Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Bourdieu Sosyolojisi Bağlamında Bir Alt-Alan Olarak Yerel Basın: İzmir Örneği

Yıl 2019, Cilt , Sayı 31, 35 - 65, 28.12.2019
https://doi.org/10.16878/gsuilet.482169

Öz

Bu araştırmanın amacı, Pierre Bourdieu teorisi üzerinden Türkiye’de gazeteciliğin alt alanı olarak kavramsallaştırılabilecek yerel basının özelliklerini yorumlamaktır. Çalışmada, Bourdieu’nün alan, sermaye, habitus ve strateji kavramları ile yerel basın tecrübesi analiz edilmektedir. Bu amaçla yerel basında çalışan gazeteciler ile görüşmeler yapılmış, araştırma sonuçları tema analizi ile yorumlanmıştır. Görüşmelerin ortak kavrayışı, özellikle son yıllardaki politik gelişmelerle birlikte Türkiye’de gazetecilik alanının yüksek düzeyde heteronom hale geldiği ve alana giriş şartlarının kültürel sermayeden ziyade sosyal sermayeyi talep ettiğidir. Gazeteciler ayrıca, gazetecilik alanına girişlerin büyük oranda esneklik gösterdiğini ve kültürel sermayeyi görece az talep ettiğini ve gazeteciliğin, ataklık, girişkenlik, sosyallik vb. özellikler içeren kendine has bir habitusu gerektirdiğini belirtmişlerdir. Alanda sürdürülen temel stratejiler koruma ve yıkmadan çok, oyundan çıkma ve kaçış stratejileridir.

Kaynakça

 • Bourdieu P, (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press: Cambridge.
 • Bourdieu, P. (1985). The Social Space and the Genesis of Groups. Theory and Society, 14 (6), 723-744.
 • Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. J.Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education içinde. (241-258). Westport, CT: Greenwood.
 • Bourdieu, P. (1989). Social Space and Symbolic Power. Sociological Theory. 7(1), 14-25.
 • Bourdieu, P. (1990). In Other Words: Essays towards a Reflexive Sociology. Cambridge: Polity.
 • Bourdieu, P. (2014). Seçilmiş Metinler. Çev: Levent Ünsaldı, Ankara: Heretik .
 • Bourdieu, P. (2015). Pratik Nedenler. Çev: Hülya Uğur Tanrıöver, İstanbul: Hil.
 • Bourdieu, P. Wacquant, L. (2016). Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar. Çev: Nazlı Ökten, İstanbul: İletişim.
 • Bourdieu, P. (2016). Sosyoloji Meseleleri. Çev: Filiz Öztürk, Büşra Uçar, Mustafa Gültekin, Aslı Sümer, Ankara: Heretik.
 • Calhoun, C. (2016). Bourdieu Sosyolojisinin Ana Hatları. G.Çeğin, E.Göker, A.Arlı, Ü.Tatlıcan (Ed), Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi içinde (77-131). İstanbul: İletişim.
 • Durna, Tezcan. (2016). Türkiye’de Gazeteciliği Bir “Alan” Olarak Yeniden Düşünmek, Ö.Arun, B. Özçetin (Ed.), III Pierre Bourdieu Sempozyumu, Sempozyum Özet Kitabı içinde,file:///C:/Users/G%C3%B6k%C3%A7en%20Ba%C5%9Faran%20%C4%B0nce/Downloads/ArunOzcetin_PBSOzetKitab%20(2).pdf, erişim tarihi: 30.09.2018.
 • Gezgin, S. (2007). Türkiye’de Yerel Basın. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Jourdain, A. ve Sidonie, N. (2016). Pierre Bourdieu’nün Kuramı ve Sosyolojik Kullanımları. Çev: Öykü Elitez, İstanbul: İletişim.
 • Kaya, A. (2016). Pierre Bourdieu’nün Pratik Kuramının Kilidi. G.Çeğin, E.Göker, A.Arlı, Ü.Tatlıcan (Ed), Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi içinde (397-421). İstanbul: İletişim.
 • Paul Stringer (2018). Finding a Place in the Journalistic Field, Journalism Studies, 19 (13), 1991-2000, DOI: 10.1080/1461670X.2018.1496027.
 • Suminar, P. (2013). Bringing in Bourdieu's theory of Practice: Understanding Community-Based Damar Agroforest Management in Pesisir Krui, West Lampung District. International Journal of Humanities and Social Science , 3(6), 201-213.

