PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Alış-Veriş-Tüketim Mabetleri: Sosyoekonomik Açıdan Mekân Tüketiminde Türkiye Örneği

Yıl 2012, 85 - 104, 24.10.2014

Öz

Bu çalışma, İstanbul’daki önemli alışveriş merkezlerinden üçü (Olivium,
Capitol ve Kanyon) üzerine yoğunlaşmış olup, genç katılımcıların bu alışveriş
merkezlerini tercih etme nedenlerini incelemektedir. Çalışmada, 21. yüzyıl
büyükşehirlerindeki toplumsallaşma biçimlerinin, sosyoekonomik ayrışmaların,
alışveriş merkezleri ve yeni mekânsal örgütlenmeler aracılığıyla kimlik
oluşumlarının ve sosyal tanımlanma şekillerinin nasıl dönüştüğü ele alınmaktadır.
Ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerin dönüştüğü, algı, beğeni, sosyalleşme ve
bunlara bağlı olarak tüketim alışkanlıklarının değiştiği postmodern toplumda geniş kitlelerce ziyaret edilen alışveriş merkezleri salt tüketimi pekiştiren mekânlar olmaktan çıkmış, belli gösterge ve sembollerle zenginleşen, kişilerin sosyalleşme ve beğeni çeşitliliğine hizmet eden “organik” mekânlara dönüşmüşlerdir. Bu süreçte tüketim, klasik anlamında “ihtiyaçların tüketimi”nden uzaklaşarak, “konforun ve keyfin tüketimi”ne dönüşmüş, bu yeni tüketim sekli “mekânın tüketilmesi” hedefi ile AVM’lerde somutlaşmıştır. Yoğun bilgi akışı, tüketimin hızını ve şeklini dönüştürerek, bu yeni yapıya uyan mekânların oluşturulmasına, bireyin bu mekânlar sayesinde yeni sosyalleşme alanları yaratmasına ve toplumsal kimliğini mekânlar çerçevesinde güçlendirmesine neden olmuştur.

anahtar kelimeler: tüketim, kültür, popüler kültür, kimlik, toplumsallaşma,
postmodernizm, alışveriş merkezi, mekân tüketimi, küreselleşme

Kaynakça

 • ADORNO Theodor (2001). The Cultural Industry, New York, Routledge.
 • BALİ Rıfat (2007). Tarz-ı Hayattan Lifestyle’a, İstanbul, İletişim.
 • BAUDRILLARD Jean (1970). La Société de Consommation, Paris, Editions Danoël.
 • BERGER Peter ve LUCKMANN Thomas (2006). La Construction Sociale de la
 • Réalité, Paris, Armand Colin. BOURDIEU Pierre (2003). Distinction: Critique Sociale du Jugement, Paris,
 • Les Editions de minuit. DEBORD Guy (1992). La Société du Spectacle, Paris, Editions Gallimard.
 • FEATHERSTONE Mike (2005). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Çev.
 • Mehmet Küçük, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. FERGUSON Harvey (1992). “Watching the world go round-Atrium culture and the psychology of shopping”, Lifestyle Shopping,s Rob Shields (ed.), Londra, Routledge.
 • FRASER Nancy (1991). “Rethinking the Public Sphere : A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy “, Social Text, 25:6:56-80.
 • GANS J. Herbert (2005). Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, İstanbul, YKY, İstanbul.
 • GOFFMAN Erving (1973). La Mise en Scène de la Vie Quotidienne, la présentation de soi, Paris, Editions de Minuit.
 • LEFEBVRE Henri (1968). La Vie Quotidienne Dans Le Monde Moderne, Paris, Editions Gallimard.
 • LEFEBVRE Henri (2000). La Production de l’Espace, Paris, Editions Anthropos.
 • SIMMEL Georg (2003). Modern Kültürde Çatışma, Çev. Tanıl Bora, Elçin Gen,
 • Nazile Kalaycı, İstanbul, İletişim Yayınları. STOREY John (2000). Popüler Kültür Çalışmaları Kuram ve Metotlar, Çev.
 • Özkan Akpınar, İstanbul, Babil Yayınları. VIRILIO Paul (2001). Cybermonde, La politique du Pire, Paris, Textuel.
 • WEBER Max (2003). Şehir Teorisi, Modern Kentin Oluşumu, Çev. Musa
 • Ceylan, İstanbul, Bakış Yayınları.

Yıl 2012, 85 - 104, 24.10.2014

Öz

Kaynakça

 • ADORNO Theodor (2001). The Cultural Industry, New York, Routledge.
 • BALİ Rıfat (2007). Tarz-ı Hayattan Lifestyle’a, İstanbul, İletişim.
 • BAUDRILLARD Jean (1970). La Société de Consommation, Paris, Editions Danoël.
 • BERGER Peter ve LUCKMANN Thomas (2006). La Construction Sociale de la
 • Réalité, Paris, Armand Colin. BOURDIEU Pierre (2003). Distinction: Critique Sociale du Jugement, Paris,
 • Les Editions de minuit. DEBORD Guy (1992). La Société du Spectacle, Paris, Editions Gallimard.
 • FEATHERSTONE Mike (2005). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Çev.
 • Mehmet Küçük, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. FERGUSON Harvey (1992). “Watching the world go round-Atrium culture and the psychology of shopping”, Lifestyle Shopping,s Rob Shields (ed.), Londra, Routledge.
 • FRASER Nancy (1991). “Rethinking the Public Sphere : A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy “, Social Text, 25:6:56-80.
 • GANS J. Herbert (2005). Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, İstanbul, YKY, İstanbul.
 • GOFFMAN Erving (1973). La Mise en Scène de la Vie Quotidienne, la présentation de soi, Paris, Editions de Minuit.
 • LEFEBVRE Henri (1968). La Vie Quotidienne Dans Le Monde Moderne, Paris, Editions Gallimard.
 • LEFEBVRE Henri (2000). La Production de l’Espace, Paris, Editions Anthropos.
 • SIMMEL Georg (2003). Modern Kültürde Çatışma, Çev. Tanıl Bora, Elçin Gen,
 • Nazile Kalaycı, İstanbul, İletişim Yayınları. STOREY John (2000). Popüler Kültür Çalışmaları Kuram ve Metotlar, Çev.
 • Özkan Akpınar, İstanbul, Babil Yayınları. VIRILIO Paul (2001). Cybermonde, La politique du Pire, Paris, Textuel.
 • WEBER Max (2003). Şehir Teorisi, Modern Kentin Oluşumu, Çev. Musa
 • Ceylan, İstanbul, Bakış Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İşıl TURKAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 24 Ekim 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

APA Turkan, İ. (2014). Alış-Veriş-Tüketim Mabetleri: Sosyoekonomik Açıdan Mekân Tüketiminde Türkiye Örneği . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , ÖZEL SAYI: 2 (AYNALI LABİRENT: KÜRESELLEŞEN KENTTE TÜKETİM) , 85-104 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/tr/pub/issue/7382/96645

Creative Commons Lisansı