Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kent Mekânının Politik Bir Meta Olarak Keşfi. Gösteriler ve Karşı-gösteriler

Yıl 2019, Sayı 4, 77 - 91, 06.07.2019
https://doi.org/10.16878/gsuilet.542335

Öz

Tarih öncesi dönemlerden günümüze uzanan süreç boyunca kent mekânının şekillenmesindeki en önemli etkenlerden biri güç odakları olmuştur. Hem iktidar çevreleri hem de başta proletarya olmak üzere muhalif kitleler, gerçekleştirdikleri politik gösteriler ile kent mekânının şekillenmesi sürecinde başat rol üstlenmiştir. Bu bağlamda bu çalışma kentlerin gösteri kavramı etrafında nasıl şekillendiğini tarihsel bir bakış açısından ve iki farklı eksenden incelemeye çalışmaktadır: iktidarların düzenledikleri politik gösteriler ve muhalif kitlelerin gerçekleştirdikleri karşı-gösteriler. Tüm bu tarihsel süreç boyunca, kent mekânı politik çatışmaların ana hattını oluşturan bir sahne olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kaynakça

 • Akıncı, M., & Akın, E. (2013). Siyasetin Gösterileşmesi, Lider Olgusu ve Seçmen Tercihi. AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 329-352.
 • Angelini, A. (2015). Ludic maps and capitalist spectacle in Rio de Janeiro. Geoforum, 65, 421-430.
 • Antrop, M. (2000). Geography and landscape science. Belgeo. Revue belge de géographie, (1-2-3-4), 9-36. doi:10.4000/belgeo.13975
 • Asal, R. (2010). Yenikapı Marmaray ve metro kurtarma kazıları buluntuları ışığında İstanbul'un Roma ve Bizans Dönemi deniz ticareti (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: http://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/1281#sthash.pcyG6Yh8.dpbs
 • Begel, E. E. (1996). Kentlerin doğuşu. Cogito Kent ve Kültür. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Bektaş, L. (2017). Şehirciliğin Soyut Mekânı ve Gündelik Hayatın Toplumsal Mekânı. XXI Dergisi, Erişim adresi: https://xxi.com.tr/i/sehirciligin-soyut-mekani-vs-gundelik-hayatin-toplumsal-mekani
 • Benjamin, W, (2001). Pasajlar, (Ahmet Cemal, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Çakır, M. (2005). İşçilerin İlkel Tepki Biçimi Olarak Makine Kırıcılık. Erişim adresi: http://sendika63.org/2005/07/iscilerin-ilkel-tepki-bicimi-olarak-makine-kiricilik-s-murat-cakir-4098/ Debord, G. (1996). Gösteri toplumu (6. bs.). (Ayşen Ekmekçi ve Okşan Taşkent, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Ellis, C. (2011). History of cities and city planning. Ders Notları. Erişim adresi: http://www.art.net/~hopkins/Don/simcity/manual/history.html
 • Eroyan, A. (2013). Haussmann'ın Paris'i Gerçekten Haussmann'ın Eseri mi? Erişim adresi: http://www.mimarizm.com/haberler/haussmann-in-paris-i-gercekten-haussmann-in-eseri-mi_117518?PageNo=1
 • Ertaş, H. (2011). The situationist international on the 1960's radical architecture: an overview (Doktora tezi).
 • Gottdiener, M., Hutchison, R., (2010). The new urban sociology (4. bs.). Erişim adresi: https://ebookcentral.proquest.com Gotham, K. F. (2005). Theorizing urb an spectacles. City, 9(2), 225-246. doi:10.1080/13604810500197020
 • Gotham, K. F. ve Krier, D. A. (2008). From the culture industry to the society of the spectacle: critical theory and the Situationist International. Harry F. Dahms (Ed.), No Social Science without Critical Theory (s. 155-192) içinde. Emerald Group Publishing Limited.
 • Gotham, K. F. (2011). Resisting urban spectacle: The 1984 Louisiana World Exposition and the contradictions of mega events. Urban Studies, 48(1), 197-214.
 • Hagen, J. ve Ostergren, R. (2006). Spectacle, architecture and place at the Nuremberg Party Rallies: projecting a Nazi vision of past, present and future. Cultural geographies, 13(2), 157-181.
 • Hatt, P. K. ve Reiss, A. J. (2002). Kentsel Yerleşimlerin Tarihi. B. Duru ve A. Alkan (Ed. ve Çev.). 20. Yüzyıl Kenti (s. 27-36) içinde. Ankara: İmge Kitabevi.
 • İstanbul Tarihçe. (t.y.). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Erişim adresi: http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/TR,165066/tarihce.html
 • Johnson, N. C. (2003). Ireland, the Great War and the geography of remembrance. Vol. 35. Cambridge University Press.
 • Koptaş, R. (2013). Göç, sürgün, ölüm vız geldi... Samatya’da umut hep yeniden doğdu. Agos. Erişim adresi: http://www.agos.com.tr/tr/yazi/4118/goc-surgun-olum-viz-geldi-samatyada-umut-hep-yeniden-dogdu Lampard, E. E. (1955). The history of cities in the economically advanced areas. Economic Development and Cultural Change, 3(2), 81-136. Lefebvre, H. (1976). The survival of capitalism: reproduction of the relations of production. (Frank Bryant Çev.). New York: St. Martin's Press. Lefebvre, H. (2014). Mekânın üretimi. (Işık Ergüden, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık. Mayer, M. (2013). First world urban activism: Beyond austerity urbanism and creative city politics. City, 17(1), 5-19.
 • Mercer, D. ve Mayfield, P. (2015). City of the Spectacle: White Night Melbourne and the politics of public space. Australian Geographer, 46(4), 507-534.
 • Pinder, D. (2000). “Old Paris Is No More”: Geographies of Spectacle and Anti‐Spectacle. Antipode, 32(4), 357-386.
 • Sjoberg, G. (2002). Sanayi Öncesi Kenti. B. Duru ve A. Alkan (Ed. ve Çev.). 20. Yüzyıl Kenti (s. 37-54) içinde. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Swyngedouw, E. (2002). The strange respectability of the situationist city in the society of the spectacle. International Journal of Urban and Regional Research, 26(1), 153-165.
 • Şekil 1 [Dijital fotoğraf], (2018), Erişim adresi: https://www.theguardian.com/cities/2016/mar/31/story-cities-12-paris-baron-haussmann-france-urban-planner-napoleon
 • Şekil 2 [Dijital fotoğraf], (2018), Erişim adresi: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=580109 Şengül, T. (2001). Sınıf mücadelesi ve kent mekânı. Praksis Dergisi, Bahar, (2), 9-31. ress. Tekin, N. (2012). Tüketim Temelli Hayat Tarzları ve Gösteri Mekânı Olarak Kentler. İLETİ-Ş-İM, 68-84. Woodworth, M. D. (2015). From the shadows of the spectacular city: Zhang Dali’s Dialogue and counter-spectacle in globalizing Beijing, 1995–2005. Geoforum, 65, 413-420.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Deniz Zengin Çelik Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)

Yayımlanma Tarihi 6 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 4

Kaynak Göster

APA Zengin Çelik, D. (2019). Kent Mekânının Politik Bir Meta Olarak Keşfi. Gösteriler ve Karşı-gösteriler . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , İleti-ş-im Özel Sayı : Zaman, Mekan ve Mecra: Gösterinin Gücü, Gücün Gösterisi , 77-91 . DOI: 10.16878/gsuilet.542335

Creative Commons Lisansı