BibTex RIS Kaynak Göster

Yeni Ankaralı Müzik Anlayışı ve Eğlence Geleneğinin Dönüşümü: Metâlaşma ve Tüketim Kültürü Bağlamında Bir İnceleme

Yıl 2012, ÖZEL SAYI: 2 (AYNALI LABİRENT: KÜRESELLEŞEN KENTTE TÜKETİM), 203 - 214, 24.10.2014

Öz

Yapılan bu çalışmada, Ankara’nın geleneksel nitelikli müzikli eğlence
biçimlerine odaklanılarak, yeni Ankaralı müzik anlayışı ve eğlence geleneği,
tüketim kültürü ve metâlaşma bağlamında değerlendirilecektir. Aynı zamanda
bu kültürün gelenek, modernite ve postmodernite üçgeninde nasıl bir dönüşüm
evresi içinde olduğu belirlenmeye çalışılacaktır. Araştırmada, katılımcı gözlem
yöntemi kullanılmıştır. Oyun havası icra eden mekânlardan veriler toplanmış,
bu müziğin kaynak kişileriyle bir dizi görüşme yapılmıştır. Elde edilen bulgular
ışığında, temelini gelenekten alan Ankaralı müzik eğlence pratiklerinin kültürün
rasyonelleşmesi, metâlaşması ve modernleşmesi bağlamında bir tüketim
nesnesine dönüştüğü; bunun yanında müziksel dinamikler ve eğlence ritüelleri
açısından kendini her dönemde yeniden inşa ederek temsili varlığını sürdürdüğü
görülmektedir.

anahtar kelimeler: Ankaralı müziği, geleneğin dönüşümü, eğlence,
metâlaşma ve tüketim

Kaynakça

 • ALEMDAR Korkmaz ve ERDOĞAN İrfan (1994), Popüler Kültür ve İletişim,
 • Ankara, Ümit Yayıncılık. BİLGİN Nuri (2007). Kimlik İnşası, Ankara, Aşina Kitapları.
 • DORST John D. (2006), “Postmodernizm ve Folklor”, Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar, Haz. Gülin Öğüt Eker, Metin Ekici, M. Öcal Oğuz, Nebi Özdemir,
 • Ankara, Milli Folklor Yayınları. DUNDES Alan (2006), “Halk Kimdir?”, Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar,
 • Haz. Gülin Öğüt Eker, Metin Ekici, M. Öcal Oğuz, Nebi Özdemir, Ankara, Milli Folklor Yayınları. EDGAR Andrew ve SEDGWİCK Peter (ed.) (2007), Kültürel Kuramda Anahtar
 • Kavramlar, İstanbul, Açılım Kitap. FEATHERSTONE Mike (2005), Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • HOBSBAWM Eric ve RANGER Terence (2006). Geleneğin İcadı, İstanbul, Agora Kitaplığı.
 • İÇLİ Gönül (2001). “Küreselleşme ve Kültür”, C.Ü. Sosyal Sosyal Bilimler Dergisi, 25(2):163-172.
 • KARAKURT Sebati (2003), Sincan’da Kaşıksız Gezilmez, http://www.hurriyet. com.tr, 16.09.2003
 • TERZİOĞLU Öykü (2007), Çağdaş Kentte Türkü ve “Ankaralı Folkloru”. Milli Folklor, 19(75): 60-65.
 • TOMLINSON John (2004), Küreselleşme ve Kültür, Çev. Arzu Eker, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • ÖZSAN Hasan (2010), Arabesk Müzikten Angara’nın Alemcilerine, http:// www.dorduncukuvvetmedya.com, 20.07. 2010.
 • YÖNETKEN Halil Bedi (2006), Derleme Notları, Ankara, Sun Yayınevi. Görüşmeler
 • Kazanlı Volkan Yaprak, 24.02.2012; Yalıkent Gazinosu.
 • Gözlem Yapılan Eğlence Mekânları Elhamra Gazinosu, 26.03.2012.
 • Megashow Gece Kulübü, 22.03.2012. Parlement Gazinosu, 26.03.2012.
Yıl 2012, ÖZEL SAYI: 2 (AYNALI LABİRENT: KÜRESELLEŞEN KENTTE TÜKETİM), 203 - 214, 24.10.2014

Öz

Kaynakça

 • ALEMDAR Korkmaz ve ERDOĞAN İrfan (1994), Popüler Kültür ve İletişim,
 • Ankara, Ümit Yayıncılık. BİLGİN Nuri (2007). Kimlik İnşası, Ankara, Aşina Kitapları.
 • DORST John D. (2006), “Postmodernizm ve Folklor”, Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar, Haz. Gülin Öğüt Eker, Metin Ekici, M. Öcal Oğuz, Nebi Özdemir,
 • Ankara, Milli Folklor Yayınları. DUNDES Alan (2006), “Halk Kimdir?”, Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar,
 • Haz. Gülin Öğüt Eker, Metin Ekici, M. Öcal Oğuz, Nebi Özdemir, Ankara, Milli Folklor Yayınları. EDGAR Andrew ve SEDGWİCK Peter (ed.) (2007), Kültürel Kuramda Anahtar
 • Kavramlar, İstanbul, Açılım Kitap. FEATHERSTONE Mike (2005), Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • HOBSBAWM Eric ve RANGER Terence (2006). Geleneğin İcadı, İstanbul, Agora Kitaplığı.
 • İÇLİ Gönül (2001). “Küreselleşme ve Kültür”, C.Ü. Sosyal Sosyal Bilimler Dergisi, 25(2):163-172.
 • KARAKURT Sebati (2003), Sincan’da Kaşıksız Gezilmez, http://www.hurriyet. com.tr, 16.09.2003
 • TERZİOĞLU Öykü (2007), Çağdaş Kentte Türkü ve “Ankaralı Folkloru”. Milli Folklor, 19(75): 60-65.
 • TOMLINSON John (2004), Küreselleşme ve Kültür, Çev. Arzu Eker, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • ÖZSAN Hasan (2010), Arabesk Müzikten Angara’nın Alemcilerine, http:// www.dorduncukuvvetmedya.com, 20.07. 2010.
 • YÖNETKEN Halil Bedi (2006), Derleme Notları, Ankara, Sun Yayınevi. Görüşmeler
 • Kazanlı Volkan Yaprak, 24.02.2012; Yalıkent Gazinosu.
 • Gözlem Yapılan Eğlence Mekânları Elhamra Gazinosu, 26.03.2012.
 • Megashow Gece Kulübü, 22.03.2012. Parlement Gazinosu, 26.03.2012.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ömer Satır

Yayımlanma Tarihi 24 Ekim 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012ÖZEL SAYI: 2 (AYNALI LABİRENT: KÜRESELLEŞEN KENTTE TÜKETİM)

Kaynak Göster

APA Satır, Ö. (2014). Yeni Ankaralı Müzik Anlayışı ve Eğlence Geleneğinin Dönüşümü: Metâlaşma ve Tüketim Kültürü Bağlamında Bir İnceleme. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi203-214.

Creative Commons Lisansı