Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bir İktidar Gösterisi Olarak Halka Açık İnfazlar

Yıl 2019, Sayı 4, 35 - 48, 06.07.2019
https://doi.org/10.16878/gsuilet.542277

Öz

            Bu makalede, ölüm cezasının insanlık tarihinin büyük bir bölümünde kentsel mekânlarda ve halkın gözü önünde çeşitli biçimlerde gerçekleştirilen infazının, özünde iktidarın yeniden üretildiği gösteri biçimleri olduğu ileri sürülmektedir. Bu çerçevede halka açık infazlar, kentsel mekân, iktidar ve gösteri kavramları üzerinden incelenmektedir. Ölüm cezasının tarihine kısaca göz atıldıktan sonra bu cezanın yerine getirilişinin İngiltere, Fransa ve ABD’deki gelişim seyrinin yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de aldığı biçimlere değinilmekte ve bazı örneklere yer verilmektedir.

Kaynakça

 • Althusser, L. (1976). Idéologie et appareils idéologiques d’État. Louis A., Positions (1964-1975) içinde (67-125). Paris: Les Éditions Social.
 • Bée, M. (1983). Le spectactle de l’éxecution dans la France d’Ancien Régime. Annales. Histoire, Sciences Sociales, no 4, Jul-Aug., 843-862.
 • Debord, G. (2016). Gösteri Toplumu (A. Ekmekçi ve O. Taşkent, Çev.). (6. bs.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Eldem, E. (2005). İstanbul’da Ölüm, Osmanlı-İslam Kültüründe Ölüm ve Ritüelleri. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi.
 • Foucault, M. (1992). Hapishanenin Doğuşu (M. Ali Kılıçbay, Çev.). Ankara: İmge.
 • Kudlac, S. C. (2007). Public Executions: The Death Penalty and The Media. London: Praeger.
 • Linders, A. (2002). The Execution Spectacle and State Legitimacy: The Changing Nature of the American Execution Audience, 1833-1937. Law & Society Review, Vol. 36, No.3, 607-656.
 • Pearce, F. (2003). ‘Off with their heads’: public executions with Klossowski, Caillois and Foucault. Economy and Society, 32:1, 48-73. doi: 10.1080/0308514032000045762
 • Salgırlı, S. (2013) Architectural Anatomy of an Ottoman Execution. Journal of the Society of Architectural Historians, vol. 72, no. 3, September, 301-321
 • Sharpe, J.A. (1985). “Last Dying Speeches": Religion, Ideology and Public Execution in Seventeenth-Century England. Past & Present, no. 107, May, 144-167.
 • Spierenburg, C. P. (1984). The Spectacle of Suffering. Cambridge: Cambridge University Press. Taïeb, E. (2011). La guillotine au secret. Paris: Belin.
 • Yıldırmaz, S. (2001). Halka Açık Olarak Gerçekleştirilen Bir İdam. Toplumsal Tarih, Temmuz, 18-22.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Cevdet Aşkın>

0000-0002-2049-2941

Yayımlanma Tarihi 6 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 4

Kaynak Göster

APA Aşkın, A. C. (2019). Bir İktidar Gösterisi Olarak Halka Açık İnfazlar . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , İleti-ş-im Özel Sayı : Zaman, Mekan ve Mecra: Gösterinin Gücü, Gücün Gösterisi , 35-48 . DOI: 10.16878/gsuilet.542277

Creative Commons Lisansı