Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bourdieu Sosyolojisi Bağlamında Bir Alt-Alan Olarak Yerel Basın: İzmir Örneği

Yıl 2019, Sayı: 31, 35 - 65, 28.12.2019
https://doi.org/10.16878/gsuilet.482169

Öz

Bu
araştırmanın amacı, Pierre Bourdieu teorisi üzerinden Türkiye’de gazeteciliğin
alt alanı olarak kavramsallaştırılabilecek yerel basının özelliklerini
yorumlamaktır. Çalışmada, Bourdieu’nün alan, sermaye, habitus ve strateji
kavramları ile yerel basın tecrübesi analiz edilmektedir. Bu amaçla yerel basında
çalışan gazeteciler ile görüşmeler yapılmış, araştırma sonuçları tema analizi
ile yorumlanmıştır. Görüşmelerin ortak kavrayışı, özellikle son yıllardaki
politik gelişmelerle birlikte Türkiye’de gazetecilik alanının yüksek düzeyde
heteronom hale geldiği ve alana giriş şartlarının kültürel sermayeden ziyade
sosyal sermayeyi talep ettiğidir. Gazeteciler ayrıca, gazetecilik alanına
girişlerin büyük oranda esneklik gösterdiğini ve kültürel sermayeyi görece az
talep ettiğini ve gazeteciliğin, ataklık, girişkenlik, sosyallik vb. özellikler
içeren kendine has bir habitusu gerektirdiğini belirtmişlerdir. Alanda sürdürülen
temel stratejiler koruma ve yıkmadan çok, oyundan çıkma ve kaçış
stratejileridir.

Kaynakça

 • Bourdieu P, (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press: Cambridge.
 • Bourdieu, P. (1985). The Social Space and the Genesis of Groups. Theory and Society, 14 (6), 723-744.
 • Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. J.Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education içinde. (241-258). Westport, CT: Greenwood.
 • Bourdieu, P. (1989). Social Space and Symbolic Power. Sociological Theory. 7(1), 14-25.
 • Bourdieu, P. (1990). In Other Words: Essays towards a Reflexive Sociology. Cambridge: Polity.
 • Bourdieu, P. (2014). Seçilmiş Metinler. Çev: Levent Ünsaldı, Ankara: Heretik .
 • Bourdieu, P. (2015). Pratik Nedenler. Çev: Hülya Uğur Tanrıöver, İstanbul: Hil.
 • Bourdieu, P. Wacquant, L. (2016). Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar. Çev: Nazlı Ökten, İstanbul: İletişim.
 • Bourdieu, P. (2016). Sosyoloji Meseleleri. Çev: Filiz Öztürk, Büşra Uçar, Mustafa Gültekin, Aslı Sümer, Ankara: Heretik.
 • Calhoun, C. (2016). Bourdieu Sosyolojisinin Ana Hatları. G.Çeğin, E.Göker, A.Arlı, Ü.Tatlıcan (Ed), Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi içinde (77-131). İstanbul: İletişim.
 • Durna, Tezcan. (2016). Türkiye’de Gazeteciliği Bir “Alan” Olarak Yeniden Düşünmek, Ö.Arun, B. Özçetin (Ed.), III Pierre Bourdieu Sempozyumu, Sempozyum Özet Kitabı içinde,file:///C:/Users/G%C3%B6k%C3%A7en%20Ba%C5%9Faran%20%C4%B0nce/Downloads/ArunOzcetin_PBSOzetKitab%20(2).pdf, erişim tarihi: 30.09.2018.
 • Gezgin, S. (2007). Türkiye’de Yerel Basın. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Jourdain, A. ve Sidonie, N. (2016). Pierre Bourdieu’nün Kuramı ve Sosyolojik Kullanımları. Çev: Öykü Elitez, İstanbul: İletişim.
 • Kaya, A. (2016). Pierre Bourdieu’nün Pratik Kuramının Kilidi. G.Çeğin, E.Göker, A.Arlı, Ü.Tatlıcan (Ed), Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi içinde (397-421). İstanbul: İletişim.
 • Paul Stringer (2018). Finding a Place in the Journalistic Field, Journalism Studies, 19 (13), 1991-2000, DOI: 10.1080/1461670X.2018.1496027.
 • Suminar, P. (2013). Bringing in Bourdieu's theory of Practice: Understanding Community-Based Damar Agroforest Management in Pesisir Krui, West Lampung District. International Journal of Humanities and Social Science , 3(6), 201-213.
Yıl 2019, Sayı: 31, 35 - 65, 28.12.2019
https://doi.org/10.16878/gsuilet.482169

