Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yeni Mecrada Hegemonik Söylem: Erkeklik Krizinin Instagram’da Tezahürü

Yıl 2021, Cilt , Sayı 35, 56 - 82, 30.12.2021
https://doi.org/10.16878/gsuilet.956922

Öz

Karşı-hegemonik söylemlerin de üretilebildiği ve sağladığı anonimlikle kullanıcılarına özgürlük alanı açan sosyal medyada toplumsal cinsiyet, hem eşitsizliğin yeniden üretilmesi hem de dönüşen kimliğin farklı deneyimleri kurmasıyla temsil edilmektedir. Genç yoğun kullanıcı profili ve toplumsal cinsiyeti egemen atıflara göre biçimlendirmedeki etkisi ile diğer sosyal medya uygulamalarından ayrılan Instagram da bu nitelikleri ile cinsiyet kimliklerinin incelenmesi için verimli bir alandır. Bu çalışmada, Instagram’da erkeklik odaklı Türkçe içerik üreten hesapların söylemleri analiz edilmiştir. Analizin odağında, bu hesaplardaki söylemin, işsizlik gibi yapısal sorunların yanı sıra feminist hareketin kazandığı ivmeyle de derinleşen, erkeklik krizi dinamikleri ve erkeklik hareketleriyle ilişkisi, vardır. Çalışmanın bulguları, incelenen Instagram hesaplarındaki erkekliklerin radikalleşen biçimde maskülizm ile kadına yönelik nefret söylemiyle biçimlendiği yönündedir. Söylem, erkekliğe yönelik tehdit olarak algılanan herhangi bir gündemde şiddetlenmektedir.

