PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Sanayi Kuruluşlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma: Kocaeli İli Sanayi Kuruluşları Örneği

Year 2010, Volume , Issue 12, 105 - 134, 01.02.2010

Abstract

References

 • AYDEDE Ceyda (2007), Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İstanbul, Mediacat Yayınları.
 • BAYRAKTARO⁄LU Gül, İLTER Burcu ve TANYERİ Mustafa (2009), Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Pazarlamada Yeni Bir Paradigmaya Doğru, İstanbul, Literatür Yayınları.
 • DAWKINS Jenny (2004), “Corporate Responsibility: The Communication Challenge”, Journal of Communication Management, V.9, 108-119.
 • DOZIER David M ve REPPER Fred C (2005), “Arafltırma fiirketleri ve Halkla İliflkiler Uygulamaları”, Çev: Elif Özsayar, Halkla İliflkiler ve İletiflim Yönetiminde Mükemmellik, James Grunig (ed.), İstanbul, Rota Yayınları, 201-234.
 • FITCH H.Gordon (1976), “Achieving Corporate Social Responsibility”, Academy of Management Review, January: 38-46.
 • HANDY Charles (2005), “İflletme Ne İçin Vardır?”, Çev: Murat Çetinbakıfl, Harvard Business Review fiirketlerin Toplumsal Sorumluluğu, İstanbul, Mess Yayınları.
 • KOTLER Philip ve LEE Nancy (2006), Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Çev. Sibel Kaçamak, İstanbul, Mediacat Yayınları.
 • L’ETANG Jacquie (ed.) (2002), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Halkla İliflkiler Etiği”, Çev. Ayfle Elif Emre, Halkla İliflkilerde Elefltirel Yaklaflımlar, Ankara, Vadi Yayınları, 153-187.
 • MOIR Lance (2001), “What Do We Mean By Corporate Social Responsibilty?”, Corporate Governance, 1, 2, 16-22.
 • MORSING Mette ve SCHULTZ Majken (2006), “Corporate Social Responsibilty Communication: Stakeholder Information, Response and Involvement Strategies”, Business Ethichs: A European Rewiew, Volume 15, Number 4, 323-338.
 • NEWSOM Doug, TURK Judy VanSlyke ve KRUCKEBERG Dean (2004), This is PR, Wadsworth / Thomson Learning.
 • POST James E, LAWRENCE Anne T ve WEBER James (2002), Business and Society:Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, New York, The McGraw-Hill Companies.
 • SEITHEL Fraser P (2001), Practise of Public Relations, Prentice Hall, New Jersey SMITH Craig (1994), “The New Corporate Philanthropy”, Harward Business
 • Review, May-June, 105-116.
 • THEAKER Alison (2006), Halkla İliflkilerin El Kitabı, Çev. Murat Yaz, İstanbul, Mediacat Yayınları.

Une recherche pour examiner la conception de responsabilité sociale des structures industrielles : Exemple d'une structure industrielle dans la ville de Kocaeli

Year 2010, Volume , Issue 12, 105 - 134, 01.02.2010

Abstract

Le corpus de cette recherche est composé de l'enquête "Les 500 structures industrielles les plus importantes de la Turquie" réalisée par ISO. Dans cette recherche il a été tenu compte des données diffusées sur le site internet de ISO en Novembre 2008, affichant la liste de 2007. Parmi les 84 structures installées à Kocaeli et apparaissant sur la liste, les cinq premières ont été choisies de façon volontaire. Pour pouvoir étudier la conception de responsabilité sociale de ces structures industrielles, il a été utilisé une méthode qualitative avec un entretien en profondeur et les résultats sont étudiés de style narratif, en restant fidèle aux déclarations originales des informateurs.

References

 • AYDEDE Ceyda (2007), Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İstanbul, Mediacat Yayınları.
 • BAYRAKTARO⁄LU Gül, İLTER Burcu ve TANYERİ Mustafa (2009), Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Pazarlamada Yeni Bir Paradigmaya Doğru, İstanbul, Literatür Yayınları.
 • DAWKINS Jenny (2004), “Corporate Responsibility: The Communication Challenge”, Journal of Communication Management, V.9, 108-119.
 • DOZIER David M ve REPPER Fred C (2005), “Arafltırma fiirketleri ve Halkla İliflkiler Uygulamaları”, Çev: Elif Özsayar, Halkla İliflkiler ve İletiflim Yönetiminde Mükemmellik, James Grunig (ed.), İstanbul, Rota Yayınları, 201-234.
 • FITCH H.Gordon (1976), “Achieving Corporate Social Responsibility”, Academy of Management Review, January: 38-46.
 • HANDY Charles (2005), “İflletme Ne İçin Vardır?”, Çev: Murat Çetinbakıfl, Harvard Business Review fiirketlerin Toplumsal Sorumluluğu, İstanbul, Mess Yayınları.
 • KOTLER Philip ve LEE Nancy (2006), Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Çev. Sibel Kaçamak, İstanbul, Mediacat Yayınları.
 • L’ETANG Jacquie (ed.) (2002), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Halkla İliflkiler Etiği”, Çev. Ayfle Elif Emre, Halkla İliflkilerde Elefltirel Yaklaflımlar, Ankara, Vadi Yayınları, 153-187.
 • MOIR Lance (2001), “What Do We Mean By Corporate Social Responsibilty?”, Corporate Governance, 1, 2, 16-22.
 • MORSING Mette ve SCHULTZ Majken (2006), “Corporate Social Responsibilty Communication: Stakeholder Information, Response and Involvement Strategies”, Business Ethichs: A European Rewiew, Volume 15, Number 4, 323-338.
 • NEWSOM Doug, TURK Judy VanSlyke ve KRUCKEBERG Dean (2004), This is PR, Wadsworth / Thomson Learning.
 • POST James E, LAWRENCE Anne T ve WEBER James (2002), Business and Society:Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, New York, The McGraw-Hill Companies.
 • SEITHEL Fraser P (2001), Practise of Public Relations, Prentice Hall, New Jersey SMITH Craig (1994), “The New Corporate Philanthropy”, Harward Business
 • Review, May-June, 105-116.
 • THEAKER Alison (2006), Halkla İliflkilerin El Kitabı, Çev. Murat Yaz, İstanbul, Mediacat Yayınları.

