Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Répenser les médias sociaux à travers la conceptualisation de l’économie d’attention

Year 2020, Issue 5, 94 - 122, 29.11.2020
https://doi.org/10.16878/gsuilet.829460

Abstract

Le renouvellement accéléré et l’utilisation généralisée des nouvelles technologies de la communication ont amené la question de l’attention sur le temps passé avec les médias et le contenu produit ou consommé dans les médias comme une question importante dans le domaine des études de communication. L’attention de ceux qui utilisent les nouveaux médias ou les plateformes de médias sociaux pour consommer du contenu ou produire réellement un «avantage» avec le contenu qu’ils consomment est devenue la valeur économique la plus importante de l’ère postmoderne ou numérique. Dans cet article, on essaira de voir comment la nouvelle structuration des moyens de communication a transformé l’attention des utilisateurs des médias et quels types d’explications intellectuelles sont apportées,s à la lumiere du concept de d’économie d’attention traité par les differentes sources intellectuelles, dans les recherches en communication au phénomène des nouveaux médias.

References

 • Agamben, G. (2013). Kutsal İnsan. Çev. İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Agamben, G. (2018). İstisna Hali. Çev. Kemal Atakay, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Baudrillard, J.(2020). Tüketim Toplumu. Çev. Nilgün Tutal & Ferda Keskin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Baudrillard, J. 2013). Amerika. Çev. Yaşar Avunç, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bucher, T. (2012). A Technicity of Attention: How Software ‘Makes Sense’. Culture Machine, 13. 3 .1. 2020 tarihinde https://culturemachine.net/wp-content/ uploads/2019/01/470-993-1-PB.pdf adresinden alındı.
 • Crary, J. (2015). 7/24: Geç Kapitalizm ve Uykuların Sonu. Çev. Nedim Çatlı, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Elmer, G. (2018). Prospecting Facebook: the limits of the economy of attention. Media, Culture & Society, 00(0), 1-15.
 • Goldhaber, M. (1997). The attention economy and the Net. First Monday, 2(4). 3.1.2020 tarihinde https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/519/440 adresinden alındı.
 • Pettman, D. (2017). Sonsuz Dikkat Dağınıklığı: Gündelik Yaşamda Sosyal Medyaya Odaklanmak. Çev. Yunus Çetiner, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Terranova, T. (2012). Attention, Economy and the Brain. Culture Machine, 13. 3.1.2020 tarihinde https://culturemachine.net/wp-content/uploads/2019/01/465-973-1-PB.pdf adresinden alındı.
 • Thayne, M. (2012). Friends Like Mine: The Production of Socialised Subjectivity in the Attention Economy. Culture Machine, 13. 3.1.2020 tarihinde https:// culturemachine.net/wp-content/uploads/2019/01/471-1021-1-PB.pdf adresinden alındı.
 • Zulli, D. (2017). Capitalizing on the look: insights into the glance, attention economy, and Instagram. Critical Studies in Media Communication, 1-14.

Rethinking Social Media Through the Conceptualization of the Attention Economy

Year 2020, Issue 5, 94 - 122, 29.11.2020
https://doi.org/10.16878/gsuilet.829460

Abstract

The accelerated renewal and widespread use of new communication technologies have brought up the question of attention, which focuses on the time spent with the media and the content produced or consumed in the media, as an important issue in the field of communication studies. The attention of those, who use new media or social media platforms to consume content or actually produce an “advantage” with the content they consume, has become the most important economic value of the postmodern or digital age. This article, in the light of theoretical debates, will discuss what the new structuring of the means of communication has transformed the attention of media users into, and will lay out, based on the intellectual sources of the discussions in question, what types of intellectual expansions it has provided for the phenomenon of new media and attention.