Kaynakça

 • Alemdaroğlu, A. ve Demirtaş, N. (2004). Biz Türk erkeklerini böyle bilmezdik!: Mynet’te erkeklik halleri. Toplum ve Bilim. 101, 206-224.
 • Akbaş, E. (2012). Türkiye’de sosyal medyada futbol taraflarının erkeklik söylemleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bilgi Üniversitesi.
 • Bourdieu, P. (2014). Eril Tahakküm. (B. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Bağlam.
 • Bozok, M. (2009). Feminizim erkekler cephesindeki yankısı: Erkekler ve erkeklik üzerine eleştirel incelemeler. Cogito. 58, 269-284.
 • Bozok, M. (2011). Soru ve cevaplarla erkeklikler. İstanbul: Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi Derneği.
 • Coles, T. (2009). Negotiating The Field of Masculinity: The Production and Reproduction of Multiple Dominant Masculinities, Men and Masculinities, 12(1).
 • Connell, R.W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. (C. Soydemir, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Connell, R.W., Messerschmidt, J.W. (2005). Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. Gender & Society, 19 (6).
 • Connell, R. (2012). Masculinity Research and Global Change. Masculinities and Social Change, 1(1).
 • Connell, R.W. (2019). Erkeklikler. (N. Konukcu, Çev.). Ankara: Phoenix.
 • Demez, G. (2011). Sanal Dünyanın Kişisel Alanı: Bir Sosyal Paylaşım Ağı Olarak Facebook’ta Erkek(lik) Tartışmaları. İ. Erdoğan (Ed.), Medyada hegemonik erkek(lik) ve temsil içinde (325-352). İstanbul: Kalkedon.
 • Doruk, Ş. (2019). Narsist bir sunum biçimi olarak erkeklik: Sosyal medyada çıplak beden. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Mimar Sinan Üniversitesi.
 • Elgün, A. (2020). Dijital Kültürde Erkeklik (ler): Instagram #erkeklik Üzerine Bir İçerik Analizi. Turkish Studies,15(2).
 • Erkol Günay, Ç. (2018). İllet, zillet, erkeklik: Eleştirel erkeklik çalışmaları ve Türkiye’deki seyri. Toplum ve Bilim. 145, 6-31.
 • Feltman, C.E. (2018). Instagram use and self-objectification: The roles ofinternalization, comparison, appearancecommentary, and feminism. Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Tennessee.
 • Garlick, S. (2010). Taking Control of Sex? Hegemonic Masculinity, Technology, and Internet Pornography. Men and Masculinities. 12.
 • Ging, D. (2017). Alphas, betas, and incels: Theorizing the Masculinities of the Manosphere. Men and Masculinities 2017.
 • Gökaliler, E., Özer, A. (2019). Baba 2.0. Dijital Dönüşüm ile Değişen Baba Rolü Üzerine Bir Araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 4, Bahar 2019.
 • Light, B. (2013). Networked Masculinities and Social Networking Sites: A Call for the Analysis of Men and Contemporary Digital Media. MCS – Masculinities and Social Change. 2-3.
 • Messner, M. (2016). Forks in the Road of Men’s Gender Politics: Men’s Rights vs Feminist Allies. Internation Journal of Crime, Justice and Social Democracy, 2016 5(2).
 • Messerschmidt, J.W. (2019). Hegemonik Erkeklik Formülasyon, Yeniden Formülasyon ve Genişleme. (Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi, Çev.) İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları.
 • Morgan, E.M., Richards, T.C., VanNess E.M. (2010). Comparing Narrativies of Personal and Prefferred Partner Characteristics in Online Dating Advertisements. Computers in Human Behavior. 26 (5).
 • Morley, D. ve Robins, K. (1997). Kimlik Mekanları Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar. (Çev. E. Zeybekoğlu, Çev.) İstanbul: Ayrıntı.
 • Mowlabocus, S. (2007). Gaydar: Gay men and the pornification of everyday life. K.Nikunen, S. Paasonen, L. Saarenmaa (Ed.), Pornification: sex and sexuality in media culture içinde (61-72). Berg: Oxford.
 • Onur, H., ve Koyuncu, B. (2004). Hegemonik erkekliğin görünmeyen yüzü: Sosyalizasyon sürecinde erkeklik oluşumları ve krizleri üzerine düşünceler. Toplum ve Bilim. 101, 31-49.
 • Rodriguez, N.S., Hernandez, T. (2018). Dibs on That Sexy Piece of Ass: Hegemonic Masculinity on TFM Girls Instagram Account. Social Media + Society, January-March 2018.
 • Sancar, F. (2016). Toplumsal cinsiyet çalışmalarına erkek katılımı: Bir sosyal medya platformu olarak ErkekMuhabbeti. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yaşar Üniversitesi.
 • Sancar, S. (2009). Erkeklik: İmkansız iktidar ailede, piyasada ve sokakta erkekler. İstanbul: Metis.
 • Scully, D. (2014). Cinsel Şiddeti Anlamak Tutuklu Tecavüzcü Erkekler Üzerine Bir İnceleme. (Ş.Tekeli, L. Aytek, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Selek, P. (2018). Şiddetin öznesini kurmak ya da erkek yapmak. Toplum ve Bilim. 145, 130-137.
 • Verrastro, V., Fontanesi, L., Liga, F., Cuzzocrea, F., Gugliandolo M.C. (2020). Fear the Instagram: Beauty Stereotypes, Body Image and Instagram Use in A Sample of Male and Female Adolescents. QWERTY 15, 1.
 • Yang, C.C. (2000). The Use of the internet Among Academic Gay Communities in Taiwan: An Exploratory Study. Information, Communication &Society. 3:2.

Hegemonic Discourse on the New Media: The Manifestation of Masculinity Crisis on Instagram

Yıl 2021, Cilt , Sayı 35, 56 - 82, 30.12.2021
https://doi.org/10.16878/gsuilet.956922

Öz

In social media where counter-hegemonic discourses can be produced and which give freedom to its users through the anonymity it provides, gender is represented by the reproduction of inequality and the construction of different experiences by the transformed identity. Instagram, which is differentiated from other social media applications by its user profile formed mainly by young people and by its effect on gender formation according to dominant references, is a fertile place with these specificities to analyse sexual identities. In this research, the discourses of accounts that produce Turkish-language content focused on masculinity were analysed. The focus of the analysis is on the relationship between the existing discourse on these accounts and the dynamics of the crisis of masculinity and the movements of men, deepened by structural problems such as unemployment and also by the momentum acquired by the feminist movement. The research results indicate that the masculinity of the analysed Instagram accounts is shaped by radicalized masculinism and hate speech towards women. The discourse becomes violent when it comes to any news item that is seen as a threat to masculinity.

