PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Küreselleşen Kentte Oyuncak: İstanbul’da Bölgesel Bir Oyuncakçı Kümelenmesi Üzerine

Yıl 2012, 133 - 146, 24.10.2014

Öz

Oyuncaklar, sadece oyuncak olmanın ötesinde, bir toplumun küreselleşme
ile olan ilişkisini, biçimlerinden, üretim yöntemlerine, kullanıcı ile olan ilişkilerinden
kültürel referanslarına kadar bir çok farklı şekilde okuma olasılığı tanımaktadır.
Bu araştırma İstanbul’un Tahtakale bölgesinde göze çarpan oyuncak
çeşitliliği ve bu oyuncakların karakteristiği üzerinden kent ekseninde
küreselleşmenin nasıl yerelleştiği ve sosyal, ideolojik ve kültürel bağlamda bir
tüketim söyleminin nasıl okunabileceğini anlamayı amaçlamaktadır.

anahtar kelimeler: İstanbul, oyuncak, küreselleşme, maddi kültür,
tasarım, tüketim

Kaynakça

 • AKBULUT Dilek (2009), “Günümüzde Geleneksel Oyuncaklar”, Milli Folklor, Cilt: 11, Yıl: 11, Sayı: 84:182-191.
 • AKYÜREKLİ Ramiz (2002), “Oyuncakçılığın Doğuşu ve İnkişafı”, Oyuncaklı
 • Dünya, Ankara, Dost Yayınevi Yayınları. Ali Rıza Bey (2007), Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı, İstanbul, Kitabevi Yayınları.
 • BEKTAŞ Cengiz (2001), “Eyüp’deki Çocuk Oyuncakları ve İşliği Müzesi”, Tarihi,
 • Kültürü ve Sanatıyla Eyüpsultan Sempozyumu V, İstanbul, Eyüp Belediyesi. ÇELEBİ Evliya (1969), Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Cilt: 2, İstanbul, Zuhuri Danışman Yayınevi.
 • FERGUSON Susan (2012), “Toys, Capitalism, and Commodification: Fantasy or Myth?”, Yayımlanmamış makale, Wilfried Laurier University, Brantford Campus, Canada.
 • GÜL Murat (2009), The Emergence of Modern Istanbul: Transformation and Modernisation of a City, London, I.B. Tauris Publishers.
 • KOÇU Reşat Ekrem (1972), “Eyyubsultan Oyuncakları”, İstanbul Ansiklopedisi,
 • Cilt: 10, İstanbul, Koçu Yayınları. ONUR Bekir (2002), Oyuncaklı Dünya, Ankara, Dost Yayınevi Yayınları.
 • ORTAYLI İlber (1994), “Eyüp’te Sanayi ve Çevre Kirlenmesi”, Eyüp: Dün/
 • Bugün, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları. OSTERHAMMEL Jürgen ve Petersson, Niels P. (2005), Globalization: A Short
 • History, Princeton, Princeton University Press. OVACIK DÖRTBAŞ Mine ve KOCABIYIK Elif (2009), “Sustainability of Toy
 • Making: Eyüp Toys’r Ours”, 8th European Academy of Design Conference, 1-3
 • Nisan 2009, Gray’s School of Art, The Robert Gordon University, Aberdeen.
 • ÖZASLAN Nuray (2000), “Eyüp’te Kentsel Dokunun Gelişimi: Bir Yöntem
 • Önerisi”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Sempozyumu IV, Eyüp Belediyesi, İstanbul. ROBERTSON Roland (1992), Globalization: Social Theory and Global Culture,
 • London, Sage Publications. ROBERTSON Roland (1995), “Glocalization: Time-Space and Homogeneity
 • Heterogeneity”, Global Modernities, ed. Mike Featherstone, Scott Lash ve Roland Robertson, London, Sage Publications. URAL Yalvaç (2003), “Eyüp Oyuncakları”, Milliyet, http://www.milliyet.com. tr/2003/08/29/pazar/yazural.html, 29.08.2003.
 • YALÇIN Hülya (2004), “Eyüp Oyuncakları Müzesi”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla
 • Eyüpsultan Sempozyumu VIII, Eyüp Belediyesi, İstanbul. YALÇINKAYA Tosun (2001), “Çocukların Sevinci Eyüp Oyuncaklarıydı”, Tarihi,
 • Kültürü ve Sanatıyla Eyüpsultan Sempozyumu V, Eyüp Belediyesi, İstanbul.