References

 • Agamben, G. (2013). Kutsal İnsan. Çev. İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Agamben, G. (2018). İstisna Hali. Çev. Kemal Atakay, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Baudrillard, J.(2020). Tüketim Toplumu. Çev. Nilgün Tutal & Ferda Keskin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Baudrillard, J. 2013). Amerika. Çev. Yaşar Avunç, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bucher, T. (2012). A Technicity of Attention: How Software ‘Makes Sense’. Culture Machine, 13. 3 .1. 2020 tarihinde https://culturemachine.net/wp-content/ uploads/2019/01/470-993-1-PB.pdf adresinden alındı.
 • Crary, J. (2015). 7/24: Geç Kapitalizm ve Uykuların Sonu. Çev. Nedim Çatlı, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Elmer, G. (2018). Prospecting Facebook: the limits of the economy of attention. Media, Culture & Society, 00(0), 1-15.
 • Goldhaber, M. (1997). The attention economy and the Net. First Monday, 2(4). 3.1.2020 tarihinde https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/519/440 adresinden alındı.
 • Pettman, D. (2017). Sonsuz Dikkat Dağınıklığı: Gündelik Yaşamda Sosyal Medyaya Odaklanmak. Çev. Yunus Çetiner, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Terranova, T. (2012). Attention, Economy and the Brain. Culture Machine, 13. 3.1.2020 tarihinde https://culturemachine.net/wp-content/uploads/2019/01/465-973-1-PB.pdf adresinden alındı.
 • Thayne, M. (2012). Friends Like Mine: The Production of Socialised Subjectivity in the Attention Economy. Culture Machine, 13. 3.1.2020 tarihinde https:// culturemachine.net/wp-content/uploads/2019/01/471-1021-1-PB.pdf adresinden alındı.
 • Zulli, D. (2017). Capitalizing on the look: insights into the glance, attention economy, and Instagram. Critical Studies in Media Communication, 1-14.

Dikkat Ekonomisi Aracılığıyla Sosyal Medyayı Yeniden Düşünmek

Year 2020, Issue 5, 94 - 122, 29.11.2020
https://doi.org/10.16878/gsuilet.829460

Abstract

Yeni iletişim teknolojilerinin hızlanan yenilenmesi ve yaygınlaşan kullanımı medya ile geçirilen zamana ve medyada üretilen ya da tüketilen içeriğe yönelen dikkat sorunsalını iletişim çalışmaları alanında önemli bir konu olarak gündeme getirmiştir. Yeni medya ya da sosyal medya platformlarını içerik tüketmek ya da tükettiği içerikle aslında bir “fayda” üretmek için kullananların sarf ettiği dikkat, post-modern ya da dijital çağın en kayda değer ekonomik değerine dönüşmüştür. Bu yazıda iletişim araçlarının yeni yapılanmasının medya kullanıcılarının dikkatini günümüzde neye dönüştürdüğü kuramsal tartışmalar ışığında ele alınacak, söz konusu tartışmaların düşünsel kaynaklarına dayanarak yeni medya ve dikkat olgusuna ne tür düşünsel açılımlar getirebildiği serimlenecektir.

References

 • Agamben, G. (2013). Kutsal İnsan. Çev. İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Agamben, G. (2018). İstisna Hali. Çev. Kemal Atakay, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Baudrillard, J.(2020). Tüketim Toplumu. Çev. Nilgün Tutal & Ferda Keskin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Baudrillard, J. 2013). Amerika. Çev. Yaşar Avunç, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bucher, T. (2012). A Technicity of Attention: How Software ‘Makes Sense’. Culture Machine, 13. 3 .1. 2020 tarihinde https://culturemachine.net/wp-content/ uploads/2019/01/470-993-1-PB.pdf adresinden alındı.
 • Crary, J. (2015). 7/24: Geç Kapitalizm ve Uykuların Sonu. Çev. Nedim Çatlı, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Elmer, G. (2018). Prospecting Facebook: the limits of the economy of attention. Media, Culture & Society, 00(0), 1-15.
 • Goldhaber, M. (1997). The attention economy and the Net. First Monday, 2(4). 3.1.2020 tarihinde https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/519/440 adresinden alındı.
 • Pettman, D. (2017). Sonsuz Dikkat Dağınıklığı: Gündelik Yaşamda Sosyal Medyaya Odaklanmak. Çev. Yunus Çetiner, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Terranova, T. (2012). Attention, Economy and the Brain. Culture Machine, 13. 3.1.2020 tarihinde https://culturemachine.net/wp-content/uploads/2019/01/465-973-1-PB.pdf adresinden alındı.
 • Thayne, M. (2012). Friends Like Mine: The Production of Socialised Subjectivity in the Attention Economy. Culture Machine, 13. 3.1.2020 tarihinde https:// culturemachine.net/wp-content/uploads/2019/01/471-1021-1-PB.pdf adresinden alındı.
 • Zulli, D. (2017). Capitalizing on the look: insights into the glance, attention economy, and Instagram. Critical Studies in Media Communication, 1-14.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Nilgün TUTAL This is me (Primary Author)
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1535-7278
Türkiye


Yiğitalp ERTEM This is me
-
Türkiye

Publication Date November 29, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume , Issue 5

Cite

APA Tutal, N. & Ertem, Y. (2020). Dikkat Ekonomisi Aracılığıyla Sosyal Medyayı Yeniden Düşünmek . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , İleti-ş-im Özel Sayı: 5 , 94-122 . DOI: 10.16878/gsuilet.829460

Creative Commons Lisansı