference Paper Series, No: ART2018-2604.
 • Wallenstein, A. (2013). ‘Arrested Development’ Draws Big Early Netflix Audience, Variety. Erişim 21 Kasım 2019, https://variety.com/2013/digital/news/arrested-development-draws-big-early-netflix-audience-1200488489/
 • Webster, J. G. (2005). Beneath the Veneer of Fragmentation: Television Audience Polarization in a Multichannel World, Journal of Communication, 55(2), 366–382.
 • Yengin, D. ve Kınay, Ö. (2016) Transformation of Leisure Time in New Media: Bingewatch, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 6: 4, 351–379.

Transformation des pratiques de regarder les séries dramatiques sur internet: une étude sur binge-watching

Year 2020, Issue 32, 108 - 136, 27.06.2020
https://doi.org/10.16878/gsuilet.560832

Abstract

Transformation des pratiques de regarder les séries dramatiques sur internet: une étude sur binge-watching

À la suite des transformations des dispositifs vécues dans l’histoire de la télévision, l'expérience de regarder la télévision change également et de nouvelles pratiques voient le jour. L’utilisation du concept du binge-watching, qui correspond à regarder plusieurs épisodes d’une série consécutivement, se date l’apparition des DVD. Cependant, elle s’est généralisée avec la digitalisation qui rend possible l’accès en ligne aux séries télévisées. De nos jours, le binge-watching est associé aux services de vidéo à la demande (VOD), surtout à Netflix. Dans cette recherche, la pratique du binge-watching est analysée par le collecte des données obtenues par la méthode de groupe focus. La recherche envisage à comprendre pourquoi et comment les participants font recours à binge-watching.

Les participants expriment que le binge-watching leur cause de la fatigue, des étourdissements et de dépendance, ainsi qu’une perte de temps. Pourtant ils le pratiquent en indiquant différentes raisons telles que la possibilité de se focaliser sur une série, éviter de recevoir des spoilers, être en mesure de socialiser à travers des conversations sur des drames, de s'éloigner de l'agenda et de passer leurs temps libres.

