Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 21, Sayfalar 79 - 102 2014-12-02

Toplumsal Hareketler ve Eylem Pratikleri: İletişim Bilimleri Açısından Otorite Mekânlarına Müdahale Olarak Hrant Dink Eylemleri

Esengül Ayyıldız [1] , Kaan Taşbaşı [2]

304 750

Social Movements and Acts in Urban Public Places: Looking at Hrant Dink Protests as an Intervention to the Places of Authority through the Communication Studies Perspective This paper attempts to comprehend the varying ways that civic struggles use urban spaces within the conceptual framework drawn by the contents of communicative action, participation and communicative city. While the possibilities and impossibilities that the city contains in this context are taken into consideration, a contradiction within the city will be the starting point: While there stands emancipatory/emancipative potential on one hand, on the contrary, there exists the premise that the urban spaces (i.e. squares, streets, periphery of public facilities) are places of authority. The paper argues that, as these places of authority are used as the main stage of resistance by the social movements, they become the subject of struggle in terms of opening new terrains of communication. The essentials of the communicative city are considered in the study within the time period starting from the Hrant Dink’s murder, suggesting that social movements are conflicting in nature and the stages of the city are areas of struggle. This suggestion implies that the urban spaces are the main areas of expression for civic struggle where people are able to speak, oppose and seek rights through varying means of political participation and communicative action. What is remarkable here is how people open themselves these areas despite all barriers and restrictions via using the contexts of communicative city.

Bu çalışmanın hedefi, yurttaşların mücadele biçimlerinin kent alanlarını ne denli farklı kullanabildiklerini iletişim eylemi, katılım ve iletişimsel kent kavramları etrafında anlamaktır. Kentin bu anlamda sunduğu olanaklar ve olanaksızlıklar ele alınırken, iki çelişik durumdan hareket edilecektir: Kentsel mekânın özgürlükçü/özgürleştirici potansiyeli bir tarafta dururken, tam karşısında da meydanlar da dâhil olmak üzere, sokaklar, kamu binalarının önleri gibi kentsel mekânların birer otorite mekânı olduğu önkabülü durmaktadır… Bu otorite mekânları, toplumsal hareketler tarafından direnişlerin ana sahnesi haline getirilirken, kent mekânlarının, yeni iletişim alanları açmak bakımından da mücadele konusu olduğu, ileri sürülecektir.

Çalışmada, iletişimsel kent kavramının içerdiği tüm esaslar, toplumsal hareketlerin çatışmacı karakteri ile kent sahnelerinin çatışma alanları olduğu noktasından hareketle, Hrant Dink’in öldürülmesiyle başlayan eylemler süresince ele alınıp yorumlanmıştır. Böylece kent alanları, eylemci yurttaş topluluklarının temel ifade alanları, yurttaşların farklı iletişim biçimleriyle konuştuğu ve itiraz ettiği, hak aradığı bir politik katılım alanı ve iletişim eylemi ortamı olmuştur. Bu süreçte dikkat çekici olan, kentin iletişimsel olanaklarının buna özgürce izin vermesi değil, yurttaşların tüm kısıtlamalara ve engellere rağmen, kentin iletişimsel ortamlarını kullanarak kendilerine alan açmalarıdır.

anahtar kelimeler: otorite mekânları, iletişimsel kent, toplumsal hareketler, eylem, iletişimsel eylem