Yıl 2012, 133 - 146, 24.10.2014

Öz

Kaynakça

 • AKBULUT Dilek (2009), “Günümüzde Geleneksel Oyuncaklar”, Milli Folklor, Cilt: 11, Yıl: 11, Sayı: 84:182-191.
 • AKYÜREKLİ Ramiz (2002), “Oyuncakçılığın Doğuşu ve İnkişafı”, Oyuncaklı
 • Dünya, Ankara, Dost Yayınevi Yayınları. Ali Rıza Bey (2007), Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı, İstanbul, Kitabevi Yayınları.
 • BEKTAŞ Cengiz (2001), “Eyüp’deki Çocuk Oyuncakları ve İşliği Müzesi”, Tarihi,
 • Kültürü ve Sanatıyla Eyüpsultan Sempozyumu V, İstanbul, Eyüp Belediyesi. ÇELEBİ Evliya (1969), Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Cilt: 2, İstanbul, Zuhuri Danışman Yayınevi.
 • FERGUSON Susan (2012), “Toys, Capitalism, and Commodification: Fantasy or Myth?”, Yayımlanmamış makale, Wilfried Laurier University, Brantford Campus, Canada.
 • GÜL Murat (2009), The Emergence of Modern Istanbul: Transformation and Modernisation of a City, London, I.B. Tauris Publishers.
 • KOÇU Reşat Ekrem (1972), “Eyyubsultan Oyuncakları”, İstanbul Ansiklopedisi,
 • Cilt: 10, İstanbul, Koçu Yayınları. ONUR Bekir (2002), Oyuncaklı Dünya, Ankara, Dost Yayınevi Yayınları.
 • ORTAYLI İlber (1994), “Eyüp’te Sanayi ve Çevre Kirlenmesi”, Eyüp: Dün/
 • Bugün, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları. OSTERHAMMEL Jürgen ve Petersson, Niels P. (2005), Globalization: A Short
 • History, Princeton, Princeton University Press. OVACIK DÖRTBAŞ Mine ve KOCABIYIK Elif (2009), “Sustainability of Toy
 • Making: Eyüp Toys’r Ours”, 8th European Academy of Design Conference, 1-3
 • Nisan 2009, Gray’s School of Art, The Robert Gordon University, Aberdeen.
 • ÖZASLAN Nuray (2000), “Eyüp’te Kentsel Dokunun Gelişimi: Bir Yöntem
 • Önerisi”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Sempozyumu IV, Eyüp Belediyesi, İstanbul. ROBERTSON Roland (1992), Globalization: Social Theory and Global Culture,
 • London, Sage Publications. ROBERTSON Roland (1995), “Glocalization: Time-Space and Homogeneity
 • Heterogeneity”, Global Modernities, ed. Mike Featherstone, Scott Lash ve Roland Robertson, London, Sage Publications. URAL Yalvaç (2003), “Eyüp Oyuncakları”, Milliyet, http://www.milliyet.com. tr/2003/08/29/pazar/yazural.html, 29.08.2003.
 • YALÇIN Hülya (2004), “Eyüp Oyuncakları Müzesi”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla
 • Eyüpsultan Sempozyumu VIII, Eyüp Belediyesi, İstanbul. YALÇINKAYA Tosun (2001), “Çocukların Sevinci Eyüp Oyuncaklarıydı”, Tarihi,
 • Kültürü ve Sanatıyla Eyüpsultan Sempozyumu V, Eyüp Belediyesi, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Avşar GÜRPINAR>

0000-0001-7787-9912

Yayımlanma Tarihi 24 Ekim 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

APA Gürpınar, A. (2014). Küreselleşen Kentte Oyuncak: İstanbul’da Bölgesel Bir Oyuncakçı Kümelenmesi Üzerine . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , ÖZEL SAYI: 2 (AYNALI LABİRENT: KÜRESELLEŞEN KENTTE TÜKETİM) , 133-146 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/tr/pub/issue/7382/96647

Creative Commons Lisansı