PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Etkileşim Düzlemi ve Tüketim Mekânı Olarak Postmodern Müzeler İstanbul’daki Özel Müzeler Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2012, 105 - 132, 24.10.2014

Öz

Günümüzde işlevi bazı insanlarda aidiyet duygusunu, bazı insanlarda ise
dışlanma duygusunu pekiştirmek olan müzeye yönelik eski sosyolojik eleştiri
geçerliliğini yitirmiş görünüyor; zira yeni müze anlayışı, müzeyi artık esin
perilerine ait bir mâbet yeri olmaktan çıkarmış, onu halk panayırı ile alışveriş
merkezi arası melez bir mekân olarak yeniden diriltmiş bulunmaktadır. Bu çalışma
ekonomik sermaye ve kültürel sermaye arasındaki (artık bir endüstri görünümü
alan) ilişkiden yola çıkarak, özel müzelerin Türkiye’ye yeni müzecilik anlayışıyla
getirdiği postmodern müze kavramını tartışmaktadır; postmodern müzelerin
müze ve toplum arasında kurdukları etkileşime dayalı ilişkiyi gündelik hayat, boş
zaman ve turizm kavramları etrafında ele almaktadır. Kavramlar üzerine edinilen
teorik bilgi, Pera Müzesi ve Sabancı Müzesi ziyaretçileriyle gerçekleştirilen saha
çalışmalarıyla desteklenmektedir.

anahtar kelimeler: müzecilik, postmodernizm, küreselleşme, tüketim
kültürü

Yıl 2012, 105 - 132, 24.10.2014

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

E. Çiğdem ARTAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 24 Ekim 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

APA Artan, E. Ç. (2014). Etkileşim Düzlemi ve Tüketim Mekânı Olarak Postmodern Müzeler İstanbul’daki Özel Müzeler Üzerine Bir İnceleme . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , ÖZEL SAYI: 2 (AYNALI LABİRENT: KÜRESELLEŞEN KENTTE TÜKETİM) , 105-132 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/tr/pub/issue/7382/96646

Creative Commons Lisansı