Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1305-2411 | e-ISSN 2548-124X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Galatasaray Üniversitesi |

İLETİ-Ş-İM

ODAK VE KAPSAM

İleti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan, hakemli bir akademik dergidir. 

Derginin yayın politikasının esası, iletişim bilimleriyle ilgili farklı perspektifleri hareket noktası alarak alana katkı sağlayacak, kuramsal temeli kuvvetli, yeni ve özgün araştırmalara yer vermektir. Dergide iletişim bilimleriyle ilgili konuları (radyo, televizyon, sinema, gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık, yeni medya vb.) ele alan, Türkçe, Fransızca veya İngilizce olarak yazılmış, bilimsel ve özgün çalışmalar; makale, çeviri, kitap eleştirisi ve bildiriler yer almaktadır.

İNDEKSLER

İlk sayısı Aralık 2004’te yayınlanan İleti-ş-im, ULAKBİM TR Dizin - Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO Communication & Mass Media Complete (CMMC) ve Index Copernicus tarafından taranmaktadır.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

İleti-ş-im, bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Dergi, BOAI'nin (Budapest Open Access Initiative) "açık erişim" tanımına uygun olarak, okuyucularına makaleleri "okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma" izni vermektedir.

MAKALE ÇAĞRISI

Dergimizin önümüzdeki sayılarında değerlendirilmesini istediğiniz makalelerinizi hbyucel@gsu.edu.tr adresi üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Dergimize gönderilecek makaleler, Yazar Rehberi/Yayın Kuralları'nda belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmalıdır.

Yeni sayılarımız için belli bir makale son gönderim tarihi ilan etmediğimizi; değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan makaleleri, bize gönderilme tarihlerine göre sıraya koyarak takip eden sayılarımızda yayınladığımızı hatırlatmak isteriz.

Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi

ISSN 1305-2411 | e-ISSN 2548-124X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Galatasaray Üniversitesi |
Kapak Resmi

106.051

251.182

İLETİ-Ş-İM

ODAK VE KAPSAM

İleti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan, hakemli bir akademik dergidir. 

Derginin yayın politikasının esası, iletişim bilimleriyle ilgili farklı perspektifleri hareket noktası alarak alana katkı sağlayacak, kuramsal temeli kuvvetli, yeni ve özgün araştırmalara yer vermektir. Dergide iletişim bilimleriyle ilgili konuları (radyo, televizyon, sinema, gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık, yeni medya vb.) ele alan, Türkçe, Fransızca veya İngilizce olarak yazılmış, bilimsel ve özgün çalışmalar; makale, çeviri, kitap eleştirisi ve bildiriler yer almaktadır.

İNDEKSLER

İlk sayısı Aralık 2004’te yayınlanan İleti-ş-im, ULAKBİM TR Dizin - Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO Communication & Mass Media Complete (CMMC) ve Index Copernicus tarafından taranmaktadır.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

İleti-ş-im, bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Dergi, BOAI'nin (Budapest Open Access Initiative) "açık erişim" tanımına uygun olarak, okuyucularına makaleleri "okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma" izni vermektedir.

MAKALE ÇAĞRISI

Dergimizin önümüzdeki sayılarında değerlendirilmesini istediğiniz makalelerinizi hbyucel@gsu.edu.tr adresi üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Dergimize gönderilecek makaleler, Yazar Rehberi/Yayın Kuralları'nda belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmalıdır.

Yeni sayılarımız için belli bir makale son gönderim tarihi ilan etmediğimizi; değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan makaleleri, bize gönderilme tarihlerine göre sıraya koyarak takip eden sayılarımızda yayınladığımızı hatırlatmak isteriz.

Sayı 29 - Ara 2018
 1. içindekiler ve sunuş
  Sayfalar 1 - 7
  Halime Yücel
 2. Türkiye’de İletişimciler ve “Preker” Emek: Gözden Kaçmış bir Veri Tabanından Bulgular
  Sayfalar 9 - 30
  F. Kemal Kızılca, Gül Karagöz Kızılca
 3. Türkiye’de Freelance Gazetecilerin Perspektifinden Freelance Gazetecilik: Profesyonel Kimlik, (Dez)avantajlar ve Sorunlar
  Sayfalar 31 - 56
  İlker Erdoğan
 4. Türkiye’de Televizyonlarda Kanaat Üretimi: Haber Kanallarındaki Tartışma Programları ve Kanaat Teknisyenleri
  Sayfalar 57 - 81
  Can Ertuna
 5. Bilim Gazeteciliğinde Popülaritenin ve Pozitif Bilimlerin Hegemonyası
  Sayfalar 83 - 114
  Onur DURSUN
 6. Televizyon Ekranıyla Melezleşen Çocuk Oyunları
  Sayfalar 115 - 140
  Zeynep Gültekin Akçay
 7. Kadınların Günlük Hayattaki İletişim Engelleri: Nitel Bir Çalışma
  Sayfalar 141 - 160
  Çağla Girgin-Büyükbayraktar
 8. Farklı Kuşakların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yönelik Tutumları: X Ve Y Kuşakları Üzerine Betimsel Bir Analiz
  Sayfalar 161 - 182
  Ahmet Ayhan, Selda Saral Güneş
 9. Post-Hakikat Çağında Sosyal Medyada Yalan Haber ve Suriyeli Mülteciler Sorunu
  Sayfalar 183 - 208
  Oğuzhan Taş, Tuğba Taş
 10. Sosyal Medya Bağımlılığı ile Depresyon Arasındaki İlişki: “Üniversite Gençliği Üzerine Bir Saha Araştırması”
  Sayfalar 209 - 234
  Şükrü Balcı, Enes Baloğlu
 11. Sosyal Medya Uygulamalarında Yok Olan Mesaj/Veri Kavramı ve Gençlerin Kullanım Motivasyonları
  Sayfalar 235 - 256
  Yeşim Ceren Çapraz
 12. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinde Konum Paylaşım Motivasyonları: Foursquare ve Swarm Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 257 - 278
  Cemile Tokgöz Şahoğlu
 13. Using Emojis: Self-Presentation and Different Meaning Creation Approaches
  Sayfalar 279 - 300
  Sibel Onursoy
 14. Toplumsal Tarih Çerçevesinde İstanbul’daki Modernleşme ve Eğlence Hayatı
  Sayfalar 301 - 305
  Selin Önen