PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Reklamlarda Yabancı Dil Kullanımı

Year 2004, Volume , Issue 1, 01.04.2004

Abstract

Reklamlarda Yabancı Dil Kullanımı

Year 2004, Volume , Issue 1, 01.04.2004

Abstract

La publicité emploie de multiples moyens de manipulation langagière et l'emploi des mots étrangers ou des expressions étrangères, en est un des plus répandus en Turquie. Or, la publicité étant une des composantes de notre culture quotidienne, cet usage n'est pas sans influencer notre langue et s'y infiltrer d'une façon plus ou moins durable. Dans le but d'analyser l'emploi des mots étrangers dans les publicités, nous avons recueilli, les mots d'emprunt employés dans les publicités entre les dates Mars 2003-Juin 2003 et nous les avons classés selon leur mode d'utilisation, tout en tâchant de découvrir leur signification secondaire. Nous avons constaté que dans les publicités la langue étrangere est utilisée sous trois formes: l'emprunt intégré, l'emprunt direct et les hybrides. Ces mots, plutôt que la fonction informative, ont la fonction suggestive. On peut donc dire que les mots d'emprunt privilégient les significations symboliques et imaginaires des biens de consommation, en reflétant les valeurs d'un monde "idéal" telles que la modernité, le prestige, l'élégance, la technologie.

Reklamlarda Yabancı Dil Kullanımı

Year 2004, Volume , Issue 1, 01.04.2004

Abstract

Reklam birçok dilsel yönlendirme biçiminden yararlanır, yabancı sözcüklerin ya da anlatımların kullanılması da Türkiye'de en sık yararlanılan yöntemlerdendir. Reklam günlük kültürümüzün bileşenlerinden biri olduğundan, bu kullanımlar az çok kalıcı bir biçimde günlük dili de etkiler. Reklamlarda yabancı dil kullanımını incelemek amacıyla, Mart 2003-Haziran 2003 tarihleri arasında reklamlarda kullanılan yabancı sözcükleri toplayarak kullanım biçimlerine göre sınıflandırmaya ve ikincil anlamlarını saptamaya çalıştık. Bunun sonucunda reklamlarda yabancı dilin üç biçimde kullanıldığını bulguladık: Türkçeye uygunlaştırılmış sözcükler, doğrudan alınan sözcükler ve melezlemeler. Bu sözcükler bilgilendirici işlevden çok, ikna etme işlevi görürler. Dolayısıyla yabancı sözcüklerin, ülküsel bir evrenin modernlik, saygınlık, zarafet ve teknoloji gibi değerlerini yansıtarak tüketim mallarının simgesel ve düşsel anlamlarını öne çıkardıklarını söyleyebiliriz.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Yrd. Doç. Dr. Halime YÜCEL This is me

Publication Date April 1, 2004
Published in Issue Year 2004, Volume , Issue 1

Cite

APA Yücel, Y. D. D. H. (2004). Reklamlarda Yabancı Dil Kullanımı . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (1) , . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7378/96592

Creative Commons Lisansı