Yıl 2019, Cilt , Sayı 31, 35 - 65, 28.12.2019
https://doi.org/10.16878/gsuilet.482169

Öz

Kaynakça

 • Bourdieu P, (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press: Cambridge.
 • Bourdieu, P. (1985). The Social Space and the Genesis of Groups. Theory and Society, 14 (6), 723-744.
 • Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. J.Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education içinde. (241-258). Westport, CT: Greenwood.
 • Bourdieu, P. (1989). Social Space and Symbolic Power. Sociological Theory. 7(1), 14-25.
 • Bourdieu, P. (1990). In Other Words: Essays towards a Reflexive Sociology. Cambridge: Polity.
 • Bourdieu, P. (2014). Seçilmiş Metinler. Çev: Levent Ünsaldı, Ankara: Heretik .
 • Bourdieu, P. (2015). Pratik Nedenler. Çev: Hülya Uğur Tanrıöver, İstanbul: Hil.
 • Bourdieu, P. Wacquant, L. (2016). Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar. Çev: Nazlı Ökten, İstanbul: İletişim.
 • Bourdieu, P. (2016). Sosyoloji Meseleleri. Çev: Filiz Öztürk, Büşra Uçar, Mustafa Gültekin, Aslı Sümer, Ankara: Heretik.
 • Calhoun, C. (2016). Bourdieu Sosyolojisinin Ana Hatları. G.Çeğin, E.Göker, A.Arlı, Ü.Tatlıcan (Ed), Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi içinde (77-131). İstanbul: İletişim.
 • Durna, Tezcan. (2016). Türkiye’de Gazeteciliği Bir “Alan” Olarak Yeniden Düşünmek, Ö.Arun, B. Özçetin (Ed.), III Pierre Bourdieu Sempozyumu, Sempozyum Özet Kitabı içinde,file:///C:/Users/G%C3%B6k%C3%A7en%20Ba%C5%9Faran%20%C4%B0nce/Downloads/ArunOzcetin_PBSOzetKitab%20(2).pdf, erişim tarihi: 30.09.2018.
 • Gezgin, S. (2007). Türkiye’de Yerel Basın. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Jourdain, A. ve Sidonie, N. (2016). Pierre Bourdieu’nün Kuramı ve Sosyolojik Kullanımları. Çev: Öykü Elitez, İstanbul: İletişim.
 • Kaya, A. (2016). Pierre Bourdieu’nün Pratik Kuramının Kilidi. G.Çeğin, E.Göker, A.Arlı, Ü.Tatlıcan (Ed), Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi içinde (397-421). İstanbul: İletişim.
 • Paul Stringer (2018). Finding a Place in the Journalistic Field, Journalism Studies, 19 (13), 1991-2000, DOI: 10.1080/1461670X.2018.1496027.
 • Suminar, P. (2013). Bringing in Bourdieu's theory of Practice: Understanding Community-Based Damar Agroforest Management in Pesisir Krui, West Lampung District. International Journal of Humanities and Social Science , 3(6), 201-213.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gokcen Basaran INCE (Sorumlu Yazar)
EGE UNIVERSITY
0000-0002-3114-001X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 31

Kaynak Göster

APA Ince, G. B. (2019). Bourdieu Sosyolojisi Bağlamında Bir Alt-Alan Olarak Yerel Basın: İzmir Örneği . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (31) , 35-65 . DOI: 10.16878/gsuilet.482169

Creative Commons Lisansı