Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Gilles Deleuze ve Felix Guattari’nin Şizoanaliz Kavramının Sinemaya Yansıması: İyi İş Filminin Şizoanalitik Bir İncelemesi

Year 2022, Issue: 37, 34 - 59, 30.12.2022
https://doi.org/10.16878/gsuilet.1083805

Abstract

Yeni Aşırıcılık ya da Beden Sineması olarak anılan yeni tarz, avangart bir Fransız film hareketi olarak görülmektedir. Bu yaklaşım içinde değerlendirilen filmler, izleyiciler için bedene yönelik duygulanımsal ve genellikle saldırgan sorgulamalar yoluyla, iğrenmeye yol açsa bile kolayca unutulmayan film deneyimleriyle sonuçlanır. Bu akımın önemli yönetmenlerinden Claire Denis üzerine, Türkiye’de popüler sinema dergileri dışında akademik bir çalışma yapılmamış olması, çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Çalışmada Deleuze ve Guattari’nin psikanalize karşı önerdikleri şizoanaliz kavramı ile Claire Denis’in İyi İş filmi ilişkilendirilerek, felsefi eleştiri yapılmaktadır. Oluş ve akış filozofu olan Deleuze’ün şizoanalitik yaklaşımı sinemada aranırken, onun öne sürdüğü yatay bir sarmal oluşturulmuştur. Şizoanalizin işlevi, moleküler arzuyu molar temsilin kısıtlamalarından kurtarmaktır. Filmin sinematografik biçimlerinin zaman- imgeye uygunluğu ve karakterlerin dönüşümü, bu işlevi karşıladığını göstermektedir.

