Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sokaktaki Müzik: Kapı Önünde Mayalanan Bir Halk Gösterisi

Yıl 2019, Cilt , Sayı 4, 93 - 106, 06.07.2019
https://doi.org/10.16878/gsuilet.555210

Öz

Sokak sanatı kamusal mekânlarda gönüllü olarak gerçekleştirilen performansları tanımlayan bir terimdir. Günümüzde tüm dünyada yaygın bir biçimde icra edilen bir iş olan sokak sanatçılığı ise oyunculuk, şarkıcılık, ressamlık, şairlik, müzisyenlik, hokkabazlık gibi çok çeşitli yeteneğin sergilenmesine dayalıdır. Kamusal alanda en görünür biçimi sokak müzisyenliği olan bu performans sanatlarına bugün özellikle sokaklar, meydanlar, metro istasyonları gibi çeşitli kent mekânlarında sıkça rastlamak mümkündür. Sokak müziği, geçtiğimiz on yıllar boyunca sosyoloji, hukuk, medya ve kültürel çalışmalar, kentsel tasarım, turizm, toplumsal tarih gibi birçok disiplin içinde akademik ilgiyle karşılanmış bir konu olmuştur. Bu çalışmada, sokak müziği pratiklerinde zaman içinde yaşanan dönüşümler gündelik hayat, kamusal alan ve kent mekânları ile ilişkisi bağlamında ve toplumsal değişimler ekseninde incelenmektedir. Bu bağlamda, tarih boyunca çok çeşitli toplumsal, siyasal ve kültürel işlevlerle donatılmış olan sokak müziğinin özellikle 60’lı yıllarla birlikte kültürel ve yaratıcı endüstriler tarafından keşfedilmesi ile başlayan süreçte, gösteri toplumunun bünyesine geçirdiği bir tüketim ve eğlence ortamına dönüşmesi irdelenmektedir.

Kaynakça

  • Akın, F. (2005), Crossing The Bridge: The Sound of İstanbul (Film).
  • Barnard, M. (2002) Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, (G. Korkmaz, Çev.). Ankara: Ütopya Yayınevi.
  • Bradford D. M. (2004), The Theater is in the Street: Politics and Performance in Sixties America, Boston: University of Massachusetts Press. Campbell, J. P. (1981), Passing the Hat: Street Performers in America, New York: Delacorte Press. di Yayınları. Haedicke, S. C. (2013), Contemporary Street Arts in Europe Aesthetics and Politics, London: Palgrave MacMillan. Harrison-Pepper, S. (1990), Drawing a Circle in the Square: Street Performing in New York’s Washington Square Park, London: University Press of Missisippi. Hebdige, D. (2004), Altkültür: Tarzın Anlamı, İstanbul: Babil Yayınları. Hoffer C. (2012), Music Listening Today, Boston: Schirmer Cengage Learning. İlyasoğlu E. (2008), Zaman İçinde Müzik, Ankara:Remzi Kitabevi. Laughey, D. (2010), Medya Çalışmaları: Teoriler ve Yaklaşımlar, (A.Toprak, Çev.) İstanbul: Kalkedon Yayınları. Malkoç İ.B. (2018), Sokak Müzisyenlerinin Müzik Yapma Amaçları ve Mekân Seçimleri Arasındaki İlişki: İstanbul, Kadıköy Örneği, Online Journal of Music Sciences, 3 (1), 06-31. Markoff, J. (2005), What the Dormouse Said: How the Sixties Counterculture Shaped the Personal Computer Industry, London: Penguin Books. Mason, B. (1992), Street Theatre and Other Outdoor Performance, London and New York: Routledge. Riesman, D. (2000), “Listening to Popular Music”, Frith,A. Goodwin (eds), On Record : Rock, Pop, and The Written Word, New York , Pantheon Books, 4-11. Say A. (1997), Müzik Tarihi, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. Selanik C. (1996), Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni, Ankara: Doruk Yayımcılık.
  • Wicke, P. (2006), Mozart’tan Madonna’ya: Popüler Müziğin Bir Kültür Tarihi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
  • Wiltse, J. (2015), Cities are Alive with the Sound of Music: Saengerfest and the Transformation of Urban Public Music in Nineteenth-Century America, American Nineteenth Century History, Routledge, 16(3), 269-296.
  • Zucchi, J. E. (1992), The Little Slaves of the Harp, London: McGill-Queen's University Press.
  • Figür 1. http://www.medievalists.net/2012/02/troubadours-and-their-heritage-in-the-edges-of-europe-singing-and-rapping-experiences-of-being-in-a-minority-in-southern-france-and-in-samiland/ (Erişim Tarihi 15/4/2019)
  • Figür 2. http://historyandotherthoughts.blogspot.com/2013/03/the-distressed-poet-and-enraged-musician.html (Erişim Tarihi 15/4/2019)
  • Figür 3. http://www.boweryboyshistory.com/2015/02/the-big-history-of-little-italy.html (Erişim Tarihi 15/4/2019)
  • Figür 4. https://folkworks.org/reviews/folkworks-film-theater-reviews/40102-phil-ochs-there-but-for-fortune (Erişim Tarihi 15/4/2019) Figür 5. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guitar_busking_outside_the_Pompidou_centre,_Paris,_France.jpg (Erişim Tarihi 15/4/2019)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bülent KABAŞ (Sorumlu Yazar)
0000-0002-7623-9275

Yayımlanma Tarihi 6 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 4

Kaynak Göster

APA Kabaş, B. (2019). Sokaktaki Müzik: Kapı Önünde Mayalanan Bir Halk Gösterisi . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , İleti-ş-im Özel Sayı : Zaman, Mekan ve Mecra: Gösterinin Gücü, Gücün Gösterisi , 93-106 . DOI: 10.16878/gsuilet.555210

Creative Commons Lisansı