Kaynakça

 • Alemdaroğlu, A. ve Demirtaş, N. (2004). Biz Türk erkeklerini böyle bilmezdik!: Mynet’te erkeklik halleri. Toplum ve Bilim. 101, 206-224.
 • Akbaş, E. (2012). Türkiye’de sosyal medyada futbol taraflarının erkeklik söylemleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bilgi Üniversitesi.
 • Bourdieu, P. (2014). Eril Tahakküm. (B. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Bağlam.
 • Bozok, M. (2009). Feminizim erkekler cephesindeki yankısı: Erkekler ve erkeklik üzerine eleştirel incelemeler. Cogito. 58, 269-284.
 • Bozok, M. (2011). Soru ve cevaplarla erkeklikler. İstanbul: Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi Derneği.
 • Coles, T. (2009). Negotiating The Field of Masculinity: The Production and Reproduction of Multiple Dominant Masculinities, Men and Masculinities, 12(1).
 • Connell, R.W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. (C. Soydemir, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Connell, R.W., Messerschmidt, J.W. (2005). Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. Gender & Society, 19 (6).
 • Connell, R. (2012). Masculinity Research and Global Change. Masculinities and Social Change, 1(1).
 • Connell, R.W. (2019). Erkeklikler. (N. Konukcu, Çev.). Ankara: Phoenix.
 • Demez, G. (2011). Sanal Dünyanın Kişisel Alanı: Bir Sosyal Paylaşım Ağı Olarak Facebook’ta Erkek(lik) Tartışmaları. İ. Erdoğan (Ed.), Medyada hegemonik erkek(lik) ve temsil içinde (325-352). İstanbul: Kalkedon.
 • Doruk, Ş. (2019). Narsist bir sunum biçimi olarak erkeklik: Sosyal medyada çıplak beden. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Mimar Sinan Üniversitesi.
 • Elgün, A. (2020). Dijital Kültürde Erkeklik (ler): Instagram #erkeklik Üzerine Bir İçerik Analizi. Turkish Studies,15(2).
 • Erkol Günay, Ç. (2018). İllet, zillet, erkeklik: Eleştirel erkeklik çalışmaları ve Türkiye’deki seyri. Toplum ve Bilim. 145, 6-31.
 • Feltman, C.E. (2018). Instagram use and self-objectification: The roles ofinternalization, comparison, appearancecommentary, and feminism. Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Tennessee.
 • Garlick, S. (2010). Taking Control of Sex? Hegemonic Masculinity, Technology, and Internet Pornography. Men and Masculinities. 12.
 • Ging, D. (2017). Alphas, betas, and incels: Theorizing the Masculinities of the Manosphere. Men and Masculinities 2017.
 • Gökaliler, E., Özer, A. (2019). Baba 2.0. Dijital Dönüşüm ile Değişen Baba Rolü Üzerine Bir Araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 4, Bahar 2019.
 • Light, B. (2013). Networked Masculinities and Social Networking Sites: A Call for the Analysis of Men and Contemporary Digital Media. MCS – Masculinities and Social Change. 2-3.
 • Messner, M. (2016). Forks in the Road of Men’s Gender Politics: Men’s Rights vs Feminist Allies. Internation Journal of Crime, Justice and Social Democracy, 2016 5(2).
 • Messerschmidt, J.W. (2019). Hegemonik Erkeklik Formülasyon, Yeniden Formülasyon ve Genişleme. (Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi, Çev.) İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları.
 • Morgan, E.M., Richards, T.C., VanNess E.M. (2010). Comparing Narrativies of Personal and Prefferred Partner Characteristics in Online Dating Advertisements. Computers in Human Behavior. 26 (5).
 • Morley, D. ve Robins, K. (1997). Kimlik Mekanları Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar. (Çev. E. Zeybekoğlu, Çev.) İstanbul: Ayrıntı.
 • Mowlabocus, S. (2007). Gaydar: Gay men and the pornification of everyday life. K.Nikunen, S. Paasonen, L. Saarenmaa (Ed.), Pornification: sex and sexuality in media culture içinde (61-72). Berg: Oxford.
 • Onur, H., ve Koyuncu, B. (2004). Hegemonik erkekliğin görünmeyen yüzü: Sosyalizasyon sürecinde erkeklik oluşumları ve krizleri üzerine düşünceler. Toplum ve Bilim. 101, 31-49.
 • Rodriguez, N.S., Hernandez, T. (2018). Dibs on That Sexy Piece of Ass: Hegemonic Masculinity on TFM Girls Instagram Account. Social Media + Society, January-March 2018.
 • Sancar, F. (2016). Toplumsal cinsiyet çalışmalarına erkek katılımı: Bir sosyal medya platformu olarak ErkekMuhabbeti. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yaşar Üniversitesi.
 • Sancar, S. (2009). Erkeklik: İmkansız iktidar ailede, piyasada ve sokakta erkekler. İstanbul: Metis.
 • Scully, D. (2014). Cinsel Şiddeti Anlamak Tutuklu Tecavüzcü Erkekler Üzerine Bir İnceleme. (Ş.Tekeli, L. Aytek, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Selek, P. (2018). Şiddetin öznesini kurmak ya da erkek yapmak. Toplum ve Bilim. 145, 130-137.
 • Verrastro, V., Fontanesi, L., Liga, F., Cuzzocrea, F., Gugliandolo M.C. (2020). Fear the Instagram: Beauty Stereotypes, Body Image and Instagram Use in A Sample of Male and Female Adolescents. QWERTY 15, 1.
 • Yang, C.C. (2000). The Use of the internet Among Academic Gay Communities in Taiwan: An Exploratory Study. Information, Communication &Society. 3:2.