References

 • Akay, A. (2015). Minör Politika. İstanbul: Otonom Yayıncılık.
 • Akbulut, H. (2010). Film Çözümlemeleri. 04 24, 2022 tarihinde http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/radyotelevizyonsinema_ue/filmcozumlemeleri.pdf adresinden alındı
 • Artaud, A. (1965). Anthology. (J. Hirschmann, Dü.) San Francisco: City Lights Books.
 • Badiou, A. (2005). Infinite Thought: Truth and the Return of Philosophy. (O. Feltham, & J. Clemens,, Çev.) London: Continuum.
 • Badiou, A. (2006). Polemics. (S. Corcoran, Çev.) London: Verso.
 • Barker, M., & Mathijs, E. (2008). Watching the Lord of the Rings. Peter Lang: International Academic Publishers.
 • Benjamin, W. (1968). The work of art in the age of mechanical reproduction. H. Arendt içinde, Illuminations (H. Zohn, Çev., s. 217-51). New York: Schocken Books.
 • Benjamin, W. (1973). Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism. (H. Zohn, Çev.) London: Verso.
 • Beugnet, M. (2007). Cinema and Sensation French Film and The Art of Transgression. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Beugnet, M. (2011). French Cinema and the New Extremism The Wounded Screen. T. Horeck, & T. Kendall (Dü) içinde, The New Extremism in Cinema From France to Europe. Edinburgh: Edinburgh University Press. Beugnet, M., & Sillars, J. (2001). Beau Travail: Time, Space, and Myths of Identity. Studies in French Cinema (Cilt 1, s. 166–73). içinde
 • Birks, C. (2013). Violent Subjectivity: New Extremist Cinema And The Philosophy Of Jean-Luc Nancy. Vancouver: The University of British Columbia.
 • Buchanan, I. (2007). Is a schizoanalysis of cinema possible? Cinemas: Revue d'etudes(16), 117-45.
 • Buchanan, I. (2008). Introduction: Five Theses of Actually Existing Schizoanalysis of Cinema. I. Buchanan, & P. MacCormack (Dü) içinde, Deleuze and the Schizoanalysis of Cinema (s. 1- 15). London: Continuum International Publishing.
 • Butler, J. (2014). Cinsiyet Belası Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi. (B. Ertür, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Cartwright, L. (2008). Moral Spectatorship Technologies of Voice and Affect in Postwar Representations of the Child. Durham: Duke University Press.
 • Colebrook, C. (2013). Gilles Deleuze. (C. Soydemir, Çev.) Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Deleuze, G. (1994). Difference and Repetition. (P. Patton, Çev.) New York: Columbia University Press.
 • Deleuze, G. (2014). Sinema I Hareket-İmge. (S. Özdemir, Çev.) İstanbul: Norgunk Yayınları.
 • Deleuze, G. (2021). Sinema II Zaman - İmge. (B. Y. Koyuncu, Çev.) İstanbul: Norgunk Yayınları.
 • Deleuze, G., & Guattari , F. (2005). A Thousand Plateaus, Capitalism and Schizophrenia. (B. Massumi, Çev.) London: University of Minnesota Press Minneapolis.
 • Deleuze, G., & Guattari, F. (2017). Anti- Ödipus, Kapitalizm ve Şizofreni 1. (F. Ege, H. Erdoğan, & M. Yiğitalp, Çev.) Ankara: Bilim ve Sosyalizm Yayınları.
 • Denis, C. (Yöneten). (1999). İyi İş [Sinema Filmi].
 • Elsaesser, T. (2012). European Cinema and The Postheroic Narrative: Jean-Luc Nancy, Claire Denis, and Beau Travail. New Literary History(43), 703-725.
 • Holland, E. W. (2013). Deleuze ve Guattari'nin Anti-Oedipus'u Şizoanalize Giriş. İstanbul: Otonom Yayıncılık.
 • Horeck, T., & Kendall, T. (2012). The New Extremisms Rethinking Extreme Cinema. Cinephile, 2(8), 4-9.
 • McGovan, T. (2012). Gerçek Bakış. (Z. Ö. Barkot, Çev.) İstanbul: Say Yayınları.
 • Palmer, T. (2011). Brutal intimacy : analyzing contemporary French cinema. Middletown, Conn: Wesleyan University Press.
 • Patrick Grandperret (Yapımcı), Claire Denis (Yönetmen).1999.Beau Travail (Sinema filmi), Fransa: N.E.W. Yorker Video DVD
 • Quandt, J. (2004, February). Flesh and Blood: Sex and Violence in Recent French Cinema. Artforum: https://www.artforum.com/print/200402/flesh-blood-sex-and-violence-in-recent-french-cinema-6199 adresinden alındı
 • Río, E. d. (2008). Deleuze and the Cinemas of Performance Powers of Affection. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Rodowick, D. (2018). Gilles Deleuze'ün Zaman Makinesi. (E. Ekici, Çev.) İstanbul: Küre Yayınları.
 • Romney, J. (2000, October 19). Interview with Claire Denis. www.filmunlimited.co.uk: www.filmunlimited.co.uk/interview adresinden alındı

The Film Reflection of Gilles Deleuze and Felix Guattari’s Concept of Schizoanalysis: A Schizoanalytic Analysis of Beau Travail Film

Year 2022, Issue: 37, 34 - 59, 30.12.2022
https://doi.org/10.16878/gsuilet.1083805

Abstract

The new genre, known as the New Extremism or Cinema of the Body, is seen as an avant-garde French film movement. Films evaluated within this approach result in film experiences that are not easily forgotten, even if they cause disgust, through affective and often aggressive interrogations of the body for the audience. The fact that there has not been any academic study on Claire Denis, one of the important directors of this movement, other than popular cinema magazines in Turkey, reveals the importance of the study. In the study, philosophical criticism is made by associating the concept of schizoanalysis, which Deleuze and Guattari suggest against psychoanalysis, and Claire Denis’s Beau Travail movie. While the schizoanalytic approach of Deleuze, who is a philosopher of becoming and flow, is sought in cinema, a horizontal spiral that he suggests is created. The function of schizoanalysis is to free molecular desire from the restrictions of molar representation. The conformity of the cinematographic forms of the film with the time-image and the transformation of the characters show that it meets this function.