Sanayi Kuruluşlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma: Kocaeli İli Sanayi Kuruluşları Örneği

Year 2010, Volume , Issue 12, 105 - 134, 01.02.2010

Abstract

İSO tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" anketi, bu araştırmanın evreni olarak belirlenmiştir. Araştırmada, İSO'nun web sitesinden Kasım 2008'de temin edilen 2007 listesi esas alınmış ve örneklem, listede yer alan Kocaeli'ndeki 84 sanayi kuruluşu arasından ilk beş kuruluşun seçilmesiyle belirlenmiştir. Çalışmanın sorunsalı, kuruluşlar bünyesinde iletişim çalışmalarının profesyonelce yapılıyor olmasını gerektirmektedir, ancak ilk beş sıradaki kuruluştan birinin bu standarda uymaması nedeniyle örneklem listenin altıncı sırasındaki kuruluşu da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Örneklemi oluşturan kuruluşların Türkiye'deki sanayi yatırımlarının tümünü temsil etmesi mümkün değildir. Ancak örneklemin ilk iki sırasında yer alan kurumların, Türkiye sıralamasında da birinci ve ikinci konuma sahip olmaları araştırmada elde edilen verileri dikkat çekici kılmaktadır. Sanayi kuruluşlarının sosyal sorumluluk anlayışlarını incelemeye yönelik bu araştırmada; iletişim yöneticileriyle niteliksel derinlemesine mülakat yöntemi seçilmiş, bulgular bilgi kaynaklarının özgün ifadelerine bağlı kalarak anlatısal (ifadesel) yöntemle değerlendirilmiştir.

References

 • AYDEDE Ceyda (2007), Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İstanbul, Mediacat Yayınları.
 • BAYRAKTARO⁄LU Gül, İLTER Burcu ve TANYERİ Mustafa (2009), Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Pazarlamada Yeni Bir Paradigmaya Doğru, İstanbul, Literatür Yayınları.
 • DAWKINS Jenny (2004), “Corporate Responsibility: The Communication Challenge”, Journal of Communication Management, V.9, 108-119.
 • DOZIER David M ve REPPER Fred C (2005), “Arafltırma fiirketleri ve Halkla İliflkiler Uygulamaları”, Çev: Elif Özsayar, Halkla İliflkiler ve İletiflim Yönetiminde Mükemmellik, James Grunig (ed.), İstanbul, Rota Yayınları, 201-234.
 • FITCH H.Gordon (1976), “Achieving Corporate Social Responsibility”, Academy of Management Review, January: 38-46.
 • HANDY Charles (2005), “İflletme Ne İçin Vardır?”, Çev: Murat Çetinbakıfl, Harvard Business Review fiirketlerin Toplumsal Sorumluluğu, İstanbul, Mess Yayınları.
 • KOTLER Philip ve LEE Nancy (2006), Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Çev. Sibel Kaçamak, İstanbul, Mediacat Yayınları.
 • L’ETANG Jacquie (ed.) (2002), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Halkla İliflkiler Etiği”, Çev. Ayfle Elif Emre, Halkla İliflkilerde Elefltirel Yaklaflımlar, Ankara, Vadi Yayınları, 153-187.
 • MOIR Lance (2001), “What Do We Mean By Corporate Social Responsibilty?”, Corporate Governance, 1, 2, 16-22.
 • MORSING Mette ve SCHULTZ Majken (2006), “Corporate Social Responsibilty Communication: Stakeholder Information, Response and Involvement Strategies”, Business Ethichs: A European Rewiew, Volume 15, Number 4, 323-338.
 • NEWSOM Doug, TURK Judy VanSlyke ve KRUCKEBERG Dean (2004), This is PR, Wadsworth / Thomson Learning.
 • POST James E, LAWRENCE Anne T ve WEBER James (2002), Business and Society:Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, New York, The McGraw-Hill Companies.
 • SEITHEL Fraser P (2001), Practise of Public Relations, Prentice Hall, New Jersey SMITH Craig (1994), “The New Corporate Philanthropy”, Harward Business
 • Review, May-June, 105-116.
 • THEAKER Alison (2006), Halkla İliflkilerin El Kitabı, Çev. Murat Yaz, İstanbul, Mediacat Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Yrd. Doç. Dr. Tuğçe GÜREL This is me

Publication Date February 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume , Issue 12

Cite

APA Gürel, Y. D. D. T. (2010). Sanayi Kuruluşlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma: Kocaeli İli Sanayi Kuruluşları Örneği . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (12) , 105-134 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7367/96460

Creative Commons Lisansı