Türkiye'de Radyonun Değişen Kültürel İşlevi İstanbul'daki Taksi Şoförleri Üzerine Bir Araştırma
Türkiye'de Radyonun Değişen Kültürel İşlevi İstanbul'daki Taksi Şoförleri Üzerine Bir Araştırma
Türkiye'de Radyonun Değişen Kültürel İşlevi İstanbul'daki Taksi Şoförleri Üzerine Bir Araştırma

Prof. Dr. Özden CANKAYA [1] , Ar. Gör. Vildan MAHMUTOĞLU [2] , Ar. Gör. Hamdi Serhat GÜNEY [3]

253 321

What this research proposes to do, while specifically drawing the attention on the practice of listening radio, it is to observe the interaction between producers and audiences and the position of the listeners in the process of producing radio programmes. In other words, from the question of participation, we seek to discover the influences of commercialisation and deregulation of the media system on the concepts of radio programmes and on the profile of audiences.
Ce que cette recherche se propose de faire, en portant spécifiquement l'attention sur la pratique d'écouter la radio, c'est d'observer l'interaction entre les producteurs et les auditeurs et la position de l'audience dans le processus de production des émissions radiophoniques. En d'autres termes, partant de la question de participation, nous cherchons à découvrir les influences de la commercialisation et de la déréglementation du système médiatique sur la programmation des émissions radiophoniques et sur le profil des auditeurs.
Bu araştırmanın amacı, radyo dinleme alışkanlıklarından yola çıkarak, dinleyici-programcı etkileşimi ve dinleyicilerin radyo programlarının üretimi sürecindeki konumlarını araştırmaktır. Bir diğer deyişle, "katılım" sorunu bağlamında, amacımız medya sisteminin ticarileşmesi ve deregülasyon sürecinin radyo programlarının yapılarında ve dinleyici profili üzerinde ne tip etkileri olduğunu ortaya çıkarmaktır.
radyo dinleyiciliği, ticarileşme, etkileşim
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Prof. Dr. Özden CANKAYA

Yazar: Ar. Gör. Vildan MAHMUTOĞLU

Yazar: Ar. Gör. Hamdi Serhat GÜNEY

Bibtex @ { gsuilet96586, journal = {Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi}, issn = {1305-2411}, eissn = {2548-124X}, address = {Galatasaray Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {1}, pages = { - }, doi = {}, title = {Türkiye'de Radyonun Değişen Kültürel İşlevi İstanbul'daki Taksi Şoförleri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {CANKAYA, Prof. Dr. Özden and MAHMUTOĞLU, Ar. Gör. Vildan and GÜNEY, Ar. Gör. Hamdi Serhat} }
APA CANKAYA, P , MAHMUTOĞLU, A , GÜNEY, A . (2014). Türkiye'de Radyonun Değişen Kültürel İşlevi İstanbul'daki Taksi Şoförleri Üzerine Bir Araştırma. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, 1 (1), . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96586
MLA CANKAYA, P , MAHMUTOĞLU, A , GÜNEY, A . "Türkiye'de Radyonun Değişen Kültürel İşlevi İstanbul'daki Taksi Şoförleri Üzerine Bir Araştırma". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 1 (2014): <http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96586>
Chicago CANKAYA, P , MAHMUTOĞLU, A , GÜNEY, A . "Türkiye'de Radyonun Değişen Kültürel İşlevi İstanbul'daki Taksi Şoförleri Üzerine Bir Araştırma". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 1 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de Radyonun Değişen Kültürel İşlevi İstanbul'daki Taksi Şoförleri Üzerine Bir Araştırma AU - Prof. Dr. Özden CANKAYA , Ar. Gör. Vildan MAHMUTOĞLU , Ar. Gör. Hamdi Serhat GÜNEY Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 1 IS - 1 SN - 1305-2411-2548-124X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi Türkiye'de Radyonun Değişen Kültürel İşlevi İstanbul'daki Taksi Şoförleri Üzerine Bir Araştırma %A Prof. Dr. Özden CANKAYA , Ar. Gör. Vildan MAHMUTOĞLU , Ar. Gör. Hamdi Serhat GÜNEY %T Türkiye'de Radyonun Değişen Kültürel İşlevi İstanbul'daki Taksi Şoförleri Üzerine Bir Araştırma %D 2014 %J Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi %P 1305-2411-2548-124X %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD CANKAYA, Prof. Dr. Özden , MAHMUTOĞLU, Ar. Gör. Vildan , GÜNEY, Ar. Gör. Hamdi Serhat . "Türkiye'de Radyonun Değişen Kültürel İşlevi İstanbul'daki Taksi Şoförleri Üzerine Bir Araştırma". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 1 / 1 (Şubat 2014): -.