References

 • Akay, A. (2015). Minör Politika. İstanbul: Otonom Yayıncılık.
 • Akbulut, H. (2010). Film Çözümlemeleri. 04 24, 2022 tarihinde http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/radyotelevizyonsinema_ue/filmcozumlemeleri.pdf adresinden alındı
 • Artaud, A. (1965). Anthology. (J. Hirschmann, Dü.) San Francisco: City Lights Books.
 • Badiou, A. (2005). Infinite Thought: Truth and the Return of Philosophy. (O. Feltham, & J. Clemens,, Çev.) London: Continuum.
 • Badiou, A. (2006). Polemics. (S. Corcoran, Çev.) London: Verso.
 • Barker, M., & Mathijs, E. (2008). Watching the Lord of the Rings. Peter Lang: International Academic Publishers.
 • Benjamin, W. (1968). The work of art in the age of mechanical reproduction. H. Arendt içinde, Illuminations (H. Zohn, Çev., s. 217-51). New York: Schocken Books.
 • Benjamin, W. (1973). Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism. (H. Zohn, Çev.) London: Verso.
 • Beugnet, M. (2007). Cinema and Sensation French Film and The Art of Transgression. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Beugnet, M. (2011). French Cinema and the New Extremism The Wounded Screen. T. Horeck, & T. Kendall (Dü) içinde, The New Extremism in Cinema From France to Europe. Edinburgh: Edinburgh University Press. Beugnet, M., & Sillars, J. (2001). Beau Travail: Time, Space, and Myths of Identity. Studies in French Cinema (Cilt 1, s. 166–73). içinde
 • Birks, C. (2013). Violent Subjectivity: New Extremist Cinema And The Philosophy Of Jean-Luc Nancy. Vancouver: The University of British Columbia.
 • Buchanan, I. (2007). Is a schizoanalysis of cinema possible? Cinemas: Revue d'etudes(16), 117-45.
 • Buchanan, I. (2008). Introduction: Five Theses of Actually Existing Schizoanalysis of Cinema. I. Buchanan, & P. MacCormack (Dü) içinde, Deleuze and the Schizoanalysis of Cinema (s. 1- 15). London: Continuum International Publishing.
 • Butler, J. (2014). Cinsiyet Belası Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi. (B. Ertür, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Cartwright, L. (2008). Moral Spectatorship Technologies of Voice and Affect in Postwar Representations of the Child. Durham: Duke University Press.
 • Colebrook, C. (2013). Gilles Deleuze. (C. Soydemir, Çev.) Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Deleuze, G. (1994). Difference and Repetition. (P. Patton, Çev.) New York: Columbia University Press.
 • Deleuze, G. (2014). Sinema I Hareket-İmge. (S. Özdemir, Çev.) İstanbul: Norgunk Yayınları.
 • Deleuze, G. (2021). Sinema II Zaman - İmge. (B. Y. Koyuncu, Çev.) İstanbul: Norgunk Yayınları.
 • Deleuze, G., & Guattari , F. (2005). A Thousand Plateaus, Capitalism and Schizophrenia. (B. Massumi, Çev.) London: University of Minnesota Press Minneapolis.
 • Deleuze, G., & Guattari, F. (2017). Anti- Ödipus, Kapitalizm ve Şizofreni 1. (F. Ege, H. Erdoğan, & M. Yiğitalp, Çev.) Ankara: Bilim ve Sosyalizm Yayınları.
 • Denis, C. (Yöneten). (1999). İyi İş [Sinema Filmi].
 • Elsaesser, T. (2012). European Cinema and The Postheroic Narrative: Jean-Luc Nancy, Claire Denis, and Beau Travail. New Literary History(43), 703-725.
 • Holland, E. W. (2013). Deleuze ve Guattari'nin Anti-Oedipus'u Şizoanalize Giriş. İstanbul: Otonom Yayıncılık.
 • Horeck, T., & Kendall, T. (2012). The New Extremisms Rethinking Extreme Cinema. Cinephile, 2(8), 4-9.
 • McGovan, T. (2012). Gerçek Bakış. (Z. Ö. Barkot, Çev.) İstanbul: Say Yayınları.
 • Palmer, T. (2011). Brutal intimacy : analyzing contemporary French cinema. Middletown, Conn: Wesleyan University Press.
 • Patrick Grandperret (Yapımcı), Claire Denis (Yönetmen).1999.Beau Travail (Sinema filmi), Fransa: N.E.W. Yorker Video DVD
 • Quandt, J. (2004, February). Flesh and Blood: Sex and Violence in Recent French Cinema. Artforum: https://www.artforum.com/print/200402/flesh-blood-sex-and-violence-in-recent-french-cinema-6199 adresinden alındı
 • Río, E. d. (2008). Deleuze and the Cinemas of Performance Powers of Affection. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Rodowick, D. (2018). Gilles Deleuze'ün Zaman Makinesi. (E. Ekici, Çev.) İstanbul: Küre Yayınları.
 • Romney, J. (2000, October 19). Interview with Claire Denis. www.filmunlimited.co.uk: www.filmunlimited.co.uk/interview adresinden alındı

