PDF EndNote BibTex RIS Cite

Kurum İçi İletişimde Yeni Bir Yaklaşım: e-learning

Year 2005, Issue 2, 37 - 53, 01.06.2005

Abstract

The new approach about knowledge-based economy results in an increased demand for knowledge and communicative workers who are capable of higherorder thinking and reasoning to solve intricate problems in the work place. There is a need to build more cost-effective and efficient workplace learning and communication environments to meet both individual and organizational objectives. E-learning, defined as instructional, communicative content and learning experiences delivered by electronic technologies, including the Internet, intranets, extranets in this paper successfully breaks limitations of time, space and creates benefits, including reduced costs, regulatory compliance, meeting business needs and retraining of employees. This paper aims to discover to what extents internal communication using elearning assists organizational learning. Internal communication management seeks to achieve support from internal stakeholders through building "two-way" relationship which is designed "open, trusting and credible relationship" with employees constituencies will follow. All employees feel valued and are supported in developing their knowledge, skills and potential. They are engaged at the earliest possible in influencing organizational decisions, sharing informations, learning and problem solving. E-learning, as a new internal communication tool, supplies communications processes up, down and across the organization which everyone understand clearly and can access readily. In this study, following a review of the internal and organizational communication literature, an empirical study was designed to evaluate the essences of experience relating to communication and e-learning within public and private organizations. A representative sample of employees will be interviewed with a questionnaire. Transcripts of interviews will be analyzed, coded and the essences of experience will collectively be synthesized in the description. Findings will be compared with the literature.

Kurum İçi İletişimde Yeni Bir Yaklaşım: e-learning

Year 2005, Issue 2, 37 - 53, 01.06.2005

Abstract

Kurum İçi İletişimde Yeni Bir Yaklaşım: e-learning

Year 2005, Issue 2, 37 - 53, 01.06.2005

Abstract

İnternet teknolojileri sayesinde hızla değişen ve oldukça rekabetçi bir hale dönüşen iş dünyasında sadece farklı terminolojilerle değil, aynı zamanda yeni uygulamalarla da karşılaşılmaktadır. Yeni ekonomide "bilgi" kurumların en önemli değerlerinden biri haline gelmiştir ve bu kapsamda kuruma getirilen yeni iletişim ve öğrenim tarzlarından biri olan e-learning sayesinde kurum içi iletişim etkin şekilde sağlanmış ve kurumun entelektüel sermayesi korunmuş olmaktadır. Bilgisayar destekli elearning modeli sayesinde çalışanlara, kariyerlerinin her evresinde, ihtiyaç duyduklarında erişebilecekleri gelişim olanakları sağlanabilmekte; çalışanların işe bağlılıkları, motivasyonları, kuruma aidiyet duyguları ve iş memnuniyetleri arttırılabilmekte ve dolayısıyla kurum içi iletişim daha etkin hale gelmektedir. Bu makalede, e-learning stratejilerinin kurumlara nasıl uyarlanabileceği, yeni bir kurum içi iletişim aracı olarak kullanılan elearning sayesinde, kurumların gereksiz zaman kaybını önleyerek ve daha az maliyetle nasıl daha etkin iletişim ve eğitim faaliyetleri gerçeleştirebildikleri, 175 katılımcıyla yapılan bir ampirik çalışma ve bulguları ile desteklenerek incelenmiştir.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ar. Gör. Elgiz YILMAZ This is me

Publication Date June 1, 2005
Published in Issue Year 2005, Volume , Issue 2

Cite

APA Yılmaz, A. G. E. (2005). Kurum İçi İletişimde Yeni Bir Yaklaşım: e-learning . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (2) , 37-53 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7377/96575

Creative Commons Lisansı