PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Hermetik Yaşam Döngüsünün Kuruluşu: Sanayi-Sonrası Yaşam Biçimleri, Tüketim Örüntüleri ve Kentle Steril Temas Yordamları

Yıl 2012, 11 - 67, 24.10.2014

Öz

Küreselleşme süreci, yoğun finans hareketleri, yeni üretim ilişkileri ve
bunlara bağlı olarak yeniden oluşan bir toplumsal katmanlaşmaya yol açmıştır.
Bu makro ölçekli dönüşüm, yalnızca insan ilişkileri ve değerleri değil, zaman ve
mekân ölçülerini de biçimlemiştir. Kentsel mekân, bu nedenle aynı zamanda
küresel ekonominin simgesel alanı haline gelmiştir. Kentlerin dünya ölçeğinde
geçirmekte olduğu dönüşüm süreci, mekânın, yeni küresel aktörlerinin güç
paylaşımının simgesel bir ifadesidir. Ancak mekânın yeniden örgütlenmesi, sanayi
kapitalizminin gerektirdiği kamusallık kavramının dışında gelişmektedir. Ayrıca
geleneksel ilişki biçimleri de tasfiye olmakta, yerlerini kapalı toplumsallaşma
mekânlarına bırakmaktadırlar. İletişim ve enformasyon teknolojisinin hızlı
gelişimi, bireylerin doğrudan kullanıcı haline gelmesine, bununla birlikte gözetim
sürecinin de gönüllü aktörleri haline gelmelerine yol açmaktadır. Kentsel
mekânın dönüşümünde bu gönüllülük esası önemli bir rol oynamaktadır. Buna
göre, sanayi kapitalizmine özgü merkezi ve tek yönlü gözetimin yerini ağ tipi bir
gözetim almaktadır. Panoptik gözetimin araçları kapatma kurumları idiyse, ağ ipi
gözetimin kurumları gönüllü kapanma sahalarıdır. Kent, bu bağlamda, üç ana tip
kapanma sahasının git gide genişlemesiyle yeniden biçimlenmektedir: Kapalı
yaşam alanları (siteler), kapalı işyerleri (plazalar), alış-veriş merkezleri (AVM). Yeni
ekonominin aktörleri, bu üçlü yaşam dünyasıyla en çok bütünleşenlerdir. Ancak
kapanma sahalarının gelişmesi, kentin nüfusunun önemli bir kısmını içermeyi
hedeflemektedir. Üç kapanma sahasını birbirlerine bağlayan üç temel teknolojik
gereçtir: Cep telefonu, kredi kartı ve otomobil. Böylece üç kapanma sahası ve üç
temel bağlayıcı teknolojik unsurla, sanayi-sonrası kent, aşamalı olarak daha fazla
dolaylı ve steril temas kurulan bir deneyime dönüşmektedir.
anahtar kelimeler: tüketim, sanayi-sonrası kent, alış-veriş merkezleri,
beyaz yakalı çalışanlar, İstanbul, kredi kartı, cep telefonu, otomobil, soylulaştırma

Kaynakça

  • ADAIR Vivyan C. (2005). “Class Absences: Cutting Class in Feminist Studies”, Feminist Studies, 31(3), s.575-603.
  • ADALI Coşkun (1997). Günümüz Kapitalizmi ve Devleti Üzerine, Sarmal Yayınevi, İstanbul.
  • ADELSON Marvin (1992). “The Car, The City, And What We Want”, Martin Wachs – Margaret Crawford (derl.), The Car and the City, The automobile, The Built Environment, and The Daily Urban Life, The University of Michigan Pres, Ann Arbor içinde, ss.285-296.
  • ADORNO Theodor W. (1991). The Culture Industry, [“Freudian Theory and the Pattern of Fascist Propaganda”, s.132-157] Routledge, Londra, New York. ARIN Tülay (2003). “Türkiye’de Mali Küreselleşme ve Mali Birikimin Birbirinden Kopması”, Ahmet H. Köse, Fikret Şenses, Erinç Yeldan (derl.), İktisat Üzerine Yazılar I, Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, İstanbul içinde, s.569-609.

Yıl 2012, 11 - 67, 24.10.2014

Öz

Kaynakça

  • ADAIR Vivyan C. (2005). “Class Absences: Cutting Class in Feminist Studies”, Feminist Studies, 31(3), s.575-603.
  • ADALI Coşkun (1997). Günümüz Kapitalizmi ve Devleti Üzerine, Sarmal Yayınevi, İstanbul.
  • ADELSON Marvin (1992). “The Car, The City, And What We Want”, Martin Wachs – Margaret Crawford (derl.), The Car and the City, The automobile, The Built Environment, and The Daily Urban Life, The University of Michigan Pres, Ann Arbor içinde, ss.285-296.
  • ADORNO Theodor W. (1991). The Culture Industry, [“Freudian Theory and the Pattern of Fascist Propaganda”, s.132-157] Routledge, Londra, New York. ARIN Tülay (2003). “Türkiye’de Mali Küreselleşme ve Mali Birikimin Birbirinden Kopması”, Ahmet H. Köse, Fikret Şenses, Erinç Yeldan (derl.), İktisat Üzerine Yazılar I, Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, İstanbul içinde, s.569-609.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali ERGUR>

0000-0001-8510-4287

Yayımlanma Tarihi 24 Ekim 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

APA Ergur, A. (2014). Hermetik Yaşam Döngüsünün Kuruluşu: Sanayi-Sonrası Yaşam Biçimleri, Tüketim Örüntüleri ve Kentle Steril Temas Yordamları . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , ÖZEL SAYI: 2 (AYNALI LABİRENT: KÜRESELLEŞEN KENTTE TÜKETİM) , 11-67 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/tr/pub/issue/7382/96640

Creative Commons Lisansı