PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2006, Cilt , Sayı 5, 47 - 76, 01.04.2006

Öz

-

Türk Sinemasında İlk Sansür Tartışmaları ve Yeni Belgeler

Yıl 2006, Cilt , Sayı 5, 47 - 76, 01.04.2006

Öz

Which decree is the first act of censorship in the Turkish film history? This question was not much discussed among Turkish film historians, but they took for granted the data that had been presented by predecessors. Pioneering film historians, on the other hand, never questioned the historical evidence which were claimed by them as first censorship examples, neither from conceptual nor empirical standpoints. Therefore, since the early days, the first censorship was wrongly accepted in the Turkish cinema history. This article discusses examples related to the first censorship, revises them both in conceptual and empirical points of view. It also presents new documents about censorship. From a conceptual and empirical standpoints, these documents signify the actual censorship and refutes claims on this topic until now.

Türk Sinemasında İlk Sansür Tartışmaları ve Yeni Belgeler

Yıl 2006, Cilt , Sayı 5, 47 - 76, 01.04.2006

Öz

Quelle est la première décision prise à propos de la censure concernant le cinéma? Cette question a été beaucoup débattue par les historiens du cinéma. Ils ont plutôt penché pour accepter les propos des predecesseurs. Alors que ces derniers n'ont pas mené de débat sur la validité théorique et conceptuelle de leurs arguments, qui consistaient à avancer de premières dates pour la censure au cinéma. C'est à cause de ce manque de précision qu'il y a des fautes commises pour préciser le début de la censure dans ce domain-là. Dans cet article notre objectif est de discuter les anciennes preuves empiriques concernant la censure. Pour élargir le débat sur ce sujet, nous nous basons sur les nouveaux documents qui nous permettent d'éclaircir l'histoire de la censure dans le cinéma turc.

Türk Sinemasında İlk Sansür Tartışmaları ve Yeni Belgeler

Yıl 2006, Cilt , Sayı 5, 47 - 76, 01.04.2006

Öz

Türk sinema tarihinde ilk sansür kararı hangisidir? Bu soru Türk sinema tarihçileri arasında çok fazla tartışılmamıştır. Sinema tarihçileri daha ziyade öncüler tarafından sunulan bilgileri geçerli saymıştır. Diğer yandan öncüller, ilk sansür örnekleri olarak ileri sürdükleri kanıtları kavramsal ve ampirik açıdan tartışmamışlardır. Bu yüzden günümüze kadar Türk sinema tarihindeki sansür tartışmaları hatalar içermektedir. Bu makale ilk sansüre dair ampirik kanıtları tartışmakta, onları kavramsal ve ampirik açıdan yeniden ele almaktadır. Makale ayrıca sansürle ilgili yeni belgeler sunmaktadır. Kavramsal ve ampirik yönden ele alındığında bu belgelerin her birinin asıl sansürü imlediği ve ilk sansüre dair şu ana kadar ileri sürülen iddiaları çürüttükleri görülmektedir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖZTÜRK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2006
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt , Sayı 5

Kaynak Göster

APA Öztürk, Y. D. D. S. (2006). Türk Sinemasında İlk Sansür Tartışmaları ve Yeni Belgeler . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (5) , 47-76 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/tr/pub/issue/7374/96542

Creative Commons Lisansı