PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

-

Year 2013, Volume , Issue , 109 - 132, 27.10.2014

Abstract

Strategical Importance of Social Media Usage in Health Communication: An Evaluation of Non-Profit Organizations of Cardiac Health in TurkeyRecently, advances in technology have led to increased communication and information flow in the field of health communication. Specifically, developments in social networking have led to a more productive target group of people who generate the content of the information, and disseminate it actively. Today, nonprofit health organizations, in addition to public and private institutions that provide health care, have an important tasks of creating public consciuosness about health issues, and eventually changing individual's health care behavior. The goal of this study is to explore how nonprofit heart health organizations in Turkey utilise social media sites, such as Facebook and Twitter, in their efforts to communicate with the public in order to create conscioussnes and awareness. In this study, content analysis is utilised as the methodology. The communication content of the Facebook and Twitter accounts of Turkish Heart Foundation, Turkish Society of Cardiology, and Turkish Society of Cardiology between February 2010 and November 2012 have been analyzed. This study reveals that, event hough utilisation of social media has a strategic importance in health communication, Facebook and Twitter are not employed actively and effectively by these nonprofit organizations. Consequently, there are significant deficiencies in promoting consciousness by public awareness about heart health issues.

References

 • ABROMS Lorien, SCHIAVO Renata ve LEFEBVRE R. Craig (2008), “New Media Cases in Cases in Public Health Communication & Marketing: The Promise and Potential”, Public Health Communication & Marketing, 2: 3-10.
 • ANDREWS Adrienne Paine vd., (1996). “Health Marketing in the Supermarket: Using Prompting, Product Sampling and Price Reduction to Increase Customer Purchases of Lower–Fat Items”, Health Marketing Quarterly, 14(2): 85-99.
 • ATKINSON Nancy (2009), “Social Media Use in the United States: Implications for Health Communication”, Journal of Medical Internet Research, 11(4):1-15.
 • BOYER Chris (2011), “Social Media for Healthcare Makes Sense”, Frontiers of Health Services Management, 28(2): 35-40.
 • BULDUKLU Yasin ve KOÇAK Abdullah (2010), Sağlık İlet işimi, İstanbul, Akademi Basım ve Yayıncılık. CANÖZ Kadir (2010), Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları, Konya, Palet Yayınları.
 • CDC (Centers of Disease Control and Prevention) (2011), “The Health Communicator’s Social Media Toolkit.”, 1-59. http://www.cdc.gov/socialmedia/ tools/guidelines/pdf/socialmediatoolkit_bm.pdf, 20.11.2012.
 • CHUANG Katherine ve YANG Christopher C., “Social Support in Online Healthcare Social Networking” https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/ 2142/14927/chuang.pdf?sequence=2, 23.11.2012.
 • ÇINARLI İnci (2008), Sağlık İletişimi ve Medya, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım. Deloitte (2010), “Issue Brief: Social Networks in Healths in Health Care: Communications, Collaboration and Insights”, 1-8. http://www.deloitte.com/ assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/US_CHS_2010 SocialNetworks_070710.pdf, 08.11.2012

Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımının Stratejik Önemi: Türkiye’de Kalp Sağlığı ile İlgili Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Üzerine Bir Değerlendirme

