PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

-

Year 2013, Volume , Issue , 133 - 154, 27.10.2014

Abstract

Why healthy male is ideal male in men’s magazines? Hegemonic masculinity and popular health discourse in Men’s Health magazineResearches on men’s health discourse, especially within popular media representations, have questioned some of the assumptions presented concerning masculinity and men’s health, and have predominantly focused on the connections between hegemonic masculinity and unhealthy practices. Men’s magazines as a popular media sphere, construct a discourse presenting advices about gathering health, well-being, perfectible or perfect male body and warning about threatening health risks. Men’s Health magazine represent a media sphere where the discourse of hegemonic masculinity and popular health have been constructed. In this magazine, neo-liberal models of health are generally emphasized and men are presented as active and entrepreneurial individuals who are able to maintain their own health within contexts appropriate to discourse of hegemonic masculinity and through the ‘rational management of risk’. In this study, texts in the magazines have been examined, which are representing healthy male who is willing to maintain his own health and able to take responsibility for his own health. Three issues of Men’s Health magazine (June-July-August 2012) –Turkey editions– have been analyzed through critical discourse analysis in order to highlight the neo-liberal models of health which are represented as the grounds of the advices presented in the texts. Findings reveal that Men’s Health has given health advices both promoting neo-liberal models of health and reproducing a type of hegemonic masculinity associated with negative health attitudes and behaviours.

References

 • ALEMDAROĞLU Ayça ve Neslihan Demirtaş (2004), “Biz Türk Erkeklerini Böyle Bilmezdik: Mynet’te Erkeklik Halleri”, Toplum ve Bilim Dergisi (Erkeklik), 101: 206-224.
 • ALEXANDER Susan M. (2003), “Stylish Hard Bodies: Branded Masculinity in Men’s Health Magazine”, Sociological Perspectives, 46(4): 535-554.
 • BECK-GERNSHEIM Elisabeth (2000), “Health and Responsibility: From Social Change to Technological Change and Vice Versa”, (ed.) Barbara Adam vd., The Risk Society and Beyond: Critical Issues for Social Theory, London, Sage. BECK Ulrich (1992), Risk Society: Towards a New Modernity, London, Sage. BENWELL Bethan (2004), “Ironic Discourse: Evasive Masculinity in Men’s Lifestyle Magazines”, Men and Masculinities, 7(1): 3-21.
 • BENWELL Bethan (2003), “Introduction: Masculinity and Men’s Lifestyle Magazines”, Bethan Benwell (ed.), Masculinity and Men’s Lifestyle Magazines, Oxford Blackwell.
 • BONI Federico (2002), “Framing Media Masculinities: Men’s Lifestyle Magazines and the Biopolitics of the Male Body”, European Journal of Communication, 17(4): 465-478.
 • BUNTON Robin ve Paul Crawshaw (2002), “Consuming Men’s Health: Risk, Ritual and Ambivalence in Men’s Lifestyle Magazines”, Saras Henderson ve Alan Petersen (ed.), Consuming Health: The Commodification of Health Care, London, Routledge.

Erkek Dergilerinde Sağlıklı Erkek Neden İdeal Erkektir? Men’s Health Dergisi'nde Hegemonik Erkeklik ve Popüler Sağlık Söylemi