References

 • Adler, R. (1981). Introduction, R. Adler (Ed.), Understanding Television içinde (XI-XV). New York: Praeger.
 • Adorno, W. T. ve Horkheimer M. (2007). Kültür Endüstrisi Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma. (N. Ülner ve M.Tüzel, Çev.). Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi içinde, (47–109). İstanbul: İletişim.
 • Baudrillard, J. (2008). Tüketim Toplumu (3. baskı). (H. Deliceçaylı ve F. Keskin, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Boorstin, J. (31 Ocak 2013). Netflix's House of Cards Binge Strategy. Erişim 20 Şubat 2019, https://www.cnbc.com/id/100425665 Breus, J. M. (18 Ocak 2018). Binge Watching and Its Effects On Your Sleep. Erişim 01 Ocak 2019, https://www.psychologytoday.com/us/blog/sleep-newzzz/201801/binge-watching-and-its-effects-your-sleep
 • Brunsdon, C. (2010). Bingeing on Box-sets: The National and The Digital in Television Crime Drama. J. Gripsrud, (Ed), Relocating Television: Television in the Digital Context içinde (63–75). New York: Routledge.
 • Chandler, D. ve Munday R. (2011). Oxford A Dictionary of Media and Communication, Oxford: Oxford University Press.
 • Creeber, G. (2011). It’s not TV, it’s online drama: The return of the intimate screen, International Journal of Cultural Studies, 14(6), 591–606.
 • Curtin, M. (2009). Matrix Media. G. Turner, & J. Tay, (Ed.), Television Studies After TV Understanding Television in the Post-Broadcast Era içinde (9–19). New York: Routledge.
 • Çam, A. ve Şanlıer Yüksel, İ. (2015). Türkiye’de Medyanın 2002 Sonrası Dönüşümü: Ekonomi Politik Bir Yaklaşım, U. Uraz Aydın (Der.), Neoliberal Muhafazakâr Medya içinde (66–103), İstanbul: Ayrıntı.
 • Dikmen, E. Ş. (2017), Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Dönüşümü Sosyal TV Yayıncılığı, e-GİFDER Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(1), 425–448.
 • Ellis, J. (1992). Visible Fictions: Cinema, Television, Video. Londra: Routledge.
 • Emre Çetin, K. B. (2016). Televizyon İzleyicisi Kimdir? Kavramsal Bir Tartışma, ERDEM, 70, 25–40.
 • Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University.
 • Jenner, M. (2014). Is This TVIV? On Netflix, TVIII and Binge-watching. New Media & Society, 1–17.
 • Jenner, M. (2015). Binge-watching: Video-on-demand, Quality TV and Mainstreaming Fandom. International Journal of Cultural Studies, 1–17.
 • Kolker, G. (05 Şubat 2013). House of Cards: what I learned by watching the whole series in one sitting, The Guardian. Erişim 20 Şubat 2019, https://www.theguardian.com/media/tvandradioblog/2013/feb/05/house-cards-watching-whole-series
 • Kümbetoğlu, B. (2012). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma (3. baskı). İstanbul: Bağlam.
 • Lotz, A. (2014). The Television Will Be Revolutionized (2. baskı). New York & London: New York University.
 • Marshall, D. (2009). Screens: television’s dispersed ‘broadcast’, G. Turner ve J. Tay, (Ed.). Television Studies After TV: Understanding Television in the Post-Broadcast Era içinde (41–51). New York: Routledge.
 • Matrix, S. (2014). The Netflix Effect: Teens, Binge Watching, and On-Demand Digital Media Trends. Jeunesse: Young People, Texts, Cultures, 6(1), 119–138.
 • Mikos, L. (2016). Digital Media Platforms and the Use of TV Content: Binge Watching and Video-on-Demand in Germany. Media and Communication, 4(3), 154–161.
 • Netflix Declares Binge Watching is the New Normal. (13 Aralık 2013). Erişim 20 Şubat 2018, https://media.netflix.com/en/press-releases/netflix-declares-binge-watching-is-the-new-normal-migration-1
 • Netflix Türkiye: Lisans Başvuru Sürecimizi Başlattık. (3 Eylül 2019). Erişim 21 Kasım 2019, https://www.cnnturk.com/yerel-haberler/istanbul/merkez/netflix-turkiye-lisans-basvuru-surecimizi-baslattik-1049247
 • Page D. (4 Kasım 2017). What happens to your brain when you bingewatch a TV Series. Erişim 20 Şubat 2018, https://www.nbcnews.com/better/health/what-happens-your-brain-when-you-binge-watch-tv-series-ncna816991
 • Pena, L. L. (2015). Breaking Binge: Exploring The Effects Of Binge Watching On Television Viewer Reception. Yayınlanmamış Master Tezi, Syracuse University. Erişim 01 Ocak 2019, https://surface.syr.edu/etd/283/
 • Pittman M. ve Sheehan K. (2015). Sprinting a media marathon: Uses and gratifications of binge-watching television through Netflix, First Monday 20 (10).
 • Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik (2019). Erişim 21 Kasım 2019, https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/70203335
 • Rodriguez, A. (30 Temmuz 2019). Netflix execs were once anxious about the term ‘binge-watching’ so they tried to make ‘marathon’ viewing happen instead – but it never caught on. Erişim 28 Kasım 2019, https://www.businessinsider.com/netflix-disliked-term-binge-preferred-alternatives-marathon-viewing-2019-7.
 • RTÜK (2018). Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması. Erişim 23 Nisan 2019, https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/AltSiteler/televizyonizlemeegilimleriarastirmasi2018.pdf
 • Ryan, J. (2010). A History of The Internet and The Digital Future. London: Reaktion Books.
 • Steiner, E. ve Xu, K. (2018). Binge-watching motivates change: Uses and gratifications of streaming video viewers challenge traditional TV Research, Convergence The International Journal of Research into New Media Technologies, XX(X).
 • Tay, J. ve Turner. G. (2010). Not the Apocalypse: Television Futures in the Digital Age, International Journal of Digital TV, 1:1.
 • Thompson, R. (1997). From Hill Street Blues to ER Television’s Second Golden Age. New York: Syracuse University.
 • Tryon, C. (2015). TV Got Better: Netflix's Original Programming Strategies and Binge Viewing. Media Industries Journal, 2(2), 104–116.
 • Turner, G., ve Tay, J. (2009). Introduction. G. Turner ve J. Tay, (Ed.). Television Studies After TV: Understanding Television in the Post-Broadcast Era içinde (1–7). New York: Routledge.
 • TÜİK (2019). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. Erişim 28 Kasım 2019, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028
 • Türkiye’nin Dijital Gözü. (Temmuz 2018). Erişim 23 Nisan 2019, https://www.twentify.com/tr/raporlar/medya-dagitim-servislerinde-kullanim-ve-memnuniyet-arastirmasi-raporu
 • Tüzün Ateşalp, S. (2016). "Nitelikli Televizyon" Medya Profesyonellerinin Perspektifinden Türk Televizyon Dizilerinde Nitelik, İleti-ş-im Dergisi, 25, 9–37.
 • Tweedie, S. Netflix CEO: Broadcast TV Will Die Within 16 Years, Business Insider. (28 November 2014). Erişim 25 Mart 2019, https://www.businessinsider.com/netflix-ceo-broadcast-tv-dead-in-16-years-2014-11
 • Uğur Tanrıöver, H. ve Kara. B. (2015). Yabancı Dizi İzleyicisi Gençlerin Yaşam Tarzları ve Tüketim Alışkanlıkları, Kavramdan Pratiğe Medya ve Tüketim, B. Sabuncuoğlu Peksevgen vd., (Ed). Libra: İstanbul.
 • Williams, R. (2003). Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim. (A. U. Türkbağ, Çev.). Ankara: Dost.
 • Wired. (2014). TV Got Better. Erişim 04 Nisan 2018, http://brandlab.wiredinsider.com/portfolio/netflix-tv-got-better/
 • www.oxforddictionaries.com. Erişim 03 Nisan 2019, https://en.oxforddictionaries.com/definition/binge_watching
 • Vitrinel, E. (2018). The Introduction of Netflix in Turkey: How to Fit (or is it possible to fit) in an Audio-visual Landscape marked by Piracy and Local Taste?, Athens: Atiners’s Conference Paper Series, No: ART2018-2604.
 • Wallenstein, A. (2013). ‘Arrested Development’ Draws Big Early Netflix Audience, Variety. Erişim 21 Kasım 2019, https://variety.com/2013/digital/news/arrested-development-draws-big-early-netflix-audience-1200488489/
 • Webster, J. G. (2005). Beneath the Veneer of Fragmentation: Television Audience Polarization in a Multichannel World, Journal of Communication, 55(2), 366–382.
 • Yengin, D. ve Kınay, Ö. (2016) Transformation of Leisure Time in New Media: Bingewatch, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 6: 4, 351–379.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Published Date Haziran
Journal Section Articles
Authors

Selin TÜZÜN ATEŞALP> (Primary Author)
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
0000-0003-3702-6709
Türkiye


Gülşah BAŞLAR>
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
0000-0002-3559-8335
Türkiye

Publication Date June 27, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume , Issue 32

Cite

APA Tüzün Ateşalp, S. & Başlar, G. (2020). İnternette Dizi İzleme Pratiklerinin Dönüşümü: Aşırı İzleme (Binge- watching) Üzerine Bir Araştırma . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (32) , 108-136 . DOI: 10.16878/gsuilet.560832

Creative Commons Lisansı