Reflet du concept de schizo-analyse de Gilles Deleuze et Félix Guattari au cinéma : Revue schizo-analytique du film Beau travail

Year 2022, Issue: 37, 34 - 59, 30.12.2022
https://doi.org/10.16878/gsuilet.1083805

Abstract

Le nouveau genre, connu sous le nom de Nouvel extrémisme ou Cinéma du corps, est perçu comme un mouvement cinématographique français d'avant-garde. Les films évalués dans cette approche aboutissent à des expériences cinématographiques difficiles à oublier, même si celles-ci provoquent le dégoût, à travers des interrogations affectives et souvent agressives du corps pour le public. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'étude académique sur Claire Denis, l'une des réalisatrices importantes de ce mouvement, autre que certains articles dans les magazines de cinéma populaires en Turquie, révèle l'importance de l'étude. Dans ce travail, la critique philosophique est faite en associant le concept de schizo-analyse, que Deleuze et Guattari proposent contre la psychanalyse, et le film Beau Travail de Claire Denis. Alors que l'approche schizo-analytique de Deleuze, philosophe du devenir et du flux, était recherchée au cinéma, une spirale horizontale qu'il proposait se créait. La fonction de la schizo-analyse est de libérer le désir moléculaire des contraintes de la représentation molaire. La conformité des formes cinématographiques du film avec l'image-temps et la transformation des personnages montrent qu'il remplit cette fonction.