Year 2013, Volume , Issue , 133 - 154, 27.10.2014

Abstract

Erkeğin sağlığı söylemi ile ilgilenen araştırmalar, özellikle popüler
medya temsillerinde, erkekliğe ve erkeğin sağlığına ilişkin bazı varsayımları
sorgulamakta, ağırlıklı olarak da hegemonik erkeklik ve sağlığa zararlı
pratikler arasındaki bağlantılar üzerine odaklanmaktadır. Popüler bir medya
alanı olarak erkek dergileri, sağlığın, mutluluğun, mükemmelleştirilebilir
ya da mükemmel erkek bedeninin elde edilebilmesi amacıyla ve erkeğin
sağlığını tehdit eden risklerin ortadan kaldırılabilmesi için alınması gereken
önlemlere ilişkin çeşitli önerilerde bulunan bir söylem inşa etmektedir.
Men’s Health Dergisi, hegemonik erkeklik ve popüler sağlık söyleminin
inşa edildiği bir medya alanını temsil etmektedir. Dergide, genellikle neoliberal
sağlık modelleri vurgulanmakta ve erkekler, hegemonik erkeklik
söylemine uygun bağlamlarda ve 'mantıklı risk yönetimi' aracılığıyla kendi
sağlığını koruyabilen aktif ve girişimci bireyler olarak sunulmaktadır. Bu
çalışmada, kendi sağlığını korumak için istekli olan ve kendi sağlığı için
sorumluluk alabilen sağlıklı erkeği inşa eden dergi metinleri incelenmiştir.
Bu metinlerde yer alan önerilerin nedeni olarak gösterilen neo-liberal sağlık
modellerini ortaya koyabilmek için Men’s Health Dergisi'nin üç sayısı
(Haziran-Temmuz-Ağustos 2012) –Türkiye baskıları–, eleştirel söylem
çözümlemesi aracılığıyla çözümlenmiştir. Çözümleme sonucunda, derginin
hem neo-liberal sağlık modellerine uygun olarak hem de olumsuz sağlık
tutumları ve davranışları ile ilişkili bir hegemonik erkeklik biçimini yeniden
üreterek sağlık önerilerinde bulunduğu belirlenmiştir.

anahtar kelimeler: erkek dergileri, Men’s Health Dergisi,
hegemonik erkeklik, popüler sağlık

References

 • ALEMDAROĞLU Ayça ve Neslihan Demirtaş (2004), “Biz Türk Erkeklerini Böyle Bilmezdik: Mynet’te Erkeklik Halleri”, Toplum ve Bilim Dergisi (Erkeklik), 101: 206-224.
 • ALEXANDER Susan M. (2003), “Stylish Hard Bodies: Branded Masculinity in Men’s Health Magazine”, Sociological Perspectives, 46(4): 535-554.
 • BECK-GERNSHEIM Elisabeth (2000), “Health and Responsibility: From Social Change to Technological Change and Vice Versa”, (ed.) Barbara Adam vd., The Risk Society and Beyond: Critical Issues for Social Theory, London, Sage. BECK Ulrich (1992), Risk Society: Towards a New Modernity, London, Sage. BENWELL Bethan (2004), “Ironic Discourse: Evasive Masculinity in Men’s Lifestyle Magazines”, Men and Masculinities, 7(1): 3-21.
 • BENWELL Bethan (2003), “Introduction: Masculinity and Men’s Lifestyle Magazines”, Bethan Benwell (ed.), Masculinity and Men’s Lifestyle Magazines, Oxford Blackwell.
 • BONI Federico (2002), “Framing Media Masculinities: Men’s Lifestyle Magazines and the Biopolitics of the Male Body”, European Journal of Communication, 17(4): 465-478.
 • BUNTON Robin ve Paul Crawshaw (2002), “Consuming Men’s Health: Risk, Ritual and Ambivalence in Men’s Lifestyle Magazines”, Saras Henderson ve Alan Petersen (ed.), Consuming Health: The Commodification of Health Care, London, Routledge.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

İlker ERDOĞAN

Publication Date October 27, 2014
Published in Issue Year 2013, Volume , Issue

Cite

APA Erdoğan, İ. (2014). Erkek Dergilerinde Sağlıklı Erkek Neden İdeal Erkektir? Men’s Health Dergisi'nde Hegemonik Erkeklik ve Popüler Sağlık Söylemi . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , ÖZEL SAYI: 3 (SAĞLIK İLETİŞİMİ) , 133-154 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7383/96662

Creative Commons Lisansı