Conference Paper
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Görsel Kimlik Göstergeleri Açısından "Arçelik" Firması Web Sayfası İncelemesi

Year 2004, Volume , Issue 1, 99 - 114, 01.04.2004

Abstract

The purpose of this study is to conduct a research regarding the meanings of elements forming the selected company's visual identity such as logo, writing characters, colors, trade characters, and identity their appropriateness and contribution to the corporate identity. We have also stated which public relations tools on the internet have been used by the analyzed company's web site. The company that we have chosen for analysis is Arçelik, which has the highest net sales figure in the "Top 500 Companies" study conducted by Istanbul Chamber of Industry in 2002. The web site has been analyzed in a selective manner employing an analysis technique benefiting from semiotic theories. The company's main page has been analyzed assuming that visual identity signs the place on the main page of a company.

Görsel Kimlik Göstergeleri Açısından "Arçelik" Firması Web Sayfası İncelemesi

Year 2004, Volume , Issue 1, 99 - 114, 01.04.2004

Abstract

Görsel Kimlik Göstergeleri Açısından "Arçelik" Firması Web Sayfası İncelemesi

Year 2004, Volume , Issue 1, 99 - 114, 01.04.2004

Abstract

Bu çalışmanın amacı; seçtiğimiz kuruluşun görsel kimliğini oluşturan logo, yazı karakteri, renkler, tecimsel karakter öğesi gibi öğelerin anlamlarını araştırmak ve bunların kuruluşun kimliğine uygunluğunu, katkısını belirlemektir. Web sitesi incelenen kuruluşun internette halkla ilişkiler araçlarının hangilerinden yaralandığı da ayrıca belirtilmiştir. İncelemek üzere seçtiğimiz kuruluş; İstanbul Sanayi Odası'nın 2002 yılında yaptığı "En Büyük 500 Şirket" araştırmasında en yüksek ciroya sahip olan Arçelik Firması'dır. Web sitesi seçmeci bir tutumla göstergebilim kuramlarından yaralanarak oluşturulan çözümleme yöntemine göre incelenmiştir. Görsel kimlik göstergelerinin bir kuruluşa ait web sitesinin ana sayfasında yer alması varsayımından yola çıkarak; kuruluşun internet sitesindeki ana sayfası incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda; çözümlemelerden elde edilen bulgular ışığında Arçelik'in görsel kimlik göstergelerinin kuruluşun vermek istediği mesaj doğrultusunda bilinçli olarak seçildiği saptanmıştır.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Yrd. Doç. Dr. Banu Baskan KARSAK This is me

Publication Date April 1, 2004
Published in Issue Year 2004, Volume , Issue 1

Cite

APA Karsak, Y. D. D. B. B. (2004). Görsel Kimlik Göstergeleri Açısından "Arçelik" Firması Web Sayfası İncelemesi . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (1) , 99-114 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7378/96590

Creative Commons Lisansı