Year 2013, Volume , Issue , 109 - 132, 27.10.2014

Abstract

Günümüzde teknolojik alandaki gelişmeler etkisini sağlık iletişimi
alanında da göstermiş, bunun sonucunda haberleşme ve bilgi akışı hız
kazanmıştır. Sosyal ağların gelişmesi ise sağlık iletişiminde daha aktif,
içerik üreten ve hatta yayan bir hedef kitleyi beraberinde getirmiştir.
Toplum sağlığı bağlamında ise özel ya da kamu sektörlerinde sunulan
hizmetlerin yanı sıra, özellikle sağlık konusunda genel bir bilinç ve davranış
değişikliği yaratmada kâr amacı gütmeyen kurumlara önemli bir görev
düştüğü görülmüştür.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kalp sağlığı konusunda hizmet veren,
kâr amacı gütmeyen kuruluşların toplumda kalp sağlığı bilinci ve farkındalığı
yaratmada Facebook ve Twitter gibi iki sosyal medya aracını sağlık iletişimi
sürecinde nasıl kullandıklarını, içerik analizi yöntemi kullanarak ortaya
koymaktır. Buna bağlı olarak çalışma, kalp sağlığı konusunda Facebook
ve Twitter hesaplarının her ikisine de sahip olduğu tespit edilen Türk Kalp
Vakfı, Türk Kardiyoloji Derneği, Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı’nın sosyal
medyada kalp sağlığı üzerinde Şubat 2010 ile Kasım 2012 tarihleri arasında
yaptıkları iletişim çalışmalarını kapsamaktadır. Çalışmanın sonucunda sağlık
iletişiminde sosyal medya kullanımının stratejik bir öneme sahip olduğu,
ancak Facebook ve Twitter’ın Türkiye’de kâr amacı gütmeyen kalp sağlığı
ile ilgili sağlık kuruluşları tarafından aktif ve etkili bir şekilde kullanılamadığı
tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak, kalp sağlığı iletişiminde “bilinç ve
farkındalık” yaratmada önemli eksiklikler bulunduğu saptanmıştır.

anahtar kelimeler: sağlık iletişimi, sosyal medya, kalp sağlığı

References

 • ABROMS Lorien, SCHIAVO Renata ve LEFEBVRE R. Craig (2008), “New Media Cases in Cases in Public Health Communication & Marketing: The Promise and Potential”, Public Health Communication & Marketing, 2: 3-10.
 • ANDREWS Adrienne Paine vd., (1996). “Health Marketing in the Supermarket: Using Prompting, Product Sampling and Price Reduction to Increase Customer Purchases of Lower–Fat Items”, Health Marketing Quarterly, 14(2): 85-99.
 • ATKINSON Nancy (2009), “Social Media Use in the United States: Implications for Health Communication”, Journal of Medical Internet Research, 11(4):1-15.
 • BOYER Chris (2011), “Social Media for Healthcare Makes Sense”, Frontiers of Health Services Management, 28(2): 35-40.
 • BULDUKLU Yasin ve KOÇAK Abdullah (2010), Sağlık İlet işimi, İstanbul, Akademi Basım ve Yayıncılık. CANÖZ Kadir (2010), Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları, Konya, Palet Yayınları.
 • CDC (Centers of Disease Control and Prevention) (2011), “The Health Communicator’s Social Media Toolkit.”, 1-59. http://www.cdc.gov/socialmedia/ tools/guidelines/pdf/socialmediatoolkit_bm.pdf, 20.11.2012.
 • CHUANG Katherine ve YANG Christopher C., “Social Support in Online Healthcare Social Networking” https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/ 2142/14927/chuang.pdf?sequence=2, 23.11.2012.
 • ÇINARLI İnci (2008), Sağlık İletişimi ve Medya, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım. Deloitte (2010), “Issue Brief: Social Networks in Healths in Health Care: Communications, Collaboration and Insights”, 1-8. http://www.deloitte.com/ assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/US_CHS_2010 SocialNetworks_070710.pdf, 08.11.2012

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Gülay, Gözde ÖZTÜRK, ÖYMEN
0000-0002-7090-8044

Publication Date October 27, 2014
Published in Issue Year 2013, Volume , Issue

Cite

APA Öztürk, Öymen, G. G. (2014). Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımının Stratejik Önemi: Türkiye’de Kalp Sağlığı ile İlgili Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Üzerine Bir Değerlendirme . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , ÖZEL SAYI: 3 (SAĞLIK İLETİŞİMİ) , 109-132 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7383/96661

Creative Commons Lisansı