Sayı: 1, 1.04.2004

Yıl: 2004

Makaleler

2. Türkiye'de Radyonun Değişen Kültürel İşlevi İstanbul'daki Taksi Şoförleri Üzerine Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

5. “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın Sinema Dili Bağlamında Yeniden Okunması

Araştırma Makalesi

7. Uyarlamak m›? Uyumlanmak m›? : “Tersyüz-Adaptation”

8. Reklamlarda Yabancı Dil Kullanımı

Creative Commons Lisansı