Discours hégémonique sur les nouveaux médias : la manifestation de la crise de la masculinité sur Instagram

Yıl 2021, Cilt , Sayı 35, 56 - 82, 30.12.2021
https://doi.org/10.16878/gsuilet.956922

Öz

Dans les médias sociaux où les discours contre-hégémoniques peuvent être produits et qui donnent de la liberté aux utilisateurs par l’anonymat qu’ils offrent, le genre est représenté par la reproduction de l’inégalité et la construction des différentes expériences par l’identité transformée. L’Instagram qui est différencié des autres applications des médias sociaux par son profil d’utilisateur formé surtout par des jeunes et par son effet sur la formation du genre selon les références dominantes, est un lieu fertile avec ces spécificités à analyser les identités sexuelles. Dans cette recherche, ont été analysés les discours des comptes qui produisent des contenus en turc focalisés sur la masculinité. Le focus de l’analyse est sur la relation entre le discours existant sur ces comptes et les dynamiques de la crise de masculinité et des mouvements d’hommes approfondies par des problemes structurales comme le chômage et aussi par l’élan acquis par le mouvement féministe. Les résultats de la recherche indiquent que la masculinité des comptes Instagram analysés est formée par un masculinisme radicalisé et par un discours de haine envers la femme. Le discours devient violent dès qu’il s’agit de n’importe quelle actualité perçue en tant qu’une menace envers la masculinité.