References

 • Akay, A. (2015). Minör Politika. İstanbul: Otonom Yayıncılık.
 • Akbulut, H. (2010). Film Çözümlemeleri. 04 24, 2022 tarihinde http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/radyotelevizyonsinema_ue/filmcozumlemeleri.pdf adresinden alındı
 • Artaud, A. (1965). Anthology. (J. Hirschmann, Dü.) San Francisco: City Lights Books.
 • Badiou, A. (2005). Infinite Thought: Truth and the Return of Philosophy. (O. Feltham, & J. Clemens,, Çev.) London: Continuum.
 • Badiou, A. (2006). Polemics. (S. Corcoran, Çev.) London: Verso.
 • Barker, M., & Mathijs, E. (2008). Watching the Lord of the Rings. Peter Lang: International Academic Publishers.
 • Benjamin, W. (1968). The work of art in the age of mechanical reproduction. H. Arendt içinde, Illuminations (H. Zohn, Çev., s. 217-51). New York: Schocken Books.
 • Benjamin, W. (1973). Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism. (H. Zohn, Çev.) London: Verso.
 • Beugnet, M. (2007). Cinema and Sensation French Film and The Art of Transgression. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Beugnet, M. (2011). French Cinema and the New Extremism The Wounded Screen. T. Horeck, & T. Kendall (Dü) içinde, The New Extremism in Cinema From France to Europe. Edinburgh: Edinburgh University Press. Beugnet, M., & Sillars, J. (2001). Beau Travail: Time, Space, and Myths of Identity. Studies in French Cinema (Cilt 1, s. 166–73). içinde
 • Birks, C. (2013). Violent Subjectivity: New Extremist Cinema And The Philosophy Of Jean-Luc Nancy. Vancouver: The University of British Columbia.
 • Buchanan, I. (2007). Is a schizoanalysis of cinema possible? Cinemas: Revue d'etudes(16), 117-45.
 • Buchanan, I. (2008). Introduction: Five Theses of Actually Existing Schizoanalysis of Cinema. I. Buchanan, & P. MacCormack (Dü) içinde, Deleuze and the Schizoanalysis of Cinema (s. 1- 15). London: Continuum International Publishing.
 • Butler, J. (2014). Cinsiyet Belası Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi. (B. Ertür, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Cartwright, L. (2008). Moral Spectatorship Technologies of Voice and Affect in Postwar Representations of the Child. Durham: Duke University Press.
 • Colebrook, C. (2013). Gilles Deleuze. (C. Soydemir, Çev.) Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Deleuze, G. (1994). Difference and Repetition. (P. Patton, Çev.) New York: Columbia University Press.
 • Deleuze, G. (2014). Sinema I Hareket-İmge. (S. Özdemir, Çev.) İstanbul: Norgunk Yayınları.
 • Deleuze, G. (2021). Sinema II Zaman - İmge. (B. Y. Koyuncu, Çev.) İstanbul: Norgunk Yayınları.
 • Deleuze, G., & Guattari , F. (2005). A Thousand Plateaus, Capitalism and Schizophrenia. (B. Massumi, Çev.) London: University of Minnesota Press Minneapolis.
 • Deleuze, G., & Guattari, F. (2017). Anti- Ödipus, Kapitalizm ve Şizofreni 1. (F. Ege, H. Erdoğan, & M. Yiğitalp, Çev.) Ankara: Bilim ve Sosyalizm Yayınları.
 • Denis, C. (Yöneten). (1999). İyi İş [Sinema Filmi].
 • Elsaesser, T. (2012). European Cinema and The Postheroic Narrative: Jean-Luc Nancy, Claire Denis, and Beau Travail. New Literary History(43), 703-725.
 • Holland, E. W. (2013). Deleuze ve Guattari'nin Anti-Oedipus'u Şizoanalize Giriş. İstanbul: Otonom Yayıncılık.
 • Horeck, T., & Kendall, T. (2012). The New Extremisms Rethinking Extreme Cinema. Cinephile, 2(8), 4-9.
 • McGovan, T. (2012). Gerçek Bakış. (Z. Ö. Barkot, Çev.) İstanbul: Say Yayınları.
 • Palmer, T. (2011). Brutal intimacy : analyzing contemporary French cinema. Middletown, Conn: Wesleyan University Press.
 • Patrick Grandperret (Yapımcı), Claire Denis (Yönetmen).1999.Beau Travail (Sinema filmi), Fransa: N.E.W. Yorker Video DVD
 • Quandt, J. (2004, February). Flesh and Blood: Sex and Violence in Recent French Cinema. Artforum: https://www.artforum.com/print/200402/flesh-blood-sex-and-violence-in-recent-french-cinema-6199 adresinden alındı
 • Río, E. d. (2008). Deleuze and the Cinemas of Performance Powers of Affection. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Rodowick, D. (2018). Gilles Deleuze'ün Zaman Makinesi. (E. Ekici, Çev.) İstanbul: Küre Yayınları.
 • Romney, J. (2000, October 19). Interview with Claire Denis. www.filmunlimited.co.uk: www.filmunlimited.co.uk/interview adresinden alındı

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Azime CANTAŞ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9356-3050
Türkiye

Early Pub Date December 30, 2022
Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Issue: 37

Cite

APA Cantaş, A. (2022). Gilles Deleuze ve Felix Guattari’nin Şizoanaliz Kavramının Sinemaya Yansıması: İyi İş Filminin Şizoanalitik Bir İncelemesi . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (37) , 34-59 . DOI: 10.16878/gsuilet.1083805

Creative Commons Lisansı