PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Türkçe Haber Siteleri ve Türkiye'de İnternet Gazeteciliğinin Gelişimini Sınırlayan Faktörler

Year 2004, Volume , Issue 1, 01.04.2004

Abstract

As a new global communication and publication medium, the Internet has become the major actor of the 'information society' scenarios which had been advanced since the 1980s. It has been acknowledged that the Internet is a technology which can solve the prevailing troubles in modern societies. It is true that the Internet has unique features which can transform social relations. When considered from the point of view of journalism, the most important form of public communication, the Internet has a special potential to make the news production and distribution processes more democratic, participatory, pluralist and free. However, the realization of this potential necessitates a political context as well as certain social, economic and cultural conditions. In short, the role and the potential that have been attributed to the Internet in the discourse of 'information society' must be scrutinized by national or micro case studies. This study examines, in the case of Turkey, how much the Internet journalism in its present state is capable of activating potential power of this medium. It investigates various Internet journalism applications including primarily those news sites which operate independently of the traditional media. Based on its findings on the institutional and economic structures, news production and news sources of online news sites it also discusses the factors that impede the development of the Internet journalism in Turkey. A series of different research methods have been implemented in order to gather the data used in the study. In-depth interviews conducted with the managers of the news sites are supported with a questionnaire executed with the Internet journalists and with a number of participatory observations carried out in the offices of the news sites. Moreover web pages of the news sites and other secondary sources are also examined.

Türkçe Haber Siteleri ve Türkiye'de İnternet Gazeteciliğinin Gelişimini Sınırlayan Faktörler

Year 2004, Volume , Issue 1, 01.04.2004

Abstract

Türkçe Haber Siteleri ve Türkiye'de İnternet Gazeteciliğinin Gelişimini Sınırlayan Faktörler

Year 2004, Volume , Issue 1, 01.04.2004

Abstract

Küresel ölçekte yeni bir iletişim ve yayıncılık ortamı olan internet, 1980'lerden itibaren geliştirilen "iletişim toplumu"senaryolarının baş aktörü haline gelmiş, internetin modern toplumlarda yaşanan aksaklıkları giderecek bir teknoloji olduğu kabul görmüştür. Gerçekten de Internet, toplumsal ilişkileri dönüştürebilecek benzersiz özelliklere sahiptir. Özellikle kamusal iletişimin en önemli formu olan gazetecilik açısından düşünüldüğünde internetin haber üretim ve dağıtım süreçlerini daha demokratik, katılımcı, çoksesli ve özgür hale getirebilme potansiyeli vardır. Ancak bu potansiyelin kullanılması, politik bir bağlamı gerektirdiği kadar, belli toplumsal, ekonomik, kültürel koşulların oluşmasına da bağlıdır. Kısacası "iletişim toplumu" söyleminde internete atfedilen rolün ve potansiyelin, ulusal ya da mikro ölçekli vaka çalışmalarıyla sınanması gerekmektedir.Bu çalışma, Türkiye örneğinde internet gazeteciliğinin, mevcut haliyle, bahsedilen potansiyel gücü ne kadar harekete geçirebildiğini araştırmaktadır. Bu amaçla, başta geleneksel medyadan bağımsız olarak faaliyet gösteren haber siteleri olmak üzere, Türkiye'deki çeşitli internet gazeteciliği uygulamalarını incelemekte; haber sitelerinin kurumsal yapıları, haber merkezleri, haber kaynakları ve ekonomik örgütlenmelerinden yola çıkarak Türkiye'de internet gazeteciliğinin gelişimini sınırlayan faktörleri tartışmaktadır. Çalışmada kullanılacak olan verilerin derlenmesinde bir dizi farklı araştırma yöntemi kullanılmaktadır. Haber sitelerinin yöneticileriyle yapılan derinlemesine görüşmeler, internet gazetecileriyle yürütülen bir anket çalışmasıyla ve haber sitelerinin ofislerinde yapılan yerinde gözlemlerle desteklenmekte, ayrıca sitelerin web sayfaları ve diğer ikincil kaynaklar incelenmektedir.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ar. Gör. Tolga ÇEVİKEL This is me

Publication Date April 1, 2004
Published in Issue Year 2004, Volume , Issue 1

Cite

APA Çevikel, A. G. T. (2004). Türkçe Haber Siteleri ve Türkiye'de İnternet Gazeteciliğinin Gelişimini Sınırlayan Faktörler . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (1) , . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7378/96593

Creative Commons Lisansı