Sayı: 1

Yıl: 2004

Makaleler

2. Türkiye'de Radyonun Değişen Kültürel İşlevi İstanbul'daki Taksi Şoförleri Üzerine Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

5. “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın Sinema Dili Bağlamında Yeniden Okunması

Araştırma Makalesi

7. Uyarlamak m›? Uyumlanmak m›? : “Tersyüz-Adaptation”