 • BUMİN Kürşat (1990), Demokrasi Arayışında Kent, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • CARPENTIER Nico (2008), “The Belly of the City: Alternative Communicative
 • City Networks”, International Communication Gazette, ed. G. Gumbert and S. Drucker, 70 (3-4): 237-255. ÇAKIR Bawer, “Hrant Dink” Caddesi AKP Engeline Takıldı”, www.bianet.org, 9 Şubat 2010.
 • DAHLGREN Peter (2005), “The Public Sphere: Linking the Media and Civic
 • Culture”, Media Anthropology, Ed. Eric W. Rothenbuhler, Mihai Coman, 318329, Thousand Oaks, Sage Publications.
 • GOFFMAN Erwing (2009), Gündelik Yaşamda Benliğin Sunumu, Çev. Barış
 • Cezar, İstanbul, Metis Yayınları. 101 GUMBERT G. ve DRUCKER S. J. (2008), ”Communicative Cities”, International Communication Gazette, ed. G. Gumbert and S. Drucker, 70 (3-4): 195.
 • GUZMAN-CONCHA, Cesar (2012), “The Students’ Rebellion in Chile: Occupy Protest or Classic Social Movement?”, Social Movement Studies, 11(3/4), 408-4
 • HARVEY David (2008), Umut Mekânları, Çev. Zeynep Gambetti, İstanbul, Metis Yayınları.
 • HARVEY David (2013), Asi Şehirler, Çev. Ayşe Deniz Temiz, İstanbul, Metis Yayınları.
 • KÜMBETOĞLU B. (2005), Sosyolojide Ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, İstanbul, Bağlam Yayınları.
 • LABORIT Henry (1990), İnsan ve Kent, Çev. Bertan Onaran, İstanbul, Payel Yayınları.
 • MUMFORD Lewis (1996), “Görünmeyen Kent”, Çev. M. H. Doğan Cogito: Sayı 8: 169-173, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • MUMFORD Lewis (2003), “What is a City?”, The City Reader, ed. R. T. LeGates ve F. Scout, New York, Routledge Publishing.
 • NALBANTOĞLU Hasan Ünal (2003), Üniversite A.Ş.’de bir ‘homo academicus’: ‘Ersatz’ Yuppie Akademisyen, Toplum ve Bilim, Sayı 97: 7-42, İstanbul: Birikim Yayınları.
 • ÖZCAN Emine (2007), “Dink Cinayetine Dört Bir Yandan Protesto”, www. bianet.org, 22 Ocak 2007.
 • ÖRER Ayça (2007), “On Binler Hrant Dink’i Uğurladı”, www.bianet.org, 23 Ocak 2007.
 • PETROPOULOU Chryssanthi (2010), “From the December Youth Uprising to the Rebirth of Urban Social Movements: A Space-Time Approach”, International Journal of Urban and Regional Research, Volume 34. 217-24.
 • RITZER George (2013), Sosyoloji Kuramları, Himmet Hülür, Ankara, De Ki Basım Yayım.
 • SCOTT James C. (1995), Tahakküm ve Direniş Sanatları: Gizli Senaryolar, Çev. Alev Türker, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • SENETT Richard (1999), Gözün Vicdanı, Çev. Süha Sertabiboğlu ve Can Kurultay, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • SENNETT Richard (1996), Kamusal İnsanın Çöküşü, Çev. Serpil Durak ve Abdullah Yılmaz, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • SOJA Edward W. (2000), Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions, Oxford, Blackwell Publishing.
 • TÜRKOĞLU Nurçay (2011), “Mediated Public Voices Need Theory to be Heard”, CM: Communication Management Quarterly, 21 (2011): 141-158.
 • TÜRKOĞLU Nurçay (2003), Kitle İletişimi ve Kültür, İstanbul, Naos Yayınları.
 • YILDIRIM Yavuz (2013), “Kent Aracılığı ile Ortak Alanı Kurmak: Öfkeliler ve İşgal
 • Et Hareketleri”, Mülkiye Dergisi, 37(1), 143-152. http://www.hrantdink.org/?HrantDink=10
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Esengül Ayyıldız

Yazar: Kaan Taşbaşı

Bibtex
APA Ayyıldız, E , Taşbaşı, K . (). . , 0 (21), 79-102. Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7384/96676
MLA Ayyıldız, E , Taşbaşı, K . "". 0 (): 79-102 <http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7384/96676>
Chicago Ayyıldız, E , Taşbaşı, K . "". 0 (): 79-102
RIS TY - JOUR T1 - AU - Esengül Ayyıldız , Kaan Taşbaşı Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 102 VL - 0 IS - 21 SN - 1305-2411-2548-124X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi %A Esengül Ayyıldız , Kaan Taşbaşı %T %D 2014 %J Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi %P 1305-2411-2548-124X %V 0 %N 21 %R %U
ISNAD Ayyıldız, Esengül , Taşbaşı, Kaan . "Toplumsal Hareketler ve Eylem Pratikleri: İletişim Bilimleri Açısından Otorite Mekânlarına Müdahale Olarak Hrant Dink Eylemleri". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 0 / 21 (Aralık 2014): 79-102.