"Ce film nous a fait du bien" Une etude de cas sur la reception filmique
"Ce film nous a fait du bien" Une etude de cas sur la reception filmique
"Ce film nous a fait du bien" Une etude de cas sur la reception filmique

Dr. Hülya Uğur TANRIÖVER [1]

150 213

Dans le champ des études cinématographiques, tout comme dans celui, plus large, des études en communication, ce sont surtout les recherches centrées sur les réalisateurs et les textes (les films) qui ont longtemps dominé. Ce n'est que vers les années 70 que la réception des textes / oeuvres cinématographiques commence à intéresser les chercheurs qui découvrent l'importance de l'interdisciplinarité dans l'analyse de films, empruntant ainsi des outils théoriques et méthodologiques, à la sociologie, à l'ethnographie, ou encore aux nouvelles disciplines comme les cultural et gender studies. Dans cet article traitant des résultats d'un premier travail sur le terrain réalisé à Istanbul, en 2004, à partir d'une double problématique (réception / lecture de films, et études de genre), nous essayons de discuter aussi bien les approches théoriques et méthodologiques de ce type de recherches que les concepts de lectures référentielle et critique, de contexte de réception ou encore de discours et mémoire cinématographiques qui ressortissant à cette étude de cas.
Genel olarak iletişim çalışmaları alanında olduğu gibi, sinema araştırmaları konusunda da, uzun süre, yönetmen ve metin (film) odaklı çalışmalar egemen olmuştur. Ancak70'li yıllarda, film analizlerinde disiplinlerarasılığın önemini keşfederek, sosyoloji, etnografi, ya da cultural ve gender studies gibi yeni disiplinlerin kuramsal ve yöntemsel araçlarını kullanmaya başlayan araştırmacılar sinematografik metinlerin / yapıtların alımlanmasıyla ilgilenmeye başlamışlardır. İstanbul'da, 2004 yılında gerçekleştirdiğimiz bir ilk saha çalışmasının sonuçlarını ele alan bu makalede, ikili bir sorunsaldan (film alımlama/okuma ve toplumsal cinsiyet araştırmaları) hareketle, hem bu tür araştırmalarda kullanılan kuramsal ve yöntemsel yaklaşımları, hem de bu örnek olaydan çıkarsadığımız, göndermesel ve eleştirel okuma, alımlama bağlamı ya da sinemasal söylem ve bellek gibi kavramları tartışmaya çalışıyoruz.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Dr. Hülya Uğur TANRIÖVER

Bibtex @ { gsuilet96587, journal = {Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi}, issn = {1305-2411}, eissn = {2548-124X}, address = {Galatasaray Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {1}, pages = { - }, doi = {}, title = {\"Ce film nous a fait du bien\" Une etude de cas sur la reception filmique}, key = {cite}, author = {TANRIÖVER, Dr. Hülya Uğur} }
APA TANRIÖVER, D . (2014). "Ce film nous a fait du bien" Une etude de cas sur la reception filmique. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, 1 (1), . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96587
MLA TANRIÖVER, D . "&quot;Ce film nous a fait du bien&quot; Une etude de cas sur la reception filmique". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 1 (2014): <http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96587>
Chicago TANRIÖVER, D . "&quot;Ce film nous a fait du bien&quot; Une etude de cas sur la reception filmique". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 1 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - &quot;Ce film nous a fait du bien&quot; Une etude de cas sur la reception filmique AU - Dr. Hülya Uğur TANRIÖVER Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 1 IS - 1 SN - 1305-2411-2548-124X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi &quot;Ce film nous a fait du bien&quot; Une etude de cas sur la reception filmique %A Dr. Hülya Uğur TANRIÖVER %T &quot;Ce film nous a fait du bien&quot; Une etude de cas sur la reception filmique %D 2014 %J Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi %P 1305-2411-2548-124X %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD TANRIÖVER, Dr. Hülya Uğur . "&quot;Ce film nous a fait du bien&quot; Une etude de cas sur la reception filmique". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 1 / 1 (Şubat 2014): -.