PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Günümüz Televizyon Haberciliğinin Sunuş Biçimlerinin Haberin Değeri ve Habercilik Üzerindeki Etkileri: Üniversite Öğrencilerinin Televizyon Haberlerini Okuma Biçimleri

Year 2004, Volume , Issue 1, 01.04.2004

Abstract

During last twenty years, as a result of the technological and technical developments, it appeared many changes in the production of television news particularly concerning their forms of presentation. From now on, television news attach much more importance to the images, to the fictitious elements, aiming to provocate the feelings of televiewers. Although in the light of the structural and semiological studies, we know rather well the meanings of these information texts, we have less scientific knowledge concerning the forms of reception of the televiewers about the effects of presentation of the television news on the readings of the televiewers. In this work, we propose to apprehend these effects while trying to consider the postulates of the studies of the reception in general and the model of Tamar Liebes in particular.

Günümüz Televizyon Haberciliğinin Sunuş Biçimlerinin Haberin Değeri ve Habercilik Üzerindeki Etkileri: Üniversite Öğrencilerinin Televizyon Haberlerini Okuma Biçimleri

Year 2004, Volume , Issue 1, 01.04.2004

Abstract

Au cours des dernières vingt années, la résultant des développements technologiques et techniques, il est apparu des changements dans la production des informations télévisées notamment en ce qui concerne leurs manières de présentation. Les informations télévisées attachent désormais beaucoup plus de l'importance aux images, aux éléments fictifs, en ayant pour but de provoquer plutôt les sentiments des téléspectateurs. Bien qu'à la lumière des études structuraliste et sémiologique nous connaissions assez bien les sens de ces textes d'information, nous avons moins de connaissance scientifique concernant les formes de réception des téléspectateurs au sujet des effets des manières de présentation des informations télévisées sur les lectures des téléspectateurs. Dans ce travail, nous nous proposons d'appréhender ces effets en essayant de considérer les postulats des études de la réception en général et le modèle de Tamar Liebes en particulier.

Günümüz Televizyon Haberciliğinin Sunuş Biçimlerinin Haberin Değeri ve Habercilik Üzerindeki Etkileri: Üniversite Öğrencilerinin Televizyon Haberlerini Okuma Biçimleri

Year 2004, Volume , Issue 1, 01.04.2004

Abstract

Özellikle son yirmi yıldır dünya üzerinde bilgi akışının hızlanması ve haber alma sınırlılıklarının büyük ölçüde azalmasıyla birlikte genelde habercilik özelde de televizyon haberciliğinin niteliğinde belirgin değişimler yaşandığı gözlenmektedir. Bu bağlamda en çok tartışılan unsur ise artık televizyon haber bültenleriyle bize dış dünyaya ait gerçekliklerin tam olarak sunulmadığı, hatta sözü edilen bu gerçekliğin büyük ölçüde çarpıtıldığıdır. Televizyon haberciliğinin başlangıcından beri üstlendiği en önemli rol halkı bilgilendirmek, dünyada süregiden olaylardan haberdar etmek olmuştur. Ancak buna rağmen günümüzde haber verme ve bilgilendirme işlevi olan haber bültenleri ve programlarının da ciddi anlamda kurmaca unsurlar taşımakta oldukları, buralarda kullanılan güçlü görsel-işitsel anlatım teknikleri ile izleyicilerin aklından çok duyu/duygularına hitap ettikleri iddia edilmektedir. Yukarıda ifade edilenlerden yola çıktığımızda, çalışmamızın başat amacını televizyon haberlerinin sunuş biçimleri ve görsel yapısıyla haber içeriklerinin; bir başka deyişle haberi oluşturan farklı unsurların (haber değerlendirme kategorilerinin) üniversite öğrencilerinin televizyon haber bültenlerinde yer alan haberleri alımlama/okuma biçimleri üzerindeki etkilerinin ortaya konulması olarak tanımlamamız mümkündür. Bu amaç doğrultusunda çalışmamızda medya sosyolojisi içinde yer alan bir yöntem olarak alımlama çözümlemesi yönteminden faydalanmaya çalıştık. Özelde ise, izleyicilerin haberlere katılma ve özellikle bu haber kategorilerini yorumlama biçimlerini kavrama noktasında yine alımlama çözümlemesi içerisinde değerlendirebileceğimiz Tamar Liebes'in "izleyicilerin televizyon metinlerine katılma biçimleri"modeliniuygulamaya çalıştık. Bu bağlamda çalışmamızın sonucunda, üniversite öğrencilerinin televizyon haberlerini değerlendirirken en fazla yapısal okumaya başvurdukları ve bu okumalarla özellikle haberlerde kullanılan görsel yapı ve sunum biçimleri üzerine yoğunlaştıklarını bulguladık.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Prof. Dr. Özden CANKAYA This is me


Ar. Gör. M. Emre KÖKSALAN This is me

Publication Date April 1, 2004
Published in Issue Year 2004, Volume , Issue 1

Cite

APA Cankaya, P. D. Ö. & Köksalan, A. G. M. E. (2004). Günümüz Televizyon Haberciliğinin Sunuş Biçimlerinin Haberin Değeri ve Habercilik Üzerindeki Etkileri: Üniversite Öğrencilerinin Televizyon Haberlerini Okuma Biçimleri . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (1) , . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7378/96585

Creative Commons Lisansı