PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Use Of Metaphors In Graphical User Inferface: Carry on With The Metaphor Or Time For A Paradigm Shift?

Year 2004, Volume , Issue 1, 01.04.2004

Abstract

The contemporary theory of metaphor defines the metaphor as a major and indispensable part of our ordinary, conventional way of conceptualizing the world and it asserts that the metaphors are used to define our relationship with the physical environment and to create a context of communication. The metaphors are the core idioms of the contemporary graphical user interface (GUI) and have an important role in helping users interact with computer systems. The desktop metaphor began with the first GUI Xerox Star and was popularized by the Lisa of Apple Macintosh. Realizing the physical-office metaphor and reflecting the familiar world of the potential users by using icons of file, folder and trashcan, the metaphor-based GUIs made it relatively easy for all to use the computer productively. Nowadays almost all of the software industry is based on the desktop metaphor paradigm. However, besides the researchers that favor the use of metaphors in the development of the system image by accentuating their assistance to learning, there are also other researchers, who reject the metaphor-based design approach in GUIs by referring to their limitations. Considering these discussions and various approaches, this study aims to make an outline of the historical development of metaphor-based GUIs; to determine the current state of metaphor within GUI design by brief examples and finally to identify future prospects and research themes. The study claims that metaphor still remains to be an inevitable part of the GUI to communicate it with the users and despite its potential limitations -rather than rejecting the metaphor totally- it seems better-to try compatible and supplementary solutions like visual formalism.

The Use Of Metaphors In Graphical User Inferface: Carry on With The Metaphor Or Time For A Paradigm Shift?

Year 2004, Volume , Issue 1, 01.04.2004

Abstract

The Use Of Metaphors In Graphical User Inferface: Carry on With The Metaphor Or Time For A Paradigm Shift?

Year 2004, Volume , Issue 1, 01.04.2004

Abstract

Çağdaş metafor teorisi metaforu, dünyayı kavramsallaştırma sürecimizin temel bir bölümü olarak tanımlar ve metaforun fiziksel çevre ile kurduğumuz ilişkiyi tanımlamak ve bir iletişim bağlamı yaratmak için kullanıldığını ileri sürer. Metaforlar çağdaş grafik kullanıcı arayüzünün (GKA) temel yapıtaşları olup, kullanıcıların bilgisayar sistemleri ile iletişim kurmasına yardım etmeleri anlamında önemli bir role sahiptirler. Masaüstü metaforu, ilk GKA olarak tasarlanmış olan Xerox Star ile başlamış olup, Apple Macintosh'un Lisa'sı ile popülerleşmiştir. Metafor temelli GKA'lar, ofis metaforunu bilgisayar ortamına taşımak ve dosya, klasör ve çöp tenekesi gibi kullanıcıların tanıdık dünyasını yansıtan unsurların ikonlarını kullanmak suretiyle bilgisayarı herkesin etkin kullanılabileceği hale getirmiştir. Günümüzde neredeyse tüm yazılım endüstrisi masaüstü metaforu paradigması üzerine kurulmuştur. Bununla birlikte, özellikle eğitime verdiği katkıya vurgu yaparak metaforu sistem imajını geliştirme sürecinde öne çıkartan araştırmacıların yanında, beraberinde getirdiği sınırlılıklara gönderme yaparak metafor temelli tasarım yaklaşımını reddeden araştırmacılar da söz konusudur. Bu tartışmaları ve farklı yaklaşımları gözetmek suretiyle bu çalışmada, metafor temelli GKA'ların tarihsel gelişiminin ortaya koymak, GKA tasarımı içinde metaforun bugünkü mevcut yerini örneklerle saptamak ve gelecek öngörüleri ile potansiyel araştırma temalarını belirlemek hedeflenmiştir. Bu çalışmanın temel önermesi metaforun kullanıcıyla iletişimi kolaylaştıran boyutuyla halen GKA'ların vazgeçilmez bir parçası olduğudur. Getirdiği sınırlılıklarına rağmen, (metaforu tamamen reddetmek yerine) uyumlu ve destekleyici "görsel biçimcilik" gibi bütünleşik yaklaşımlar alternatif çözümler olarak değerlendirilebilir.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ar. Gör. Kerem RIZVANOĞLU This is me

Publication Date April 1, 2004
Published in Issue Year 2004, Volume , Issue 1

Cite

APA Rızvanoğlu, A. G. K. (2004). The Use Of Metaphors In Graphical User Inferface: Carry on With The Metaphor Or Time For A Paradigm Shift? . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (1) , . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7378/96595

Creative Commons Lisansı