PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Döngü Uzmanları (Spin Doctors), Medyatik Yalan ve Kamu Manipülasyonu

Year 2004, Volume , Issue 1, 01.04.2004

Abstract

We might call disinformation, spin and other manipulation techniques as the tools for propaganda. That employed by the institutions of the military, political, economic and social power. A negative approach to the meanings of the above terms has been analyzed and defined as the "spin doctors". Those are real actors using the unseen mechanism of the public communication to manipulate the public opinion. In this study, the unethical techniques of those actors' role in the public communication are merely scrutinized with the perspective of the "international communication in war", definitely not with the corporate level. Where the journalism interfere public relations in the form of manipulation which has also been an enlightening for the orientation of this study since the "engineering consent" leads the "engineering war". That subsequently allows us to conduct how the lines are drawn. For the above end, a critical research in the literature has been made with a particular attention to the public interest from the critics in public relations, journalists and to the public relations' theoreticians. As a result, public relations' two-way model-based on transparency and consensus building "anti-Machiavellian" approach-via the study conducted has proved that the unethical applications could meet a resistance in the sophisticated global communication in the future.

Döngü Uzmanları (Spin Doctors), Medyatik Yalan ve Kamu Manipülasyonu

Year 2004, Volume , Issue 1, 01.04.2004

Abstract

Döngü Uzmanları (Spin Doctors), Medyatik Yalan ve Kamu Manipülasyonu

Year 2004, Volume , Issue 1, 01.04.2004

Abstract

Propagandanın temel araçları diyebileceğimiz dezenformasyon, spin (döngü) ve diğer manipülasyon teknikleri, savaş ya da barış zamanlarında kamu yararının tamamen karşısında yer alarak sosyal, ekonomik ve siyasi ya da askeri gücün kurumlarına hizmet ederler. Bu makalede, negatif bir anlam yüklenerek "döngü uzmanı" (spin doctor) olarak adlandırılan ve toplumun görünmeyen mekanizmasını kitle iletişim araçlarını kullanarak manipüle eden kişilerin başvurdukları etik dışı tekniklerin yalnızca işletme odaklı olarak değil, kamusal iletişimin çeşitli boyutlarında uluslararası "savaş iletişimi"nin hizmetinde nasıl kullanıldığı incelenmiştir. Halkla ilişkilerin özellikle de gazetecilik uygulamalarıyla iç içe geçtiği uygulamaların ışığında; "rıza mühendisliğinden "savaş mühendisliğine kadar gidebilen tek yönlü, kamu zihnine ulaşan yolda "hatların nasıl çekildiği" ele alınmıştır. Bu amaçla modern halkla ilişkilerin kurucularından iletişim eleştirmenlerine, gazetecilerden halkla ilişkiler teorisyenlerine "kamu yararını" temel alan eleştirel bir literatür taraması yapılmıştır. Sonuç olarak halkla ilişkilerin iki yönlü iletişim modelinin diyaloga, şeffaflığa ve "consensus" oluşturmaya dayalı anti-Makyavelist özelliğinin gelecekte küresel iletişim sisteminde daha da sofistike bir hal alabilecek etik dışı uygulamalara karşı koyabileceği ortaya konulmuştur.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ar. Gör. İnci ÇINARLI This is me

Publication Date April 1, 2004
Published in Issue Year 2004, Volume , Issue 1

Cite

APA Çınarlı, A. G. İ. (2004). Döngü Uzmanları (Spin Doctors), Medyatik Yalan ve Kamu Manipülasyonu . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (1) , . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7378/96594

Creative Commons Lisansı