Kaynakça

 • Alemdaroğlu, A. ve Demirtaş, N. (2004). Biz Türk erkeklerini böyle bilmezdik!: Mynet’te erkeklik halleri. Toplum ve Bilim. 101, 206-224.
 • Akbaş, E. (2012). Türkiye’de sosyal medyada futbol taraflarının erkeklik söylemleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bilgi Üniversitesi.
 • Bourdieu, P. (2014). Eril Tahakküm. (B. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Bağlam.
 • Bozok, M. (2009). Feminizim erkekler cephesindeki yankısı: Erkekler ve erkeklik üzerine eleştirel incelemeler. Cogito. 58, 269-284.
 • Bozok, M. (2011). Soru ve cevaplarla erkeklikler. İstanbul: Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi Derneği.
 • Coles, T. (2009). Negotiating The Field of Masculinity: The Production and Reproduction of Multiple Dominant Masculinities, Men and Masculinities, 12(1).
 • Connell, R.W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. (C. Soydemir, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Connell, R.W., Messerschmidt, J.W. (2005). Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. Gender & Society, 19 (6).
 • Connell, R. (2012). Masculinity Research and Global Change. Masculinities and Social Change, 1(1).
 • Connell, R.W. (2019). Erkeklikler. (N. Konukcu, Çev.). Ankara: Phoenix.
 • Demez, G. (2011). Sanal Dünyanın Kişisel Alanı: Bir Sosyal Paylaşım Ağı Olarak Facebook’ta Erkek(lik) Tartışmaları. İ. Erdoğan (Ed.), Medyada hegemonik erkek(lik) ve temsil içinde (325-352). İstanbul: Kalkedon.
 • Doruk, Ş. (2019). Narsist bir sunum biçimi olarak erkeklik: Sosyal medyada çıplak beden. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Mimar Sinan Üniversitesi.
 • Elgün, A. (2020). Dijital Kültürde Erkeklik (ler): Instagram #erkeklik Üzerine Bir İçerik Analizi. Turkish Studies,15(2).
 • Erkol Günay, Ç. (2018). İllet, zillet, erkeklik: Eleştirel erkeklik çalışmaları ve Türkiye’deki seyri. Toplum ve Bilim. 145, 6-31.
 • Feltman, C.E. (2018). Instagram use and self-objectification: The roles ofinternalization, comparison, appearancecommentary, and feminism. Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Tennessee.
 • Garlick, S. (2010). Taking Control of Sex? Hegemonic Masculinity, Technology, and Internet Pornography. Men and Masculinities. 12.
 • Ging, D. (2017). Alphas, betas, and incels: Theorizing the Masculinities of the Manosphere. Men and Masculinities 2017.
 • Gökaliler, E., Özer, A. (2019). Baba 2.0. Dijital Dönüşüm ile Değişen Baba Rolü Üzerine Bir Araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 4, Bahar 2019.
 • Light, B. (2013). Networked Masculinities and Social Networking Sites: A Call for the Analysis of Men and Contemporary Digital Media. MCS – Masculinities and Social Change. 2-3.
 • Messner, M. (2016). Forks in the Road of Men’s Gender Politics: Men’s Rights vs Feminist Allies. Internation Journal of Crime, Justice and Social Democracy, 2016 5(2).
 • Messerschmidt, J.W. (2019). Hegemonik Erkeklik Formülasyon, Yeniden Formülasyon ve Genişleme. (Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi, Çev.) İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları.
 • Morgan, E.M., Richards, T.C., VanNess E.M. (2010). Comparing Narrativies of Personal and Prefferred Partner Characteristics in Online Dating Advertisements. Computers in Human Behavior. 26 (5).
 • Morley, D. ve Robins, K. (1997). Kimlik Mekanları Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar. (Çev. E. Zeybekoğlu, Çev.) İstanbul: Ayrıntı.
 • Mowlabocus, S. (2007). Gaydar: Gay men and the pornification of everyday life. K.Nikunen, S. Paasonen, L. Saarenmaa (Ed.), Pornification: sex and sexuality in media culture içinde (61-72). Berg: Oxford.
 • Onur, H., ve Koyuncu, B. (2004). Hegemonik erkekliğin görünmeyen yüzü: Sosyalizasyon sürecinde erkeklik oluşumları ve krizleri üzerine düşünceler. Toplum ve Bilim. 101, 31-49.
 • Rodriguez, N.S., Hernandez, T. (2018). Dibs on That Sexy Piece of Ass: Hegemonic Masculinity on TFM Girls Instagram Account. Social Media + Society, January-March 2018.
 • Sancar, F. (2016). Toplumsal cinsiyet çalışmalarına erkek katılımı: Bir sosyal medya platformu olarak ErkekMuhabbeti. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yaşar Üniversitesi.
 • Sancar, S. (2009). Erkeklik: İmkansız iktidar ailede, piyasada ve sokakta erkekler. İstanbul: Metis.
 • Scully, D. (2014). Cinsel Şiddeti Anlamak Tutuklu Tecavüzcü Erkekler Üzerine Bir İnceleme. (Ş.Tekeli, L. Aytek, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Selek, P. (2018). Şiddetin öznesini kurmak ya da erkek yapmak. Toplum ve Bilim. 145, 130-137.
 • Verrastro, V., Fontanesi, L., Liga, F., Cuzzocrea, F., Gugliandolo M.C. (2020). Fear the Instagram: Beauty Stereotypes, Body Image and Instagram Use in A Sample of Male and Female Adolescents. QWERTY 15, 1.
 • Yang, C.C. (2000). The Use of the internet Among Academic Gay Communities in Taiwan: An Exploratory Study. Information, Communication &Society. 3:2.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Işıl KIZILIRMAK ATA (Sorumlu Yazar)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1856-0634
Türkiye


Aslıhan D. TOPÇU
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0001-5538-314X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 35

Kaynak Göster

APA Kızılırmak Ata, I. & D. Topçu, A. (2021). Yeni Mecrada Hegemonik Söylem: Erkeklik Krizinin Instagram’da Tezahürü . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (35) , 56-82 . DOI: 10.16878/gsuilet.956922

Creative Commons Lisansı