Issue: 15

Year: 2011

Articles

2. Tarihin Dramatizasyonu: The Queen

3. Kadın Yöneticilere İlişkin Sosyal Temsiller: Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir İnceleme

5. Bütün Kalite Ödülleri Etik midir?

Creative Commons Lisansı