Issue: 1, 4/1/04

Year: 2004

Articles

2. Türkiye'de Radyonun Değişen Kültürel İşlevi İstanbul'daki Taksi Şoförleri Üzerine Bir Araştırma

Research Article

7. Uyarlamak m›? Uyumlanmak m›? : “Tersyüz-Adaptation”

8. Reklamlarda Yabancı Dil Kullanımı

Creative Commons Lisansı