Öz

Kaynakça

 • Bourdieu P, (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press: Cambridge.
 • Bourdieu, P. (1985). The Social Space and the Genesis of Groups. Theory and Society, 14 (6), 723-744.
 • Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. J.Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education içinde. (241-258). Westport, CT: Greenwood.
 • Bourdieu, P. (1989). Social Space and Symbolic Power. Sociological Theory. 7(1), 14-25.
 • Bourdieu, P. (1990). In Other Words: Essays towards a Reflexive Sociology. Cambridge: Polity.
 • Bourdieu, P. (2014). Seçilmiş Metinler. Çev: Levent Ünsaldı, Ankara: Heretik .
 • Bourdieu, P. (2015). Pratik Nedenler. Çev: Hülya Uğur Tanrıöver, İstanbul: Hil.
 • Bourdieu, P. Wacquant, L. (2016). Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar. Çev: Nazlı Ökten, İstanbul: İletişim.
 • Bourdieu, P. (2016). Sosyoloji Meseleleri. Çev: Filiz Öztürk, Büşra Uçar, Mustafa Gültekin, Aslı Sümer, Ankara: Heretik.
 • Calhoun, C. (2016). Bourdieu Sosyolojisinin Ana Hatları. G.Çeğin, E.Göker, A.Arlı, Ü.Tatlıcan (Ed), Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi içinde (77-131). İstanbul: İletişim.
 • Durna, Tezcan. (2016). Türkiye’de Gazeteciliği Bir “Alan” Olarak Yeniden Düşünmek, Ö.Arun, B. Özçetin (Ed.), III Pierre Bourdieu Sempozyumu, Sempozyum Özet Kitabı içinde,file:///C:/Users/G%C3%B6k%C3%A7en%20Ba%C5%9Faran%20%C4%B0nce/Downloads/ArunOzcetin_PBSOzetKitab%20(2).pdf, erişim tarihi: 30.09.2018.
 • Gezgin, S. (2007). Türkiye’de Yerel Basın. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Jourdain, A. ve Sidonie, N. (2016). Pierre Bourdieu’nün Kuramı ve Sosyolojik Kullanımları. Çev: Öykü Elitez, İstanbul: İletişim.
 • Kaya, A. (2016). Pierre Bourdieu’nün Pratik Kuramının Kilidi. G.Çeğin, E.Göker, A.Arlı, Ü.Tatlıcan (Ed), Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi içinde (397-421). İstanbul: İletişim.
 • Paul Stringer (2018). Finding a Place in the Journalistic Field, Journalism Studies, 19 (13), 1991-2000, DOI: 10.1080/1461670X.2018.1496027.
 • Suminar, P. (2013). Bringing in Bourdieu's theory of Practice: Understanding Community-Based Damar Agroforest Management in Pesisir Krui, West Lampung District. International Journal of Humanities and Social Science , 3(6), 201-213.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gokcen Basaran Ince 0000-0002-3114-001X

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2019
Kabul Tarihi 5 Ağustos 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019Sayı: 31

Kaynak Göster

APA Ince, G. B. (2019). Bourdieu Sosyolojisi Bağlamında Bir Alt-Alan Olarak Yerel Basın: İzmir Örneği. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi(31), 35-65. https://doi.org/10.16878/gsuilet.482169

Creative Commons Lisansı